‘Esszé’

 

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (23)

2022. január 22.

Barátaival – esténként – az ifjú színházba megy, s ahogy az már illik, rajong egy színésznőért, az Óphéliát játszó Hivatal Anikóért. Ír hozzá természetesen szerelmes verset is, /lásd L-né…./ de milyen szerelmes verset? A színésznő férjes asszony, az ünnepelt, daliás Lendvay felesége — első nagy szenvedélyét, ártatlanságát, amelyre a fiatal költők s általában a fiatal […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bajor Andor: Vigasz-díjasok

2022. január 22.

Olvasom, hogy az Egyesült Államok kórházaiban bizalmiakat alkalmaznak. Ezek beszélgetnek a betegekkel, és ha kell, vigasztalják őket. Maga az ötlet valószínűleg plágium: hajdani orvosoktól származik. Sajnálatos, hogy Hippokratész nem jelentkezhet a bíróság előtt, prioritásának biztosításáért.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (22)

2022. január 21.

…Az ifjú költő gyanakodva tekint szét a /pozsonyi/ szalonokban. Nem a faragatlan vidékiek esetlenségével, ahogy barátai gondolják: a száműzettek gőgjével. Különös, hogy ő, az éhenkórász, szinte várja és sürgeti, hogy kidobják? A gyerekkor szépítő emléke megszépíti az elvesztett gazdagságot is. A hajdani polgárian jómódú fiút nem vezethetik oly magas helyre, ahol ne az jusson eszébe: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gergely Tamás: Terebesi mangó

2022. január 20.

Nem tudom, a magyarországi fiataloknak milyen olvasókönyvük volt, mi Erdélyben kívülről fújtuk Petőfinek A Tiszánál című versét. Az, hogy: „Ott, hol a kis Túr siet beléje” egész életre elraktározódott. Viszont eszembe sem jutott Brassóban – ahol születtem és nevelkedtem – azt remélni, hogy a „kis Túr”-t valaha is meglátom. Megtörtént mégis.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (21)

2022. január 20.

…Mi üldözte el Kecskemétről? A nyomor, amely mint tudjuk, magát csalfán mindig helyi jelenségnek tünteti föl, vagy a színészek közt mindenütt egyformán dúló ármány? Vagy a hálótárs Némethy föltevését kell elfogadnunk, aki szerint a Pestre szerződött Mimi de Caux kedvéért hagyta ott Kecskemétet, az egyetlen kedvéért, akit a színésznők között meg-meglátogatott? Késéssel érkezik Pestre, nemcsak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely Sándor: Márványhölgy

2022. január 19.

Ez a szobor egy bukaresti épület előtt áll, a híres-nevezetes Calea Victoriei-en. A fotó születésének időpontja az ezredforduló, eredetileg riportnak indult, de aztán zsánerkép lett belőle, s ma már talán a konkrétum se fontos, amihez az emlékezetet kapcsolná.Egyezzünk meg abban, hogy – szép. És azáltal lett azzá, hogy a fotóriporter, Székely Sándor kiemelte a számunkra […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (20)

2022. január 19.

Az ország legelső folyóiratának [Athenaeum] nincs szerkesztőségi helyisége. A kéziratok előbb Bajzáék asztalán hányódnak a háziasszony kézimunkái és kávésfindzsái között, aztán egy ablakmélyedés deszkáján, ahol szalmaszéken kuporogva egy dohányvágó alkalmatosság mellett a nemzet ünnepelt, nagy költője, az agglegény Vörösmarty írja színházi bírálatait, vérfagyasztó drámáit és egyre ritkábban verseit. Az Athenaeumnák csak háromszáz előfizetője van, de […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

G.I.B. Balfour: Fogorvos a világ végén

2022. január 18.

A felvétel G.I.B. Balfour tengerészhadnagy (Királyi Flotta) műve, s a National Geographic1938-as (5.) száma közölte. A hadnagyi 1937-ben a HMS Carlisle hajó fedélzetén kikötött Tristan da Cunha szigetcsoport mellett, valahol az Atlanti Óceán kellős közepén, Dél-Amerika déli csücske és Afrika déli része között, több mint 2000 kilométerrel délebbre Szent Ilona szigetétől.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (19)

2022. január 18.

A fiatal költőnek mintha valóban egyre menne. Mintha most még valóban nem az volna fontos neki, hogy mit ír, hanem csak az, hogy ír. Aki érzi erejét, az azt is érzi, hogy azt minden formába bele tudja csomagolni. Bordal kell, népdal, vidámság? Van az is.… Már aszódi, selmeci és soproni barátai furcsállva figyelik meg rajta, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ilyés András Zsolt: Hóemberek

2022. január 17.

Két hóember? Egy nagy és egy kicsi? Amelyek már most, elkészitésük pillanatában valósággal árasztják magukból az elmúlás hangulatát? Kopár, kisszerű vidék semmitmondó, elnyűtt telében emelték ezt a testvérpárt, sok-sok évvel ezelőtt. A mikóújfalusi Ilyés András-Zsolt félig öntudatlan, amatőr telitalálata ez a minden eszményit földre rántó hétköznapokról.Nekem e kép ma, sokadszori megtekintés után is azt sugallja, […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (18)

2022. január 17.

…Szerencsére a költemények könnyen születnek. A diákok nem sokat értenek a művészethez, de előttük és a tanárok előtt is, mint akkoriban mindenki előtt, aki műveltnek akarta tudni magát, a biedermeier parancsuralma magas polcra emeli a költészet művelőit. A tagbaszakadt, falusi kamasz vasgyúrók fölött öt-hat széplélek uralkodik. Orlayn és Kozmán kívül egy Lantay Sándor nevű, egy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (17)

2022. január 16.

„Kipróbált két csikaján” Pozsonyból Győrbe megy, onnan Pestre, onnan — mintha csak úgy a szomszédba szaladna át — Selmecre, hogy kikérje a bizonyítványát, onnan Dunavecsére szüleihez. Végre itt pihenhetne, de pár hét múlva — ahogy egy akasztófahumorú levelében Szeberényinek írja — unatkozik! Szüleinek nincs terhére, kocsma, mészárszék körül mindig akad dolog. Valójában attól tart, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Lászlóffy Aladár: Don Quijote hagyatéka

2022. január 15.

Az ember életkorával is járnak sajnos elkerülhetetlen dolgok, következmények. Bizonyára az emberiség is öregedőfélben van, mert mostanában a szklerózis jelei mutatkoznak rajta. De hát, jól tudom, ezt is csak türelmét vesztő öregemberként veszem észre. Akinek ugyebár már elfogyott a cérnája. Hogy vehet körül ennyi hülye, ennyi szélhámos, ennyi feledékeny – szokott kitörni az öregember, hogyha […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (16)

2022. január 15.

…Soproni barátai rémülten fogadják a „kiaszottan, elviselt katonaruhában” megjelenő fiút; azt hiszik, megszökött. Nem soká időz közöttük. Mintha az országfutó nagy lendületnek nem tudna megállást parancsolni most sem, amidőn alkalma volna rá; pár nap múlva ismét útra kel. Pápára gyalogol, a márciusi havas esőben. Itt sem leli helyét.»Miért jöttél Pápára, mi a célod, miből akarsz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (15)

2022. január 14.

A kamasz katona zárkózott és visszavonult. Szabadnapjain meg-meglátogatja barátait, Pákhot és Orlayt, akik a szegény diákszállásokon alig élnek kényelmesebben, mint ő a kaszárnyában, Sass Istvánt, aki a sárszentlőrinci iskola után most Sopronban tanul.De a gyermek katona csak a régi jóbarátnak nyitja meg szívét. A többiekkel a kamaszok szokásos jókedvű hangján beszél. Eltréfálódik velük — a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely Sándor: Gáz van

2022. január 13.

Ez a laza szófordulat, mely mára elöntötte az egész magyar nyelvterületet, sőt azon is túlloccsant már, valamikor Romániában varázsszó volt, méghozzá a legfontosabbak közül.Az ember nem arra gondolt, ha meghallotta e két szót, hogy valami zűr leselkedik rá és szeretteire – ahogy azt ma értenénk -, hanem hogy a kis- vagy nagyváros megfelelő telephelyére palackozott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (14)

2022. január 13.

…Pesten a Vörös Ökörben, ahol apja is megszállni szokott, van egypár napi hitele, egy-két nap a légvételre… Miből élt attól fogva, hogy innen is kicsöppent, miután apjával a vendéglőben véletlenül összeakadt, de szerencsésen megszökött tőle? Éjszakánként a rákosmezei csűrökben és istállókban húzza meg magát. Napközben is ott csatangol, keserű, egy kicsit kisfaludyas gondok emésztik.Olyanok, aminők […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Robert Hitter: Mézesszoba

2022. január 12.

Petőfiről, Júliájáról és Koltóról sok mindent tart az irodalom, a(z irodalom)történetírás és a legendárium. Tény, hogy a sok-sok hajadon iránt versei tanúsága szerint könnyen gerjedő ifjú költő itt volt ám igazán boldog a házasság révébe érve.A „mézesszoba”, ahol a fiatal pár mézesheteit töltötte barátjuk, gróf Teleki Sándor koltói kastélyában, ma múzeum. Így került a nagybányai […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (13)

2022. január 12.

…A fiú már akkor sem az a kapkodó, „művészi” természet, aminőnek a költőket ábrázolni szokás. Meggondolt, állhatatos, mert nagy elhatározásokra képes jellem. De ebben a helyzetben egy halvány célzás is elég neki. Az apai dorgálás az utolsó köteléktől is felszabadítja, hogy sarkára álljon, szabadon szembeforduljon, harcra keljen az élettel, amelyet hivatása megváltoztatni. A eszköz megválasztásánál […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (12)

2022. január 11.

Az apa nemcsak megértést, hanem türelmet is keveset mutat csapongó természetű fia ötletei iránt. A hiszékeny öreg tervezőt idegesítik a fiatal tervező merész vágyai, s mivel ő már csalódott, apai szigorral akarja elfojtani annak önhitt álmodozásait, nem sejtve, hogy az tőle a hiszékenységgel a nyakasságot is örökölte. A család békés egén nap nap után haragos […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint Tibor esszéiből

2022. január 10.

  A jó meg a rossz emberekről Már gyermekkorom óta gyanakvóan rezzenek föl, ha valaki közli, hogy ő jó ember. Ilyenkor sietve reápillantok, mert úgy érzem, hogy az öndicsérő jelző súlyos aranytojásként bukkan elő a szájából, és ő a markába hullatva fényesen mosolyog majd, akár a vásári mutatványos. Az ilyen emberrel nem tudnék ugyanabban a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (11)

2022. január 10.

…A … gazdag fiút otthon a nyomor várja. Egy világ dőlt össze. Petrovics István tönkrement — egy-két hónap leforgása alatt úgy, hogy a készséges pénzkölcsönzőnek egy fillérje sincs, a többszörös háztulajdonos feje fölött tető sem maradt. A házat, tanyát, állatokat elvitte a Duna tavaszi áradása. A család a szomszédokhoz szorult. Az ercsi bérletet egy sikkasztó […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (10)

2022. január 9.

Tizenöt éves, amikor beállít az épp Aszódon időző vándorszínészek igazgatójához azzal, hogy belép a csapatba. Az igazgató furcsállva hallgatja a civilben is színésziesen, de orrhangon deklamáló fiút, és nyilván az egyenes visszautasítás elkerülése végett iskolai elbocsátó bizonyítványt kér tőle. Más gyermek, ha előbb nem, ezen a ponton megtorpant volna a vállalkozásban. Koraérett! — halála napjáig […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (9)

2022. január 8.

…Kettős életet él, mint különben ebben az életkorban a legtöbb gyermek. Vidáman kúszik a legmagasabb fa tetejére; amikor elcsípi a csősz, keményen állja az ütlegeket, de barátait nem árulja el. Szembeszáll a nála erősebb tanulókkal, egyiknek beveri az orrát. Amikor felelnie kell tettéért, színészies szónoklatba kezd: „Még a féreg is, kit lábbal tapodnak, felgörnyed önvédelmére […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Jóna Dávid: Szavamon fognak

2022. január 7.

Azt mondta, hogy szavamon fog, és én vizuális típus vagyok, elképzelem, ahogy kapaszkodik a z betűmbe, rácsimpaszkodik a g betű alsó gömbjére, vagy esetlegesen felül a m betű felső nyergére, hogy fogja a szavam, miközben én már sok újabb szót keletkeztetek, állítok hadrendbe, vagy engedek szabadon bóklászni, mikor hogy, ahogy a szent dramaturgia épp megkívánja, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »