‘Recenzió’

 

A. Gergely András: Észak-erdélyi orgonatáj, kismesterek, hangzó örökség

2020. március 27.

Egy kötet, illőképp méltóságos kivitelben, kvadrát formátumban, történeti metszetben, seregnyi fotóval, tájképpel, míves papíron (mely nem tükröz, de visszaad, színtartó és visszafogottan méltóságos, mondhatni „épp a témához való”…), Erich Türk: Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye.1)  A könyv kétnyelvű kiadás (Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud), melyben a jelzett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Theodora Objectiva

2020. január 30.

Megrázó. Nem is elégséges ez a jelző arra, amit Theodora Objectiva címen sugárzott a Tilos Rádió január 26. délutánján. Illyés Kinga, erdélyi magyar előadó- és színművésznő életéből játszottak el egy részletet, amihez a szöveget a romániai szekuritáténak a művésznőt több mint húsz éven át lehallgatott anyagából a saját lánya: Török-Illyés Orsolya és férje: Hajdú Szabolcs […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Lackner László: Délidő alkonyatban

2019. december 21.

Megjelent a Pannon Írók Társasága kiadásában – Zalaegerszeg, 2019 decemberében Lackner László 1943 – ban született Lentiben. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát végzett, harminc évig a turisztikai szakmában dolgozott vezető beosztásokban. A Zalai Írók Egyesületének egyik alapítója, több szinten vezetője volt. Három társával 1985-ben létrehozta a Pannon Tükör című kulturális folyóiratot, amelynek kiadói feladatait tizenöt éven […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Miklóssi Szabó István: Kornis Ottó – Füst c. regényéről

2019. december 20.

A Füst (Men­tor Köny­vek Kiadó, Mi­ner­va Művelődési Egyesület Kiadója, 2019) a leg­első ma­gyar, erdélyi ho­lo­kausztkönyv. 1945 végén je­lent meg, szerzője némi­leg is­mert volt a romániai ma­gyar ol­vasók körében, hi­szen írásai je­len­tek meg különféle iro­dal­mi la­pok­ban, társ­szerzője egy re­mek színda­rab­nak is, melyről ra­gyogó, iz­gal­mas beszámolók je­len­tek meg jóformán min­den fon­to­sabb sajtótermékben (mára tel­je­sen el­fe­ledték).

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Egy élet és – egyelőre – két regény

2019. november 4.

Hartmann Miklós: A széna illata, 2017 – Örömóda, 2019 Próbálj úgy írni, hogy ne politizálj. Egy kedves 90 éves hölgy telefonált be a Kossuth rádió délelőtti adásába, erről jutott eszembe a fenti mondat. Sűrűn emlegette, hogy nem politizált soha, most sem és ezzel a megjegyzésével azonnal politikussá vált hozzászólása. T. i. ezzel azt üzente, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Zsidó Ferenc: Lankadatlan lázadás

2019. október 19.

„Ne hidd, hogy a lant­nak/​ere­je meg­lan­kad/​csak hangköre más” – erre az Arany János versrészlet­re gon­dol­tam mind­un­ta­lan, Czegő Zoltán új ver­seskönyvét* ol­vas­va. És nem csupán azért, mert Czegő esetében is öreg­ko­ri líráról van szó, mint e fen­ti, Mindvégig című versből vett idézet esetében, ha­nem azért is, mert Arany János a Czegő-líra egyik sa­rokköve.

Tovább | Nincs hozzászólás »

C’est la Vie!

2019. szeptember 30.

Kraus Kuti István könyvének bemutatója elé* Kuti (Kraus) István 1938-ban született Temesváron. 1965-ben végzett a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben, ahonnan Temesvárra került. 1972-ben pedig átszerződött Sepsiszentgyörgyre… Különleges könyv: egy volt színészkollégám megírja élete történetét – regényben. Úgy, hogy végig egyes szám első személyben fogalmaz, néven nevezi a személyeket, szerelmét, családját – és nem köntörfalaz magát […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Hátterek az „antimeritokrácia” el nem múló történetéhez

2019. augusztus 18.

Törvénytől sújtottak, 1920–1945 A címbe foglalt jelző valaminő talányoskodásnak vagy túl-tudományoskodásnak tetszhet, pedig nem saját kifejezésem, hanem egy történeti kötet kísérő szövegének, fülszövegének Konrád György író megfogalmazta tudástapasztalata. Saját életútja és iskolai élményei alapján szólal meg a méltánytalan, dicsőség és illő elismerés nélküli politikai elit jellemzéseképpen, olyan mű felhangolóját adva ezzel, mely magának a méltatlanná […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter: Életparton megülő horgászás

2019. augusztus 8.

Szilágyi István: Katlanváros. MMA Kiadó, Budapest, 2019. „A szőlőkapások és a vásárosok úgy szeretnék, hogy mikor ők a városba szekereznek, a fellegek maradnának odahaza…” (6.) A Katlanváros című kötet, melynek címadó írásából idéztünk, azért is jó, mert megmutatja, mennyire Szilágyi István-i az az emlékezés is, amit igazán nem nevezhetünk regénynek, vagyis az olvasói előítélet szerint […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: „A másik én magam vagyok”

2019. július 29.

Benedek István – Marcell fia, Elek apó egyik unokája, tapasztalt elmeorvos – egyik kedves szerzőm. Művei pedig kedvenc olvasmányaim közé tartoznak. Szeretem sokoldalúságát, széles körű irodalmi érdeklődését és érzékenységét. Mindenre odafigyel az életben, és amit fontosnak tart belőle, arra határozottan, tanulságosan és értelmesen reagál. Úgy tűnik, mindenhez ért. Pedig inkább csak elvei vannak, amelyek szűrőjén […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Szegődős

2019. július 28.

G. Menta Éva– versek. AB ART Kiadó 2019 Ez a szerző második kötete, amit olvasok. És a harmadik a megjelentek sorában. Az első a Daloló felhő volt, ezt nem ismerem. Az, hogy mikortól és kinek lesz költő valakiből – örök kérdés. Ha már több kötettel is rendelkezik, kitartását bizonyítja. De ez még nem elég. Lennie […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A. Gergely András: Különös nyáréjszaka, 1914

2019. július 27.

Ha csak regény lenne… Átélt ostromok tüze, rekkenő nyár és fagyos tél, lövészárok-kiszolgáltatottság és otthon-hiány közepette talán figyelem terébe sem lopódzik, kézbe sem kerül az a mutatós regény, mely a „boldog békeidők” aranyló hétköznapjait felváltó szarajevói eseményt, annak regényes hátterében magukat a katonasorsokat, élő közösségek élő egyedeinek korszakos csalódását örökíti meg a belgrádi író, Aleksandar […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Bújjunk – de hová?

2019. július 21.

Terjedelmes riportkönyv a Jesús Torbado-Manuel Leguineche írta, titokzatos című munka, A rejtekhely. 1977-ben jelent meg Barcelonában, négy évre rá hozta az Európa, Xantus Judit fordításában. Személy szerint a címe vonzott leginkább, no meg a téma: a spanyol polgárháború bujkáló exponáltjainak sorsáról, túlélési stratégiáiról szólnak a benne (sokszor egyes szám első személyben) előadott élmények.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Válogatott történetek a Parasztbibliából

2019. július 17.

Mindjárt az elején leszögezzük, hogy a Biblia és a Parasztbiblia nem azonosak egymással. Igaz, az utóbbi is a Nagy Könyvből táplálkozik, abból indul ki, de inkább mítoszok, mondák, történetek, mesék, példázatok stb. gyűjteménye, amit a különböző népek folklórjából – különös tekintettel a Kárpát-medencére és a magyar nyelvterületre – gyűjtöttek össze. Azóta több kiadást ért meg, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Harcoló nők avagy női harcosok?

2019. július 8.

A lassan feledésbe merülő, néhány évtizede még kellő, megérdemelt figyelemmel kísért szovjet irodalomnak örvendetesen még napvilágot láttak legjobb hajtásai. Igaz, azóta a keletről , a volt szovjet térségből érkező irodalmi piac „kissé” átrendeződött, de a jó, a tartós művek fénye alig fakult.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely Könyvtár – Lőrincz György: Válogatott novellák

2019. július 1.

Hét karcolat; egy szerelmes triptichon; öt elbeszélés háborúról, a kollektivizálásnak ellenállók elhurcolásáról, a kommunista titkosszolgálat világáról, kivándorlásról; egy ars poetica jellegű novella (A mesterember); egy-egy kerettörténet a mitikussá növesztett szülőföldről (Az elveszített sziget), illetve az édesapa alakjáról (Apám, aki ismerte a fákat) – mind­összesen tehát csak tizennyolc hosszabb-rövidebb történet került beválogatásra Lőrincz György kötetébe, mégis […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely Könyvtár- Szőcs Kálmán: Válogatott versek

2019. június 25.

Ugyanúgy olvasunk-e húsz-harminc év múlva egy könyvet, egy életművet, a verseket, versesköteteket, mint ahogyan olvastuk valamikor, annak idején, mondjuk kamaszkorunkban? Ugyanaz a költő, ugyanaz az életmű áll-e szemben velünk most, mint akkor? Változtak-e vajon azok a versek? Vagy mi változtunk volna?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Egy „rímelő” könyv

2019. június 21.

Véletlenszerűen felbukkanó könyvek tolakodnak ma előtérbe s nyomják el a korábban már kiszemelteket. Így történt ez Karinthy Ferenc Budapesti ősz c. regényével, mely azzal keltette fel az érdeklődésemet, hogy szerzőjének létezik egy Budapesti tavasz c. jóval korábbi regénye is, mely a háborútól meggyötört Budapest szovjet csapatok általi felszabadítása idején játszódik, s amelyért Karinthy Ferenc anno […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Lábainál hever a világ

2019. június 19.

Mintegy ötven országban járt, és mindenütt igyekezett felkutatni a magyar emlékeket. Sokat segítettek neki a helyiek: magyar diplomaták, kiküldöttek és az „őslakosok” is. Egyedülálló gyűjtemény. Egy valódi szaktekintély, Erdős André nyugalmazott nagykövet jellemzi így az ünnepi könyvhétre megjelent egyik művet. És nem túloz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Lámakolostorok alázatos magyar lakója

2019. június 19.

A Távol-Kelet, Kőrösi Csoma Sándor példája, a magyar őshaza (s benne az ősök nyomának) keresésének tüze nem hunyt ki a XIX. század utazi romantikájával. A nagy elődök példájával megteremtődött a magyar orientalisztika (méghozzá rangos változatban), s a tudomány művelői. Akik nem egy esetben lebilincselő olvasmányokat is letettek az asztalra egzotikus tapasztalataikról.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Könyvek a menekülésről

2019. június 18.

Ezúttal mindjárt három könyve(cské)t markolok föl, merthogy ugyanabban a pászmában vágnak rendet, s nagyjából ugyanabban az időszakban: 1988 tájékán. A közép-kelet-európai rendszerváltások előtt. Az akkori társadalmilag lazító, finom-vegyes hangulatban. Amikor az erdélyi magyarok (de nem csak) menekülni kezdtek Romániából, méghozzá tömegesen, s a kezdeti arányokhoz képest aggasztóan növekvő számban. Olyannyira, hogy ezt a témát már […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szembenézés – fél szemmel

2019. június 12.

Az idén jelent meg Tunyogi László: Fél szemed világa (Noran Libro Kiadó – 2019) című könyve. Szerző nem tesz mást, mint könnyű sétára invitálja az olvasót Budapesten. A szobrok, az utcanévtáblák történeteket idéznek fel. Egyszerű, hétköznapi történeteket nagyjainkról, amelyekből kiderül, hogy górcső alatt vizsgálva a szobrokba merevedett hősök  jellemét, ezek közel sem olyan makulátlanok. Rá […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Csíksomlyón járt Ferenc pápa

2019. június 7.

Jóformán le se moshatta magáról a három napos romániai útja porát a vatikáni Szentatya, a csíkszeredai Hargita Népe riporterei már csinos könyvecskében örökítették meg látogatásának emlékét, különös tekintettel a csíksomlyói közjátékra, amit premierként könyvelhettek el a szentszéki statisztikákban. Először fordult meg ugyanis római pápa a székely katolikusság körében, különös tekintettel annak szakrális helyére, amit Csíksomlyónak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Fodor Sándor fanyar mosolya

2019. június 5.

Életében ritkán lehetett őt mosolytalanul látni, pedig érték csapások, bőven. De még legelkeseredettebb pillanatában is ott csillogott a derű a tekintete mélyén, mintha mulatságos történetet készülne elmesélni, de valamiért meggondolta magát, és egyedül mulat azon, ami hirtelen az eszébe jutott… Szerencsére, humoros történeteit. – ún. anekdotáit – nem vitte magával az öröklétbe;

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: A jelszó: – Túlélni!

2019. június 4.

Érthető módon fölötte népszerű a kalandos útirajzok között az ún. túlélő irodalom vonulata, amiről legtöbbünknek azonnal Robinson és rendkívüli megmenekülés története jut az eszébe. Az élet azóta is pazar bőséggel teremti újra az izgalmasabbnál izgalmasabb, regényes helyzeteket, legtöbbjükről éppen a túlélők hiteles megfogalmazásában szerezhetünk tudomást.

Tovább | Nincs hozzászólás »