Farkas József György: Hunyadi János – Burgdorf (Svájc)

Törökverőnk neve a Kárpát-medencében és a Balkánon közismert, ám ezeken túl már nemigen akad nyomára a történelmünk iránt érdeklődő. Annál kellemesebb meglepetés egy kis svájci városban az az utcanév, amely Hunyadi János (1407?-1456) emlékét védi és hirdeti…A berni kantonban meghúzódó, váráról nevezetes Burgdorf városkának vasútállomása felé vezető főutca egyik mellékutcája 1905 óta a Hunyadigasse nevet viseli. Az útbaigazító-tájékoztató tábla eléggé szabadon kezeli a – máig bizonytalan – születési évet, azt viszont határozottan leszögezi, hogy „magyar szabadságharcos” volt az ily módon megtisztelt névadó. Egy helytörténész azt is tudni véli, hogy az utcácskában egykor egy lelkes Hunyadi-rajongó lakott, aki addig érvelt a nándorfehérvári győző emlékének megörökítése mellett, míg az önkormányzat rábólintott. Így hát Tell Vilmos hazájában e formában őrzik Hunyadi János („Johann”) nevét is.A tábla felfedezése Papp Mihályné Wegrosta Edit érdeme, aki nemcsak megörült a váratlan magyar emléknek, de le is fényképezte azt. Az ottani kíváncsiak számára egy helyi rádióadó (DRS Musikwelle) a közelmúltban részleteket közölt a térben és időben távoli hősről, megmagyarázva, hogy olyan magyar államférfiről és hadvezérről van szó, aki jelentős győzelmeket aratott az oszmánokkal vívott csatákban. A rádióadást beharangozó műsorújság egy pécsi szoborfotóval is ráerősített a hírre…

Köszönöm Kőszeghy Elemér segítségét.

2022. május 8.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights