‘Esszé’

 

Alexandru Mușina három verse

2021. szeptember 17.

A reggel királya Én vagyok itt, apró, reggeli király. Fátyolos tekintetű fejedelem. Itt én parancsolok. Amit akarok, azt teszek: felkelhetek az ágyból. Megmoshatom az arcom, a fogam. Vagy nem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Finta Klára Enikő: Lendület

2021. szeptember 16.

André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képei, Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Budapest A Jenő öcsém mint Ikarus című fénykép (lásd feljebb) a szigetbecsei élet magánmitológiája. André Kertész mitikus dimenzióba emeli át a faluképet, az ismerős-ismert tájat és testet. A görög mitológia organikusan teremtődik újra a magyar mezőképen. Áthelyezkedik belé, analogikusan nyer értelmet: a mozdulat, a lendületvétel […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Két jegyzet

2021. szeptember 11.

Markó – 70 A Kolozsváron kéthetente megjelenő Helikon, amely fejlécén ugyan irodalmi lapnak tekinti magát, de érdeklődési köre a hazai kultúra jóval több területére kiterjed, tiszteletreméltó következetességgel közöl hosszabb interjúkat írókkal, költőkkel, közéleti személyiségekkel.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Máriás József: Játékszerei voltunk/vagyunk az időnek?

2021. szeptember 11.

„Románia a kisebbségi jogok biztosítása terén úgymond »mások számára is példát szolgáltat«” Boros Ernő a romániai kisebbségi kérdés tanulmányozása, a helytörténet terén immár letette névjegyét. Nem csupán helyi, regionális tekintetben, hanem a magyar nyelvterület egészén ismertté váltak a több évtizedes kutatómunkára épülő művei: a földvári haláltáborba elhurcolt magyarok tragikus sorsát visszaidéző Hogy a magyar pusztuljon […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Harangok háborúja

2021. szeptember 10.

1. A Református Szemle c. folyóirat 1916-os évfolyama 4. száma az alábbi költeményt közölte Szabó Jenő református lelkész (Szabó Dezső prózaíró testvérbátyja) tollából: Búcsúznak a harangok Ma tán még hivógatva szólanak, Oh, hirdettem az Úr szerelmét! – Bim-bam-bim-bam – – Bim-bam-bim-bam – De ércnyelvök megáll maholnap Oh, ringattam a béke lelkét, És mennek útrakelve mind! […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ilyés András Zsolt: Kerti budi eladó

2021. szeptember 4.

A tavasz folyamán a nemzetközi médiákban futótűzként terjed: ama felfedezés híre, hogy amerikai kutatók az emberi végtermékből állítottak elő aranyat. Amikor először olvastam róla, nem tudtam hova tenni a (nagy) dolgot, de utólag beláttam, óriási üzlet lehet benne a falusiak számára. Mindenki másképp reagálja le az olvasottakat, de belőlem most csak az ironikus énem tud […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Lövétei Lázár László: A székelyek* /Rólunk írták/

2021. augusztus 28.

Végéhez közeledik a 100 kötetre tervezett sorozat 1857. március 8-i levelében írja Arany János Tompa Mihálynak: „Szász Károlyt, amint hallom, a kunszentmiklósiak papnak választák. Csak lesz esze, és eljön abból az istenverte Székelyországból.” Szóval, „abból az istenverte Székelyországból”. S mondja ezt az az Arany János, aki nemhogy Székelyföldön, de a történelmi Erdélyben (a Királyhágótól keletre) […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Sarány István: Halálátkelő

2021. augusztus 27.

Megrázta a közvéleményt az augusztus 22-i, déli csíkszeredai vasúti szerencsétlenség, amelyben két személy vesztette életét a zsögödfürdői átkelőnél.… Gépkocsival akartak átkelni a síneken, a vonat azonban telibe kapta az autót, mintegy fél kilométeren tolta maga előtt, mígnem a kocsi kigyúlt, a mentők már csak két elszenesedett holttestet találtak a roncsban. A tűz átterjedt a mozdonyra […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tófalvi Zselyke: Ősz lett, hirtelen

2021. augusztus 27.

Olyan váratlanul lett vége a nyárnak. Mindig ez van, így van megírva, megrendelve, hogy augusztus 20-a után szükségszerűen elromlik az idő, az emberek már csak a hattyúkat etetik a Balaton partján, felvették az esőkabátot (softshell dzseki) is, és úgy nézik a szokatlanul háborgó vizet. El is felejtették, hogy két nappal azelőtt önfeledten lubickoltak, frizbiztek a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Ágota: Tina Revü

2021. augusztus 26.

„Mit mondtál? Nem hallottam jól! Mondd csak még egyszer! Mi nem tetszik, mi az, ami egyhangú?!” Belevésődtek a fejembe ezek a mondatok és a hozzájuk kapcsolódó jelenetek. Nemrégiben egy kolleganőm ajánlotta, hogy nézzem meg a Tina élete című filmet. Figyelmeztetett, hogy felkavarja a lelkivilágomat, mivel tudnivaló rólam, hogy az érzékenyek táborát erősítem. Valóban nagyon megérintett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vida Gábor: Prosit!

2021. augusztus 24.

1944. augusztus 23-án a román király sikeresen levezényelte országa kiugrását a második világháborúból, úgy tűnt, vesztes pozícióból a győztesek oldalára került. A szovjet hadsereg meg is szállta íziben Romániát, és mindjárt a Maros vonalán voltak. Kétségbeesett német egységek harcoltak mindenfelé és megpróbáltak visszavonulni, a ploiești olajkutak lángoltak, az Árpád-vonal zseniálisan kiépített erődítései fölöslegesnek bizonyultak, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bajor Andor: Egy hitehagyott

2021. augusztus 23.

Most jutott el hozzám a Beatles-együttes egyik tagjának önleleplező nyilatkozata. – Nem hiszek a Beatlesben – vallja, sőt, Beatles-stílusban énekli John Lennon. El tudom képzelni, hogy ez egyeseket megdöbbent, sőt úgy hat rájuk, mintha a hívek előtt megjelenne az Atya és lemennydörögne: – Nem hiszek a szentháromságban!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter: Lábtörlő alatt

2021. augusztus 22.

Abban a világban, ahol mindenki vakon ugyanazt hiszi, az esztétikai eszménykép a szar tagadása. “Ezt az esztétikai eszményképet giccsnek nevezzük.” Ez a nagyon radikális és nagyon igaz gondolat Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényéből származik. Én azt hiszem, a magyar társadalomnak nagy szüksége van erre a tagadásra. És arra a gyűlöletre, amely ebből a […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Nagy Miklós Kund: Múzsa, 1500 (Részlet)

2021. augusztus 22.

“Álljunk meg egy percre, kettőre, ez a szép szám ennyitmegérdemel. Születése óta ennyiszer jelent meg lapunk hétvégi irodalmi-művészeti melléklete, a Múzsa. Jelentősége, érdemei, hiányosságai felmérésére nem a szerkesztő hivatott. Bármennyire is igyekezne tárgyilagosan értékelni, szubjektivitását nem tudná tagadni. Tény, hogy a másfél ezernyi megjelenés 6000 olyan újságoldalt jelentett a Népújságban, amelyeket kimondottan az irodalomnak, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Beck Mihály: Humor a tudományban

2021. augusztus 20.

“Sokak számára talán szentségtörésnek tűnhet a tudomány humoráról beszélni, hiszen a tudomány komoly dolog. Akik így vélekednek, azok valószínűleg nem ismerik a tudomány világát, és azt is elfeledik, hogy humort a nagyon komoly dolgokban is lehet találni, hiszen a humor legfontosabb forrásai a fonákságok és az ellentmondások, ilyenek pedig bőségesen akadnak a tudomány világában is.” […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter: Sötétkék opera

2021. augusztus 18.

A kékszakállú herceg vára egy komor, szűk opera. Ez nem értékítélet, inkább mondhatnám hangulatítélet. Ahogy a barátaim mondják: feltétlenül nézd meg a Ragyogást vagy A bukást, de nehogy depressziósan! Hát A kékszakállú…-t sem úgy, hanem nagyon fent, legalábbis egy laikusnak: legyen honnan lezuhanni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Kilencven plusz egy

2021. augusztus 16.

Borbély György, a 35 éves tordai latin-magyar tanár, 1895-ben úgy döntött, hogy kerékpárra pattan és társával, a szász Scherscher Dániellel együtt elkerekezik Konstantinápolyba. Útleírása Kerékpáron keletre címmel ugyanebben az évben jelent meg az Aranyosvidék című lap külön lenyomatában.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bajor Andor: Egy szenvedő

2021. augusztus 14.

Olvasom, hogy az Egyesült Államokban egy orvos bizonyos gyógyszerekkel el tudja érni a fekete bőr megfehérítését. A cikk egy mosolygó, átfehérült néger asszony képét is közli, a fehér szerecsenét, aki olyan boldognak tűnik, mintha egy súlyos betegségből mentették volna meg. Az orvos számtalan levelet kap fekete bőrűektől, és ezek a tudomány ezen újabb eredményétől várják […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A. Gergely András: Egy káoszból több kozmoszig

2021. augusztus 11.

Gaál István film-emlékének Mint kiadvány-sorozat messze nem új, de mint élményvilág alighanem minden olvasó számára igen életfolytonos újdonságot jelenthet a budapesti Magyar Művészeti Akadémia köteteiből a legjelesebb magyar filmesekre koncentráló vállalás. Lelke és szerkesztő gondnoka mindezeknek Pintér Judit, aki filmes-filmközeli múltjával nem véletlenül prezentálója a Kósa Ferenc 80., Szőts István 100., Fábri 100., Sára 80. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos (75 éves): Vigyázzunk humorérzékünkre!

2021. augusztus 11.

“…Egyszer Bajor Andor azt írta nekem, hogy a humorérzékünkre úgy kell vigyáznunk, mint Sztálin elvtárs a személyi biztonságára. Nagyon sok írót, költőt ismerhettem meg, hálás vagyok a sorsnak. Egyébként nem vagyok túlságosan barátkozó természet, én a magányomra vigyázok úgy, mint a generalisszimusz a lelkére, ha volt neki. De megdobbant a szívem, mikor Kányádi Sándor vagy […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Márton Árpád: Lélekmadár

2021. augusztus 9.

/Gaál András halálára/ Testben és időben létezik az élet a végtelen valamelyik pontján. A nagy teremtmény egy apró porszemnyi részévé születtünk, és így lépünk be a későbbi elkötelezettségek valamelyikébe. Az élettér valamelyikén elkezdődik az egyén egyedi élete, felelőssége az elsó felsírástól az utosó sóhajig. Ez a mai fényévben mért élet csak egy szekundum, és ennek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter (Ivan Karamazov:) Szekér az óceánba

2021. augusztus 5.

Facebook-monográfia Ady Endréről Részekben lobban * Utoljára hagytam a nagy slágert, a Kocsi-út az éjszakában című verset, és a sokat idézett sort: „Minden Egész eltörött.” Méghozzá, mert felmerül a kérdés: mit kezdhetünk Ady Endrével ma? Én azt hiszem, ma aztán igazán kezdhetünk valamit Ady Endrével. Hiszen ma a viharos, diadalmas, másodpercenként nyilvánossá vált ostobaság korát […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Félidő

2021. augusztus 2.

Immár a derekán járunk ennek a furcsa, nézők nélküli, 2021-ben is a 2020-as évszámot viselő nyári olimpiának, amely azonban nem csupán a vírusjárvány miatt írja be magát a sporttörténelembe, hanem többek között azért is – erről pedig nem sokat beszélünk –, hogy megváltozott a játékok jelmondata.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter (Ivan Karamazov:) Szívkatéter

2021. augusztus 2.

Oktondi fejemmel azt hittem, a Fábri-film valamiféle szinopszisa lesz, amire meginvitálnak kedves barátaim a PIM-ből. Holott az Édes Anna-animáció önálló, megrendítő alkotás, Jankovics Marcell szálkás-légies szimbólumaira emlékeztető képvilággal, a Trianon-traumát és a szociális problémát egyaránt roppant érzékenyen megjelenítő opus. A 13 perces installáció nemcsak azért érintett meg, mert Erdélyben születtem, valamiféle Trianon-felhő alatt, mely, bármennyire […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseke Gábor: Ajándék-regény, e-olvasóval

2021. július 31.

Mindent elképzeltem volna, hogy 80. születésnapomra ajándékul megkapok: virágot, csokit, könyvet, jókívánságot, szívet, melengető emlékidézést – de hogy egy vadonatúj regény kéziratával lepjenek meg, az meg se fordult a fejemben. Pedig Albert Csilla megtette.

Tovább | 6 hozzászólás »