‘Száz év – nagy háború’

 

“Nyugaton a helyzet” – glossza

2018. november 12.

1918. november 11. A német sas a porba hullt. Ausztria darabokban. Vörös zászlók Münchenben, vörös zászlók Moszkvában. Foglyok Itáliában, foglyok Szibériában. Éhezés, járványok, nyomor. Halottak a fronton, a hátországban, földön, vízen, levegőben. Mindent bevesz a halál – örvénylik a fejek felett. Látni a torz, elgázosított arcokon, látni az amputált kezeken és lábakon, látni a cafatokra […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Koszta István „végigharcolja” a világháborút

2017. december 13.

Három év kihagyással újabb (a második) kötettel* folytatódik Koszta István 2014 tavaszán beígért könyvsorozata, amely az idei marosvásárhelyi könyvvásárra jelent meg s immár azt a közös címet viszi tovább, hogy „Erdély a nagy háborúban”. Fogadjuk hát el, hogy a monumentális dokumentum-gyűjtemény és -értelmezés a későbbiekben ezen a vonalon fut majd tovább.

Tovább | Nincs hozzászólás »

MEK-újdonság: Hová tűnt a katonatiszt, avagy a nagy háború apró csodái

2017. július 22.

A Magyar Elektronikus Könyvtár az érdeklődőknek szeretettel kinálja tanulmányozni azt az antológiát, mely egyenes folytatása a Sorscédulák a nagy háborúból cimű rendhagyó olvasókönyvnek, amit nemrégiben ismertettünk e hasábokon. Az ugyancsak kacifántos cim (Hová tűnt a katonatiszt, avagy a nagy háború apró csodái) mögött olyan vendégszövegek gyűjteménye bújik meg, amelyet Cseke Gábor válogatott össze első világháborús […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Sorscédulák a nagy háborűból – a MEK-en

2017. július 13.

A napokban került föl a Magyar Elektronikus Könyvtárt virtuális polcaira a Sorscédulák a nagy háborúból cimű rendhagyó olvasókönyv Cseke Gábor szerkesztésében, amely az első világháború századik évfordulójának előestéjén kisérelte meg összefogni azokat a jellemző és tanulságos olvasmányokat, dokumentum -részleteket, melyek mind érzelmileg, mind tudatilag eligazithatják a ma emberét az akkori történések jelenig ható tanulságai közt. […]

Tovább | 5 hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Morvay Zoltán

2017. május 12.

Papír-világ (A háború vége felé már minden papírból volt: a ruha, a cipőtalp, a pénz, az inggallér, a spárga és a diplomaták fejében az agyvelő is – Ez különben a háború elején is abból volt. – E feledhetetlen bájos korról szól az alábbi bájos dal). Papírból van a kabátom S nagyon csinos, amint látom. Papír […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Müllner János

2016. szeptember 22.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Kassay János törzsőrmester passziója

2016. augusztus 27.

Az első világháborúba mozgósított magyarhermányi henteslegényt, becsületes nevén Kassay Jánost, akinek a nagy háború éveiből és eseményeiről készített – utódai jóvoltából ránk maradt – képeiből többször is látni lehetett jópár tucatot kiállítótermek falain, a kíváncsiságán és személyiségét jellemző alkotó ambícióján kívül tudtunkkal senki és semmi nem ösztönözte különösképpen arra, hogy krónikása legyen háborús közösségének, harcostársainak. De […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Készülő emlékoszlop

2016. augusztus 25.

Csíkszeredában az elmúlt napokban, a Millenniumi templom és a Szent Kereszt templom közötti füves terecske közepén, némi késlekedés után, felállítani készülnek a város első világháborús hőseinek emlékoszlopát. Száz évvel ezelőtt Csíkszereda jelentéktelen kis település volt a vidéken, az őt körülvevő helységek – Csíkzsögöd, Csíktaploca, Csíksomlyó – jóval népesebbek voltak a megyeközpontnál, s valamennyiben jó ideje, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Botár Árpád

2016. augusztus 22.

A román hadüzenet napján Érdekes, s egyben szokatlan módon tájékozódhatunk az első világháború mind európai, mind erdélyi-romániai kulisszaeseményeiről egy tollat fogó egykori magyar hírszerzőtiszt, Botár Árpád emlékiratából. Az erdélyi születésű újságíró az első világháborúban aktív kémelhárítóként dolgozott, referencia értékű munkájában megírta a huszadik század eleje kémtevékenységének egész mechanizmusát és módszertanát. Az 1916-os , augusztus végén […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Dobos István

2016. augusztus 17.

Repülőgéppel a fronton / Egy hadipilóta feljegyzései Repülőgépen Cetinje és a Lovcsen fölött Nekünk is keresztül kellett esni a regrutasoron, a kezdet nehézségein. Fontosabb feladatokat csak akkor mert ránk bízni a kapitányunk, miután már meggyőződött róla, hogy tisztességesen tudunk repülni és — amire még nagyobb súlyt helyezett — van bennünk elég akaraterő és önfegyelmezettség az adott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ádám Éva

2016. augusztus 12.

HADAK ÚTJÁN / AZ OLT PARTJÁTÓL A PIAVÉIG (5) (Részletek) Most menjünk ki a piacra, szedjük össze az adatokat a vidékről. Bodoláról is hallok híreket. Érdekes kis falu ez. Négy urasági lak van benne. Nemesi kúriák, kastélyok. Béldi Ákos gróf, Béldi Tivadar, Mikes Zsigmond gróf, a brassói főispán és Nemes Jánosné grófné az urak ott. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ádám Éva

2016. augusztus 10.

HADAK ÚTJÁN / AZ OLT PARTJÁTÓL A PIAVÉIG (4) (Részletek) Tovább megyek a szomszéd faluba, Árapatakra. Lakossága nagyrészben oláh. Híresek az asszonyok varrottasai. Damokos Béla kúriáján tizenkét szoba bútora összevágva, fűrészelve. A felhasogatott zongora és a hintó darabjai a könyvtárral együtt hirdetik a teljes pusztulást. A kripta fala is kibontva. Rácz református lelkész háza, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ádám Éva

2016. augusztus 8.

HADAK ÚTJÁN / AZ OLT PARTJÁTÓL A PIAVÉIG (3) (Részletek) Erdővidék! Hogy zsong ebben a szóban az élet, az erő, a szépség! A Székelyföldnek egy kis sarkát jelölte meg a nép ezzel a kedves szóval. Nem is tudom, hogy földrajzilag is ez volna a neve. De azt tudom, hogy aki erdővidéki, az büszke rá. Barót […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ádám Éva

2016. augusztus 6.

HADAK ÚTJÁN / AZ OLT PARTJÁTÓL A PIAVÉIG (2) (Részletek) Hunyad megye egyike az ország legérdekesebb vidékeinek. Gyönyörűen termő mezői és fenséges erdőségei vannak, melyet megkoronáz a büszke Retyezát. Királyi vadak, karcsú zergék járják a havasokat. A zsilvölgyi bányák pedig nagy kincseket rejtenek. Hunyadban a menekültek merészen hirdetik, hogy a határon már a betörés előtt bizonyos […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ádám Éva*

2016. augusztus 5.

HADAK ÚTJÁN / AZ OLT PARTJÁTÓL A PIAVÉIG (Részletek) A FERGETEG Az erdélyi havasokon át rontott be a fergeteg. Ki meri mondani, hogy régen volt? Csak az, akit nem talált útjában. Egy egész országrészt sodort el minden lakójával, élő és élettelen vagyonával. (…) Mióta a háború kitört, az oláh támadás lehetősége valahogy ott lappangott a székelynép […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Kós Károly

2016. július 27.

„Talpra, urak!” …Ha szebeni katonaéletem nem is volt fenékig tejfel, de a lugosihoz képest úri élet volt. A szebeni honvédlaktanyának a mi újonckiképző zászlóaljunk csak amolyan albérlő lakója volt akkor, az igazi főbérlő lakó a 21-es honvéd gyalogezred pótkerete volt. De én erről a főbérlőről keveset tudtam, nem kerültem érintkezésbe, tehát nem törődtem velük. De […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ausztriai emlék

2016. június 16.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fortepan.hu: Képekben a huszadik század (53)

2016. június 3.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Vándor Lajos

2016. május 25.

NAGYKERESKEDÉS 1914 volt és Amerika autót, gabonát és rágógumit szállított. 1915 volt és Amerika konzervhúst, bakancsot és dollárt szállított. 1916 volt és Amerika repülőgépet és kíváncsi turistákat szállított.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fortepan.hu: Haditemető, 1916

2016. április 26.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Benamy Sándor

2016. április 26.

Sírok mentén …Kolozsvárról nem kellett messzire menni, talán ha négy órát vonattal, hogy a Déli-Kárpátok szorosain lábával érinthesse az ember a sírokat, amelyek ott, az első világháborúban is már a katonák ezreit elnyelték. Tömös, Gyimes, Tölgyes környékén csak le kellett jegyeznem a közös fejfákról a neveket,

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Isaszeg, elesett fiainak

2016. január 17.

Tovább | 1 hozzászólás »

Száz év – nagy háború: A császár halott

2015. december 26.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: Ferencz Imre

2015. december 17.

PADOK* Ott voltak azok a padok a kapuk előtt vasárnapokon ünnepnapokon kiültek oda a szomszédok ott értekeztek az öregek az első világháborús élményeiket beszélték el amelyek tele voltak izgalmas fordulatokkal

Tovább | Nincs hozzászólás »

Száz év – nagy háború: „Vezényszó nélkül is haptákba állt a század…” (3)

2015. november 23.

A múltidéző előre néz (Gondolatok Daczó Katalin első világháborús dokumentumkötetéről) Nagy lendülettel és bősz emlékezni vágyással vágott neki a világ közvéleménye tavaly az első világháború centenáriumi felelevenítésének. Igényesebbnél igényesebb projektek, konferenciák, emlék- és dokumentumgyűjtemények, memoárok, hadtörténeti és politikai elemzések s nem utolsó sorban művészi alkotások tűzték maguk elé a nagy háborúval való szembenézést mintegy három […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights