‘Jegyzet’

 

Szülővárosom, szeretlek

2019. június 15.

Végre szóvá tették: az uz-völgyi cirkusz nem valami spontán tiltakozás, hanem előre megfontolt szándékkal szervezett összecsapás. Romániában is, akárcsak az egykori szovjet birodalom országaiban, léteznek olyan személyek és csoportok, akiknek érdekében áll az, hogy a különböző nemzetiségű állampolgárok időnként egymásnak essenek. Cornel Vâlcu kolozsvári egyetemi tanár szerint: „el akarják terelni a figyelmet arról, hogy az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Búcsú után, búcsú előtt

2019. június 9.

Csíkszereda két búcsúja – ezt a fő címet viseli a város polgármesteri hivatalának a színes programfüzete. Az elsőn már túl vagyunk, Ferenc pápa múlt szombati csíksomlyói látogatása és szentmiséje történelmi emlékként marad meg, a második, a hagyományos pünkösdszombati búcsú pedig holnap következik, majdhogynem ugyanolyan díszletek között, és persze, a szigorú biztonsági intézkedések nélkül.

Tovább | Nincs hozzászólás »

170 éves a székelyföldi újságírás

2019. június 8.

A napokban lett/lesz 170 éves a székelyföldi és a barcasági magyar sajtó: 1849. április 16-a körül jelent meg Brassóban a Brassói Lap; az évben, pünkösd napján, május 27-én látott napvilágot Csíksomlyón a Hadi Lap; s június 7-én hagyta el a nyomdát Kézdivásárhelyen a Székely Hírmondó első száma.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Daczó Katalin: Rajtunk a Szem

2019. május 30.

Amikor majdnem fél évvel ezelőtt híre ment, hogy jön a pápa, és néhányan mondogatták, hogy rajtunk lesz a világ szeme, számosan azt gondolták, hogy a Szem mindössze azt a vaegy órát jelenti, amíg a szentatya Székelyföldön, Csíksomlyón időz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Free Camp – másfél évtized

2019. május 27.

A 15. Free Camp Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótáborban az idén ausztriai, németországi, magyarországi, szerbiai és Besztercéből valamint Bukarestből érkező művészek vettek részt, két csíki, úgymond hazai alkotó mellett. A másfél évtizedes, folyamatos tábori alkotómunkát szerző a bukaresti rádió magyar nyelvű adásában értékelte.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Balázs Ildikó: Húsvét – alulról

2019. május 27.

Mit csinálhat ünnepekkor a vendégmunkás? Természetesen hazautazhat: Törökországba, Romániába, a volt Jugoszláviába – vagy a néhai Keleti Tömb bármelyik országába. Rostokolhat a vámnál, hazavihet a kiterjedt rokonságnak kilószámra, ezer schillingnél magasabb áron édességet, kávét, élelmiszert (azért ennyiért, hogy a Mehrwertsteuer-t [a német ÁFÁ-t] visszakapja az áru után), s az álm

Tovább | Nincs hozzászólás »

Aknamezőn élünk

2019. május 25.

A Bukaresti Nemzeti Színház felújította egyik rég nem játszott előadását – a No Man’s Land-et. A román nemzeti színház előadásának angol címe van – érdemes erre felfigyelni. Akárcsak arra is, hogy egy boszniai szerző – Danisz Danovics – művéből készült előadást újít fel a román színház, az előadás rendezője pedig bolgár, aki immár harmadszor rendez […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hírét vettük: hétfőtől nem kiló a kiló!?

2019. május 22.

A világ mértékegység-felelősei, különböző országok képviseletében, eldöntötték, hogy stabillá teszik az eddigi nemzetközi mértékegységrendszert. Úgy vették ugyanis észre egy ideje, hogy az etalonokkal való összehasonlításból a nemzeti „leszármaztatott példányok” nem a legjobban jönnek ki. Így aztán más, biztosabb útját szabták meg a mértékegység mérésnek („stabilabb természeti állandókhoz” kötve azokat), ami a laikusnak első hallásra nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Láng Gusztáv Méhes György-nagydíjára

2019. május 21.

Fon­tos, hogy az em­ber­nek le­gye­nek meg­je­gyez­hető mon­da­tai. Nem min­den­ki­nek van­nak, de Láng Gusztáv olyan szerző, aki kristály­tisz­ta, frappáns, emléke­ze­tes dol­go­kat tud mon­da­ni. És ezt nem csupán az Erdélyi Ma­gyar Kritikusok Ligája szintjén mon­dom, ha­nem az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája szintjén. Ha­ma­ro­san visszatérek rá, hogy Láng Gusztáv sze­rint a kri­ti­kus ho­gyan és mennyi­ben író.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Az előkészületek lázában

2019. május 18.

Alig több mint két héttel a csíksomlyói pápalátogatás előtt már teljében Csíkszeredában, Hargita megye székhelyén, a nagy esemény előkészítése. Egyrészt, ahol még arra szükség van, javítanak, szépítenek, takarítanak, olykor a lakosság segítségével, különösképpen ott, ahol május elsejéig a pléhgarázsok tucatjait bontották le.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Pétert: Liverpool lelke

2019. május 12.

„For a player to be good enough to play for Liverpool, he must be prepared to run through a brick wall for me then come out fighting on the other side.” A legendás Bill Shankly mondta ezt, és a Liverpool már másodszor felel meg ennek a követelménynek, legalábbis az én focirajongó életemben. 2005-ben az AC […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Az Úz és az uzus

2019. május 7.

Aki Úz-völgyének hallja a nevét – márpedig ezekben a napokban gyakran emlegetik – és nem ismeri a vidéket, hajlamos arra, hogy a megnevezést csak egy kis kiterjedésű földrajzi térhez, vagy egy hasonló nevű településhez kösse. Pedig a fogalom voltaképpen azt a mintegy negyven kilométeres utat is jelöli, amely az erdélyi Csíkszentmártonból a moldvai Dărmăneşti-re vezet, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: Hol a határ?

2019. május 3.

Hajdanán, még azt átkosnak nevezett népi demokráciában – furcsa szóhalmozás: népi népuralom – egyik kedves néhai kollégánkat fegyelmiben részesítették azért, mert egy ártatlan, tíz gépelt soros jegyzetben szóvá tette, hogy időnként költözik a Hargita és Neamț megye határát jelző tábla. Nem azt vitatta, hogy hol áll, vagy hol kellene álljon, csupán annyit vetett fel, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Az Úr békéje

2019. május 2.

Az elmúlt napokban több információt is közzétettek Ferenc pápa romániai, és ami minket közelebbről érint, csíksomlyói látogatásával kapcsolatban. Többek között bemutatták a közösségi médiában és több hírportálon azokat a látványterveket, ahogyan a pápa cerebrálta szentmisére megnövelik a Hármas halom oltárt, hogy a több mint háromszáz koncelebráns pap, a kórus és mindenki más elférjen ott, ahogyan […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagyhét – a javából

2019. április 18.

Az idén sikeresen indult a nagyhét – válogatott tragédiákkal. Kigyúlt a Notre Dame. Buzău megyében, Bâlhaci mellett, a vasúti átjárónál összeütközött egy kisbusz a gyorsvonattal. Ott helyben meghaltak hárman, a többiek megsebesültek, s közülük egyik a kórházban lelte halálát.

Tovább | Nincs hozzászólás »

2 Vélemény

2019. április 12.

  Székedi Ferenc: Történelem – alulnézetben Az első világháborús megemlékezések már lecsengtek, de a napokban kezembe került egy olyan könyv, amelyről föltétlenül szeretnék beszámolni (…). Mindenekelőtt azért, mert mélységesen emberi, és teljesen másképpen láttatja az első nagy világégést, mint ahogyan azt az iskolában tanítják, illetve ahogyan a történészek és hatörténészek írnak-beszélnek a birodalmi összeomlásokról, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: Roma világnap

2019. április 10.

Tegnap [április 9-én] volt a roma világnap. E napot annak emlékére nyilvánította az ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává, hogy 1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus. A fórumon a különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben közösen lépnek fel. Döntöttek a cigányság nemzeti jelképeiről is: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Üzérkedők karmaiban

2019. április 6.

Nemrég Raluca Prelipceanu közgazdász előadást tartott Romániában a migrációról és a migráns mentalitásról. Az utóbbi 25 év jelenségeit elemezte. Mint kiderült, Románia világviszonylatban Szíria után a második helyen áll az emigráció tekintetében. A világ második migráns országa vagyunk! Leköröztünk immár több ázsiai és afrikai országot is.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bújj a lábtörlő alá!

2019. március 31.

Ion Băieșu darabja, amely a 60-as években született és 1970-ben látott napvilágot – akkor került színpadra – ötletet ad arra, hogyan szabadulhatunk meg a kommunista zsarnokságtól. Éspedig úgy, hogy választunk egy jó piszkos lábtörlőt, s elbújunk alatta. Ott nem keres minket senki. Ott nyugodtan nevethetünk a rendszer híveinek balfogásain. Anélkül, hogy becsuknának érte. Ez ma […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: Maradékok

2019. március 30.

„Nem szeretem a szórvány kifejezést, mert minket nem szórt ide senki. Mi itt maradtunk. Maradékok vagyunk.” Ezeket a szavakat egy nyugalmazott magyartanárnő mondta a dévai Téglás Gábor Középiskola aulájában tartott többes ünnepségen [2019. március 23-án]. Gondot okoz valóban a kifejezés, s mint a nyugalomba vonult pedagógus is önérzetesen kijelentette, nem fedi a valóságot, csupán körülírja […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Simó Márton: Közös lesz-e az út?

2019. március 26.

Hogyha olyan ország lenne Románia, amilyen nem, hogyha valóban olyannak mutatkozna, akkor megdobogtatná a szívem minden olyan ünnep, esemény, siker, amely az övék. Az enyém is lenne. Alkalmanként elviselném az éppen aktuális himnuszt, talán nem lenne kirekesztő, és nem sértene, hanem boldogítana. De nem olyan. És Magyarország sem olyan.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Egy kávé

2019. március 23.

Nem vagyok túlságosan nagy kávés, nem ismerem különösképpen sem a kávé fajtákat, sem a márkákat, és szinte bizonyos, hogy nem tudnám megkülönböztetni sem a pörkölés, sem a keverék alapján, melyik az ideális. Mint ahogyan soha nem merültem el annak a megismerésében sem, hogy a különböző földrészeken, a világ országaiban mi a jellegzetessége az éppen ott […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Sarány István: Kié Kájoni?

2019. március 20.

Kájoni János emlékévet hirdetett a Hargita Megyei Kulturális Központ a neves polihisztor születésének 390. évfordulója alkalmával. Lévén, hogy Kájoni születésének időpontja és helye kérdésében még nem egyeztek meg a történészek, egyértelmű dokumentumot még nem találtak erre vonatkozóan, csak feltételezik, hogy Kájoni 1629-ben született. A hajdani Szolnok-Doboka vármegyei, ma Beszterce-Naszód megyei Kiskájon és a Kolozs megyei […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vivat, Academia?

2019. március 10.

… Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia körül, immár hetek óta dúl a kíméletlen harc. Voltaképpen arról van szó, hogy a kormány el akarja venni az intézmény önálló költségvetését, le akarja róla választani a különböző kutatóintézeteket, néhányat – különösképpen a társadalomtudományok területéről – esetleg meg is szüntetne, majd pályázati rendszerben osztaná ki a pénzeket, megszabva azokat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sarány István: Brassai szemével

2019. március 8.

„…a fényképezést kezdettől fogva olyan eszköznek tekintettem, amely hozzásegít, hogy feltárjam és minél átfogóbban rögzítsem az engem körülvevő világot…” Ezt Halász Gyula – aki Brassai művésznevén tett szert világhírnévre – írta a két világháború között, Berlinből és Párizsból hazaírt leveleit tartalmazó kötet előszavában. A könyv Előhívás címen jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában, Horváth Andor […]

Tovább | Nincs hozzászólás »