Search Results for “Elrajzolt angyalok”

 

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (7)

március 13th, 2015

(Bözödi napjaim) Nem történt semmi Most, hogy arra az egy esztendőre visszagondolok, amikor én főleg magasugrást és nagyszünetet tanítottam a bözödi iskolában, arra jövök reá, nem történt semmi említésre méltó esemény a nagyvilágban. Semmi. Csak úgy megvolt a nagyvilág a maga teljesen hiábavaló dolgaival, amiképpen én is megvoltam a magam apró ügyeivel. Néha bántott, ha […]

Read full article | No Comments »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (6)

március 12th, 2015

(Bözödi napjaim) Tábla Nagy hó esett Bözödön egy téli éjjelen. Szeretem a téli, nagy havakat. Főleg a falvakra hulló, nagy havakat szeretem. El is indultam magányosan a téli, nagy havon. Gagy felé. Csak mentem a nagy fehérségben. Varjak keringtek körülöttem, s tétova őzek próbáltak ösvényt verni maguknak az erdő alatt. Fent, a tetőn, juhnyájat pillantottam […]

Read full article | No Comments »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (5)

március 10th, 2015

(Bözödi napjaim) A világ legszebb ösvénye Szép este volt Bözödön, látszottak már a csillagok, amikor elindultunk Bözödújfalu felé ezzel a Mircse nevű igazgatóval. Aki beszélni akart velem. Kérdem, miért nem megyünk a rendes úton, még eltévedünk valahol ebben a mezei szürkületben. Azt mondja, azért választotta ezt a mezei sétát, mert itt van a világ legszebb […]

Read full article | 1 Comment »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (4)

március 8th, 2015

(Bözödi napjaim) A pöttyös gyermek Ha jól emlékszem, Szakál Mózsinak hívták azt az embert, akinek volt egy pöttyös arcú gyermeke. Bözödön. Ügyes kicsi gyermek volt a Szakál Mózsi gyermeke. Miután befejeztük a magasugrást és a hosszú szünetet, leültem az iskola udvarán egy farönkre, s a további életem felől elmélkedtem. Egyedül.

Read full article | 1 Comment »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (3)

március 7th, 2015

(Bözödi napjaim) Ha meglazul egy csavar Még azt sem tudtam pontosan, melyik lesz a székem a tanáriban. A bözödi iskolában, ahol magasugrást, nagyszünetet és rajzot tanítottam. Máris keresett egy idegen ember. Kicsiny, szabályos, kerek fejű ember volt, letette nagy táskáját az asztalra és papírokat vett elő. Azt mondta, engem keres ezekkel a papírokkal. Mert ő […]

Read full article | No Comments »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (2)

március 6th, 2015

(Bözödi napjaim) Bözödi bacillus Szép esztendőt töltöttem Bözödön. Miután áthelyeztek ide Felsősófalváról. Ahová büntetésből helyeztek. Az iskolában, amint már mondtam, főleg magasugrást, nagyszünetet és rajzot tanítottam. A helybéli kocsmáros házában béreltem szobát. Onnan beláttam, s ha kedvem tartotta, be is jártam a helybéli kocsmába. Jóhangú énekes legények nótáztak a helybéli kocsmában. Főleg szolokmai nótákat fújtak. […]

Read full article | 1 Comment »

Elekes Ferenc: Elrajzolt angyalok (1)

március 4th, 2015

(Bözödi napjaim) Teréz Egyszer Bözödre kerültem tanárnak. Rostás tanfelügyelő úr azt mondta, tanítsak, amit akarok. Egy év eltelik valahogy. És én tanítottam a bözödi iskolában magasugrást, nagyszünetet és rajzot. Egyszer azt mondta nekem egy idősebb tanár, ha valamiben nem tudnék eligazodni, kérdezzem meg Teréz tanítónénit. Mert ő mindent tud. Ha akarom, el is vehetem feleségül. […]

Read full article | 1 Comment »

Elekes Ferenc: A fázós ember vallatása

november 19th, 2020

Ha igaz és bölcs az a mondás, hogy jókor jó helyen kell lenni, akkor én ennek nem felelek meg. Mert például hol voltam én 56-ban? Megmondom: Pesten voltam. Igaz, nem októberben voltam Pesten, hanem korábban, amikor még a forradalom szelét nem érezte senki, csak azt, hogy valami készül. Hogy mi készült, azt sem tudta senki. […]

Read full article | No Comments »

„Kifáradnak a zongorák, a kürtök és dobok…”

március 4th, 2015

Elekes Ferenc-breviárium a nyolcvanadik esztendő alkalmából A recept egyszerű: én kérdeznék, Elekes Ferenc viszont nem válaszol, mert már mindent megírt, ami megfordult a fejében. Éppen csak meg kellett keresnem a megfelelő válaszokat. Időbe telt, de végül rájuk bukkantam. S közben, mellesleg, átlapoztam értük az író összes műveit. Ami nem kicsi dolog. „Csak mondom…”

Read full article | 1 Comment »

Elekes Ferenc 75 éves

június 9th, 2010

Az egykori  Káfé portál születésnapi összeállítása 2010. március 4-ére Gergely Tamás interjúja, Elekes Ferenc új verseiből, interneten elérhető műveinek címei, Bölöni Domokos: Paralénia, Dancs Artur: Egy kép, Cseke Gábor: Egy csokor szürke rím Fricinek, Debreczeni Éva: Frici bácsi homlokára

Read full article | 1 Comment »