Search Results for “Bukaresti élet, képek. Scripta kiadó, 2001”

 

Ágoston Hugó: Zárszó helyett (az öninterjú folytatása)

április 26th, 2017

– Fontos, alapvető kérdés. Honnan jövünk? Honnan jössz? – Egy boltból jövök, ahol háztartási elektromos készülékekhez árulnak pótalkatrészeket. (Milyen szép régi görög név: Alkatrész! „A daliás Alkatrész szerelmet vallott a bús Aszténiának.”) – Sőt, Pótalkatrész, és Euraszténiának. Ne felejtsük, hol élünk… integráció, miegymás.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Öninterjú

április 25th, 2017

– Ideje szembenézned önmagaddal, nem gondolod? – Az sose árt, de vajon elég-e ehhez az, hogy az ember elér egy bizonyos életkort? Meg aztán nem szerénytelenség az ilyen önmegszólaltatás? – Ha nincs ki megszólaltasson, szólalj meg magad. – Mégis miről? – Ha már az életképeidben vagyunk, hát a városról, embereiről.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Hat-három

április 24th, 2017

Rég nem voltam moziban Bukarestben. Most kedves hölgybarátom bakfis lányával elvitt. Megnéztük Timár Péter filmjét, vasárnapi matinéban. A matinékban van valami ünnepélyes ártatlanság. Rajtunk kívül még talán négyen voltak a teremben, pedig a mozgóképszínházat a mioritikus Mioriţából átkeresztelték az európaibb Europává.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Nem kell magyarázat

április 22nd, 2017

A román a legmetafizikusabb népek egyike. Aki nem hiszi, olvassa el az alábbiakat. Az írás a Dilemában jelent meg, Mircea Diaconu, a népszerű színész, ismert író és – újabban – tévés műsorvezető neve alatt, jobban mondva fölött. Volt egyszer egy ember, aki mindent meg tudott javítani, ami a kezébe akadt. De azon fölül is mindenhez […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Oldalbordal

április 21st, 2017

W.S. modorában: Kedves Maca, a szűzességét / Ha ideadja, elveszem, / Ha szabadulni akar tőle, / Legyen szíves, szóljon nekem. Duduia mea, kezeskedését, hogy lovag voltam, köszönöm. Mikor még egyszer erre járok, már gyűrű lesz a kezemen. Vigadjunk szépen hegy levével – évek mint percek telnek el. Ha jó bort iszunk jó kedéllyel, lelkünk a […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Pornográfia

április 20th, 2017

Kissé rekedtessé válik a hangja, enyhén párás a moduláció, amikor megköszöni. Törékeny szép lány. Kassza, pénztár a Dalles teremben. Az egyik könyv egyszerű: a cenzúra története, bőséges hazai példákkal (benne vagyunk, mert benne voltunk keményen: lélektorzító hatásainak egyike, hogy az ember ma alig, vagy egyáltalán, vagy csak nehezen tudja megírni azt, amit szabad).

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Lotto- és prono-média

április 18th, 2017

Amikor nincs semmi, akkor van a remény. Nem tettem le róla, hogy egyszer mellém szegődik a szerencse, hogy egyszer az én hajóm is beér a kikötőbe (persze, ahogy a graffiti mondja, még mindig lehet, hogy akkor a reptéren leszek). Szinte rendszeresen játszom a lottón. Korábban megvetettem, de miután beláttam, hogy a szerencsejátékhoz úgyszólván csak szerencse […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Pánik

április 15th, 2017

Írtam már a dedikált könyveimről? Van néhány. A legtöbb nyilván Bogdán Lászlótól, aztán Huszár Sándortól, sok Forrásostól, de van Szilágyi Domokostól és Szőcs Kálmántól, van Hervay Gizellától. Van Adonyi Nagy Máriától, és lehetne Szőcs Gézától is, mert utolsó gyűjteményes verses kötetét dedikálta, de ott felejtettem nála. Van Ferenczes Istvánom, de nincs Király Lászlóm, van Horváth […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Privát

április 14th, 2017

Ha volna. Ha volna az időnek. Ha volna az időnek zuga (ahogy a térben vannak szeparék) – oda elbújni, oda elbújni néha, elbújni néha, mikor az ember megbántja azt, akit szeret. Közben folyjék tova nélkülünk az idő, áramoljék örvénylőn az idő hordaléka, de az ember a csendes öbölben nézhessen hosszan magába mozdulatlanul, kivonva énjét mindenből, […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Osztályozunk, hát osztályozunk

április 12th, 2017

Volt nekünk egy kedves műhelytanárunk, egyszer az órán mondott egy nagyon pontos dolgot, nevezetesen, hogy a kalapácsok háromfélék: kicsik, közepesek és nagyok. Osztálytársnőink buzgón jegyezték a rendszertannak ezt a paradigmatikus vezéreszméjét, mi fiúk azonban letettük leginkább közepes méretű ceruzáinkat, és nagyot csettintettünk magunkban: ez igen!

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Mindennapi

április 10th, 2017

Amikor valakiben csalódunk (lásd esetünket az érzéki gyümölcsárus lánnyal), még mindig ápolhatjuk a reményt, hogy nem is az illető személy a jellemhibás, a baj sokkal kisebb: csak a világegyetem van rosszul berendezve.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Nyüvesek

április 9th, 2017

Mi magunk is? Hát persze, hogy mi magunk is… Nemrég megtudtam, hogyan is alkotám meg életem első és utolsó (úgy értem, egyetlen) névtelen levelét. [De még előtte: szabad-e felszakítani a múltnak fájó sebeit? A vélemények, mint mindig és mindenben, ebben a kérdésben is megoszlanak. Vannak embertársaink, akik ezt (vagyis a felszaggatást) üdvösnek, sőt célravezetőnek tartják, […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Mobilitás

április 7th, 2017

Kevés dolog van a világon, amiről ne írtak volna köteteket. A mobil telefonokról szóló kötetnek a neve: prospektus. Jó dolog egy ilyen tájékoztató, de a készülék és használója lelki kapcsolatáról, e viszony erkölcsi dimenziójáról úgyszólván semmit sem tudhat meg belőle az olvasó. E hiányosság mellett nem mehetek el szó nélkül. (Noha a nő is felfogható […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Itthon vagyok

április 6th, 2017

Hoppsza-hopp! – mondta a jóságos és terebélyes virágárusnő, és miközben felsegített, kilopta balonom zsebéből a kulcstartómat, amit feltehetően pénztárcának vélt. Budapestről Bukarestbe megérkezni mindig rossz, de ezen a reggelen a szokottnál is több bosszúság ért. A peronon és az állomás kijáratánál a taxisok rohamát még leráztam, de a buszra várás félórájában lelocsolt egy öntözőautó, és […]

Read full article | 1 Comment »

Ágoston Hugó: Férfiavatás

április 4th, 2017

Az ember szíve a nimfácskák ellen védtelen. Még ha gyümölcsöt árulnak, akkor is. Most már ha az ember (én, te, ő) kellően sok ujját kell hogy használja életkorának jelzésére, a „hozzá viszonyított” nimfácska bizony elérheti a bakfiskor felső határát is.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Szívek harca

április 3rd, 2017

Napihír. Tegnap egy mentőkocsi idejében megérkezett A.N. lakására, s az idős férfit súlyos szívelégtelensége ellenére sikerült megmenteni. A mentőautó beszállítása közben a Magheru sugárúton végigszáguldva olyan hangosan szirénázott, hogy három járókelő, továbbá egy első emeleti és egy földszinti lakó infarktust kapott tőle. Közülük kettőnek (egy járókelőnek és az első emeleti lakónak) újabb mentőkocsik megmentették az […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: K. B-ben

április 2nd, 2017

Ördög vigye Bukarestet! Lihegve felkapaszkodik a lépcsőkön. A kabát nehéz, a lépcső fajansza veszettül csúszik. Emlékszik még rá: az Egyetem téri metróaluljáróba huszonöt éve szerelték be a mozgólépcsőt (aznap avatták fel, amikor ő nősült), és huszonnégy éve javítják. Mozgott egy évet. Hirdeti a német technika diadalát, pontosabban az NDK-s technika diadalát Romániában.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Titok

március 30th, 2017

Néha, hajnali órán, megcsalom az újságárusnőmet. Ez abban áll (és abban is merül ki), hogy nem nála veszem meg a napi hat-hét lapot. Hanem egy másik újságárusnőnél, akinél ugyan a választék valamivel szegényesebb, ám a közelében van egy bolt, ahol futtában bevásárolhatok.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Otelló

március 28th, 2017

Egy villanás volt az egész. A bundás nő mögöttem állt a kasszasorban. Magas termet, erősen rúzsozott ajkak, kékesfekete haj – egyszerűen, de ízléstelenül öltözve. Van úgy, hogy ilyenkor az ember előzékenyebb, mintegy jelzi, hogy „észre sem veszi” a repedt sarkot. Ezt kognitív disszonanciának hívják (olyanok, akik nem egészen pontosan tudják, hogy mi az).

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Zsűrizek

március 27th, 2017

Előadásában az volt a megkapó, hogy nem hajlongott, nem végzett behízelgő mozdulatokat. A kűrjét nemes egyszerűséggel kezdte, mindenféle captatio benevolentiae mellőzésével. Már amikor feltűnt egyszerű vonalú ruhájában, fehér oroszos kucsmával, alul rojtos nagykabátjában, a levegő vibrálásából érezni lehetett, hogy élményszerű látványban lesz részünk.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Bányász-románc

március 26th, 2017

Az a tény, hogy én önt többé nem láthatom, örökké maradandó élmény leend számomra – valami hasonlót mondott P. Howard egyik halhatatlan művében Fülig Jimmy, talán Pepita Oféliának, de mintha inkább Búbos Yvette-nek. (Ezt a dilemmát a Rejtő-filológia avatott szakértői tudnák tisztázni; különben így jár az ember – homályossá és talánossá válik -, ha legfontosabb […]

Read full article | 1 Comment »

Ágoston Hugó: Tíz kicsi asztal

március 25th, 2017

Emlékeznek még a Tíz asztal nevű utcára? A Tűzoltótorony terét köti össze az Ősök vagy Vásárosok útjával. Az utcanév feltehetően arra utal, hogy ebben az utcában kevés a ház, kevés az „asztal”. Szebb így mondani, mint „tűzhely”-nek (ezt is jelöli a vatra, de azt is, hogy „otthon”, „fészek”, „odú”). Gyakran végigmegyek a Tíz asztal utcán, […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Pinoccio

március 24th, 2017

Gyorsan, gyorsan, az olvasót egy pillanatig sem szabad félrevezetni. Ezt a nevet nem én írom így, és nem korrektor-elnézte sajtóhiba. Egy latin nép fia írta ki a Darabontok útjának sarkán vegyesboltja homlokára. Így: Pinoccio. Ha van kedvenc nevű szórakozóhelyem, akkor az a Why not (így, kérdőjel nélkül), amelynek tulajdonosa a neves külföldi üzletember, El Bassam.

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Művész a konyhában

március 22nd, 2017

Aki férfiember maga főz magára, tegye felemelt fővel, pillanatig sem feledve, hogy kiválasztott nem tagja. A kultúrtörténet meggyőzően bizonyítja, hogy a szakácsmesterség legjelesebbjei, a finom ízek és éltető tartalmak legnagyobb művészei korántsem a nők köréből kerültek ki – a tömegszelekció szabályai szerint -, hanem a legerősebb nem legkiválóbb példányai közül, ugyanúgy, mint a hóhérok, a […]

Read full article | No Comments »

Ágoston Hugó: Ars boemica?

március 21st, 2017

Hát mi? Mi nem tiltakozunk? (Kéretik észrevenni a felségtöbbest!) Nekünk nincsenek panaszaink? Felháborodásaink? Sirámaink? Különbejáratú protestsongjainkat mikor/nem fogjuk elzengeni? Nekünk nem fáj az égő élet? Sosem veszik el nekünk a melegvizet? Nem költenek bele telefonszámláinkba? Mi nem vacogunk a csillagok/a takarónk alatt? Nincsenek regénybe illő kalandjaink, kisregénybe keserveink, szonettbe szerelmeink, szenvedélyeink és szenvedéseink, epigrammába gondolataink, […]

Read full article | No Comments »

 
Verified by MonsterInsights