‘Jegyzet’

 

Elekes Ferenc pillanatképeiből (21)

2020. március 30.

Aratás Ez a felvétel nem egy szőnyegről készült, hanem egy végtelen búzamezőről. Mégpedig fentről „vették le”, amint épp aratnak a gépek; ezért van az, hogy csupán a „minta” látszik, vagyis a gépesített munka motívuma: a rend.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dante-nap

2020. március 30.

Múlt pénteken, március 26-án szerte Itáliában megemlékeztek a nemzeti Poéta halálának 700. évfordulójáról. Korábbi döntés értelmében ’lectura Dantis’ (Dante-olvasás) volt az emlékezés módja:

Tovább | 1 hozzászólás »

Sarány István: Közösségben otthonról

2020. március 29.

Furcsa dolgokat produkál a élet. Eddig megszóltuk gyermekeinket, ha telefonjukon lógtak, simogatták az okoskütyüjüket, s arra biztattuk, hogy inkább menjenek ki a szabadba, sétáljanak vagy játsszanak valamit, s nem értettük, hogyan lehet társasági életet élni magányosan.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Az idő egykor – és ma

2020. március 28.

Dr. Nagy Attila Kalandozás Shakespeare idő-univerzumában című könyvét lapozgatom. Hozzá menekülök a koronavírus-cirkusz elől. Jól jött a politikusoknak ez a cirkusz, mert állandóan szerepelhetnek. Választások éve van, és gyakran mutogathatják a képüket.

Tovább | 1 hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (20)

2020. március 22.

Az első megbízatás Mert elmaradnak egyszer a színes ceruzák, s az ifjú ember jövőt kezd teremteni mindjárt, belátható jövőt, melyben fölismerheti önmagát. Egyelőre, persze, apjának mozdulatait ismeri föl a hajnali mosakodásnál, még a kalapot is úgy viseli, akár az apja. S elindulván ketten egy hétköznap reggelen, azonos járással indulnak el, azonos testtartással ülnek a bakon, ha […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Üdvözlet Portugáliából: JELEK

2020. március 22.

Már elég sok jelet láttam s fejtettem meg különböző országokban, de ezt a kettőt csak a portugál Cascaisban láttam. Megfejteni nem volt nehéz, hogy a zebrán ne hallgassák az MP3-asunkat, meg hogy a mobil telefonunkat se használjuk. Viszont amíg ezeket az aszfalt-figyelmeztetőket bámultam, elfelejtettem a vörös lámpára figyelmezni, kis híján elgázolt egy figyelmetlen autós… (Kép […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (19)

2020. március 20.

A dongó Brassó széles határában a mi­nap egy halk szavú, álmodozó tekintetű fiatalembert ismertem meg, aki tulajdonképpen pilóta, öt éve szinte naponta felszáll a mezők fölé, igaz, nem repülőgéppel, csupán egy piciny heli­kopterrel, amit ő úgy becéz, hogy „dongó“.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (18)

2020. március 19.

Fel a kalappal! A kalapárus játszik a szavakkal: — Az időjárás előtt le a kalappal. Azt mondom ilyenkor: fel a kalappal… Asszonykalap, férfikalap, tarka kalap, pettyes kalap… Vehetjük egy kalap alá: szalmakalap.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (17)

2020. március 18.

Üdvözlőlap Egy szép napon csak lobogni kezdenek a barkák, locsogó patakok viszik a legfrissebb hírt: tavasz van. A nagy eseményt piciny szárnyaikkal azonnal megtapsolják a fecskék, s ha minden jól megy, a kirtelen záporok se késnek; sorra megzendülnek a hűvös pléhcsatornák.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (16)

2020. március 16.

A második vár Az egyik fönt van a hegyen: Déva vára. Télidőben csak a madarak látogatják. A keskeny ösvényen ilyenkor nehéz a járás. Esténkint egy-két sápadt fényű lámpa ég a málló falak fölött, s időnként a somfák hava hull.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Péntek 13

2020. március 16.

A balszerencséből mostanában kijut nekünk. Nem elég, hogy nyakunkon az életünket tetőtől talpig felforgató koronavírus, amelynek fellobbanó, exponenciális szakasza országunkban még hátra van, a maga meglepetéseivel és fájdalmaival.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (15)

2020. március 15.

Dilemma — Egyszer csak jött egy bácsi. és azt mondta bátyámnak, aki azon a nagy emelődarun dolgozik, hogy fordítsa feléje az arcát, mert le akarja fényképezni, szegény bátyám azt sem tudta hirtelenjében, merre fordítsa a fejét, a nap is épp arról sütött és mosolyognia is kellett szegény bátyámnak, pedig annyi a dolga, ezt a nagy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: A diaszpóra esete a csendőrökkel

2020. március 15.

Rájár a rúd a Nyugaton élő román diaszpórára: hol a politikai magatartása miatt kerül konfliktusba a csendőrséggel — mint történt az 2018 augusztusában —, hol pedig azért, mert a világjárvány elől akar az otthon biztonságába menekülni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (14)

2020. március 14.

Egy kis év végi számtan Akinek nem fő foglalkozása a számokkal való bíbelődés, könnyebben megért most engem. És talán nemcsak engem. Mert ugye más is van úgy, jól hallja, hogy ketyeg az óra, de nem figyel oda. Ha oda is figyel, csak arra kíváncsi, vajon a pontos időt mutatja-e, mert számára az a fontosabb, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (13)

2020. március 13.

Kétszemélyes gyár Mert milyen az újságíró… Ha csak módja van rá, fürkészi a szituációt, az érdekességet, A székelykeresztúri szipkagyárban például följegyezem, hogy a világ legegyszerűbb és legolcsóbb cigarettaszipkáját itt gyártják; ez az egyetlen az országban, mely cseresznye-, mogyoró-, kökény- és meggyfát dolgoz fel erre a célra.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (11)

2020. március 10.

Amikor a nap visszasüt Amikor már mindent megbeszéltek, a szép öregek még álldogálnak egy kicsit a vasárnapi hangulatban: az ő korukban az emlékezés is dolog. S a búcsúzás is. Hogy el kell köszönni a mai naptól. Egy hétre legalább. Akkor majd újra simára borotválkoznak, kisétálnak a falu közepébe, rágyújtanak egy cigarettára, s folytatják valahol az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: Koronavírus

2020. március 9.

Legkisebb fiam – ő is már nagykorú, amolyan gyermek-ember – érdeklődéssel követi a koronavírus-fertőzés megjelenése óta a kapcsolódó eseményeket. Napirenden van a fertőzések számának alakulásával, a kór terjedésével, európai térhódításával, s azzal is, hogy Japánban hogyan spájzolnak a derék szigetlakók egy esetleges vesztegzár idejére – elfogyott a boltokból a fehér rizs, a chips és a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

„A teremtés fele”

2020. március 7.

Dr. Nagy Attila elküldte nekem a Shakespeare-kertek üzenete című könyvét, amely Kolozsváron jelent meg az egyetemi sajtóközpont kiadásában. Ebben olvashattam Petőfi Sándor megállapítását, mely szerint Shakespeare „a teremtés fele”.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (9)

2020. március 7.

Állíttatta Bálint Domokos és neje, Póli E két képhez nagy magyarázatot fűzni fölösleges. A kész faragott kapun csak az évszám olvasható -1974. Amit most ácsolnak a malomfalvi emberek, azon sincs hosszadalmas fölírás. Csak ennyi: „Állíttatta Bálint Domokos és neje Póli -1975″.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (8)

2020. március 6.

A rezesbanda lelke Amikor a parajdi főutcán végighaladt a bányászok rezesbandája, sok házban odaégett a vasárnapi ebéd. Fehér kötényes asszonyok szaladtak ki a kapuba, a gyermekek pedig csapatostul kísérték az ünnepi felvonulókat.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (7)

2020. március 5.

Szemben a szénnel Ha már annyira érdeklődik az életem menete felől, hogy még fényképező masinát is hozott, hát jól van, leülök arra a csutakra, vegyen le, csak azt ne mondja, hogy mosolyogjak, mint régen, a katonaidőben mondták, mert hiszen az én fiatalságom ideje messze jár, ráncos vagyok és borostás, a gúnyázatom sem az utolsó divat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (6)

2020. március 4.

Amáli – Gyergyószentmiklóson sokan elgondolkoztak annak idején az én tettemen: vajon mit akar ez a Kémenes Amáli annyi idegen gyermekkel. Persze, nekem pusztán ennyit mondtak: csak bírjad, Amáli…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (5)

2020. március 3.

Házi szanatórium Leveti kabátját az ember, s nagyokat szippant a trópusi levegőből. Csönd van. Csupán egy villanyhajtású légszivattyú kattog komótosan, mint valami régi falióra. Húsz éve egyfolytában működik ez a gépezet, nyomja a levegőt a halaknak. Sok ezer halnak. Nyolcvan fajta színes, cifra szárnyú halnak. Nyári konyha, fészer lehetett ez az épület az udvar sarkában. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (4)

2020. március 2.

Ez az a lány – aki minden reggel veszi az ARO kulcsát, beül a volán mellé, és elindul Radauti-ról Salciára. Ott a repülőtér. Berakja a postai csomagokat, és indul vissza. Ez az a lány, aki tizenkilenc évesen most elnyerte a hivatásos autóvezetők országos versenyének különleges díját.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc pillanatképeiből (2)

2020. február 28.

Jelmagyarázat Jelek között élünk. Szorzás jele, osztásé, összeadásé; életjel, tiszteletünk jele, szerelemé; jóság jele, szelídség jele, bátorságé, kegyeleté… A jeleket magunk állítjuk elő. Képből, keresztből, kőből, mozdulatból, ráfogásainkból, közös megegyezésekből. Jeleket alkotunk nyomnak, igazságnak, jövőnek, történelemnek. Hogy eligazodjunk. Ez a fénykép is jel. Úgy teremtettem, hogy lehajoltam a forgalmi tábla tövébe, onnan fényképeztem a gólyafészkes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »