‘Böngészde’

 

Bölöni Domokos böngészője

2020. augusztus 4.

LÉGKÖRI ZAVAR Radó Árpád, a szpíker, kisleányát is bevitte a Stúdióba, mert szolgálat után el akartak látogatmi az egyik rokonhoz. Emmnyke nagyon jól tudta, hogy a mikrofon előtt senkinek sem szabad beszélni a papáján kívül, Radó tehát nyugodtan bevitte magával a délutáni hírek felolvasásához. Térdére ültette a gyereket a mikrofon előtt, és megkezdte a felolvasást.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Pillanatképek Robert Capa életéből*

2020. augusztus 4.

2. Szülők Róbert Capa szülei éppúgy különböztek egymástól, mint Buda és Pest. Anyja, Júlia rendkívüli asszony volt: határozott, roppant erős akaratú, nagyon dolgos és eltökélt az iránt, hogy kényelmes életet biztosítson családjának. Jól menő divatszalonja volt, kitűnő üzletasszony hírében állt, ügyessége, kedvessége és kifinomultsága miatt szerették a kuncsaftjai, de alkalmazottaitól tiszteletet követelt. Gyermekeivel szigorú, birtokló […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. augusztus 3.

AMERIKAI NAGYBÁCSI — Mikor fizeti meg végre az adósságát? — Mihelyt az amerikai nagybácsim megérkezik. — És mikor érkezik meg az amerikai nagybácsi? — Mihelyt megkapja tőlem az útiköltséget! Színházi Élet, 1933/18

Tovább | Nincs hozzászólás »

Pillanatképek Robert Capa életéből*

2020. augusztus 3.

A fotótörténet legendás alakja, „minden idők legnagyobb hadifotósa” élete törvényszerűen egymásból kibomló képek véges sorozata. Whelan alaposan dokumentált, számos kiadást megért könyve nem csupán a regényes életrajz mozaikjait gyűjti egybe, de olyan, szövegekbe oltott pillanatképek tárházául szolgál, melyekből összeáll a Budapesten született nagy fotós élete. Ezekből villantunk fel a továbbiakban naponta egyet-egyet…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. augusztus 2.

A HŰSÉGRŐL A nemrégen feltűnt fiatal színésznő a vőlegényjelöltjével uzsonnázik a divatos cukrászdában. Egyszer csak feléjük jön egy fiatalúr; mélyen és jelentőségteljesen köszön a kisasszonynak, aztán látható idegességgel továbbmegy. «Ki ez? Mondja meg azonnal!» — toporzékol a vőlegényjelölt. A kis színésznő szinte pityeregve válaszol: «Hagyjon békét! Elég bajom lesz nekem akkor, ha majd ő fogja […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. augusztus 1.

VILLAMOSSÁG Török Rezső nagy előadást tart a feleségének: — Csodálatos, hogy mennyi mindent nem tud még az ember. Például fogalmam sincs a villamosságról. Még azt sem tudom, hogyan csinálják a villamos világítást. Az író felesége fölényesen végignéz az urán. — Szégyelld magad, Rezső, még ezt sem tudod? Egyszerűen odamégy a kapcsolóhoz, és fölcsettinted. Színházi Élet, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője:

2020. július 31.

FILOZÓFUS FIVÉR Vaszary János karácsonyi ajándékot vitt a húgának, Vaszary Pirinek. A naiva izgatottan bontja ki a csomagot, és amikor a kezében van az ajándék, elképedve néz az íróra.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 30.

SZESZÉLY — Én leülök magával a sarokba, de meg kell ígérnie, hogy nem ölel meg. — Ígérem. — És nem csókol meg. — Jó, nem csókolom meg. — Akkor mi az ördögnek üljek le magával a sarokba? Színházi Élet, 1933/3

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 29.

ÖREG ÍRÓK Egy idősebb író sóhajt: — Az az érzésem, hogy tíz évvel ezelőtt sokkal jobban írtam, mint ma. Mire Krúdy Gyula bácsi megvigasztalja: — Ne búsulj! Tíz évvel ezelőtt éppen így írtál, mint ma, csak azóta finomodott az ízlésed! Színházi Élet, 1932/41

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 26.

PAPAGÁJ Karinthy Frigyesnek van egy teknősbékája. Rendkívül büszke rá, mert a zoológusok szerint a teknősbéka négyszáz évig is elél, következésképp látni fogja még gazdájának szobrát is. Kosztolányi Dezső ezzel szemben azt vitatta, hogy a papagáj hosszabb életű, mint a teknősbéka.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 25.

HOL MARADT A SAPKÁJA? A skót mama izgatottan fordul fia megmentőjéhez: — Maga húzta ki a fiamat a vízből? — Igen. Éppen akkor mentem arra, amikor a gyerek a vízbe esett. Természetesen habozás nélkül utána ugrottam, és kihúztam, miközben magam is komoly életveszedelembe kerültem. A skót mama összehúzza a szemöldökét: — No és hol van […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 23.

KELL A REKLÁM Dénes Oszkár filmszínész, énekes Siófokon pihente ki a nagy sikerek fáradalmait. A múlt este a bárban mulatott nagyobb társasággal. Amikor a kompánia tagjai hazafelé indultak, Dénes Oszkár hangos szóval magához intette a főpincért: „Fizetni!”

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 22.

BOCSÁNATOS A poéngyilkos Papp Jancsi nemrég megvizsgáltatta magát a háziorvosával. — Ne igyék annyit — intette Papp Jancsit a doktor. — Nem tudja, hogy az ön legnagyobb ellensége az alkohol? — Én tudom, doktor úr, de tudja Isten, mindig megbocsátok neki. Színházi Élet, 1932/26

Tovább | Nincs hozzászólás »

Költők az árnyékos oldalról: Zsiskú János

2020. július 22.

1. (1936-2010) * 38 esztendőn át (1965 és 2003 között) lelkész Belényesen. Verseit legfőképpen 1990 után volt alkalma közölni. Saját kiadású, gyűjteményes verseskönyve a Halálos hűség 1995-ben jelent meg. Rendszeresen jelen volt az erdélyi művelődési sajtóban is. Költészete a prédikátori direktség és az áldozatos közéleti szerepvállalás mindennapi élményeit dolgozza fel. Élete utolsó éveiben, nyugalomba vonulása […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 21.

JÁVOR PÁL Legnagyobb élményem a csókkal kapcsolatban egy utazás alkalmával történt. Veszprémből Kaposvárra utaztam pünkösdi vendégjátékra a Bakonyon keresztül. A zsúfolt vonaton egyetlen kupéban sem jutott számomra hely, és így a folyosóra szorultam ki. Ott szorongott mellettem egy tizenhét-tizennyolc éves gyönyörű szép szőke leány is, a legszabályosabban ívelt szájjal, amilyent valaha láttam. A vonat állomásról […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 20.

ISMERTETŐJEL Zágon István benyit a lakásába, és odaszól az eléje siető szobaleánynak. — Mariska! Lent a kapuban várja a vőlegénye. — Ugyan, honnét tetszik tudni, hogy a vőlegényem? — kérdezi a lány. — Mert az én speciális cigarettámat szívja — felelte Zágon István. Színházi Élet – 1932/17

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 19.

NEM A FRIZURA ÚJ A filmdíva megjelent férjével egy társaságban. Valaki így üdvözölte őnagyságát: – Nagyszerű színben vagy, és az urad is pompásan néz ki. Alig ismertem meg. Új frizurája van? Mire a fllmszínésznő mosolyogva így szólt: – Ez nem új frizura, ez egy új férj. Színházi Élet – 1932/16

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 18.

SKÓT PÁRBAJ Mc. Person és O’Brien megsértették egymást. A sértést csak vér moshatja le. Pisztolypárbajban állapodnak meg, a párbaj egy Aberdeenhez közeli helység erdeje mellett fog megtörténni. A megállapított nap reggelén az aberdeeni pályaudvar pénztára előtt találkozik a két ellenfél, Mc. Person retúrjegyet vált, O’Brien csak odautazásra szólót.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 15.

ITT NYELVEKET BESZÉLNEK Egy vendéglős nagy betűkkel Írta kapujára: „Itt franciául, németül és olaszul beszélnek.” Egy francia érkezik, ki rögtön a tolmács után kérdezősködik. „Hja uram — feleli a vendéglős —, igaz, hogy nálam e nyelveket beszélik, de — csak a vendégek. Baja: vegyes tartalmú képes hetilap, 1877. január 21.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 14.

FOGAK ÉS SZARVAK Társaságban beszélgették, hogy X. asszonynak kedvese van. A férj, ki ezt megtudta, eleintén dühöngött, utóbb azonban belenyugodott, mire legnagyobb befolyással látszott bírni azon körülmény, hogy az udvarló gazdag volt. Az e tárgy feletti tréfálózás közepett egy szellemdús hölgy megjegyezte:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 11.

KÍVÁNCSISÁG Krúdy Gyula, aki megkapta az év legnagyobb irodalmi kitüntetését, tavaly egy nap arra ébredt, hogy a „Magyar Úriasszonyok Lexikonja” néhai Krúdy Gyulának deklarálta. Az író nevetett is, bosszankodott is, végre elhatározta, hogy felhívja tanácsért Móricz Zsigmondot.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 10.

AZ OLCSÓ TAKARÍTÁS Halász Lajos dr., a híres kriminalista, akinek tréfái szájról szájra járnak a pesti művészvilágban, szeretné kitakaríttatni a lakását. — Olcsón megcsinálom méltóságodnak — mondja Ditrichstein, a vidám hirdetéseiről híres takarítási vállalkozó. — Tegyen ajánlatot — mondja Halász doktor.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 9.

„JENŐ! JENŐ!” Vadnay László egy kis eldugott balatoni fürdőhelyen töltötte az elmúlt nyarat. — Mi az ördögöt tudtál ott csinálni? — kérdi tőle egykori szerzőtársa, Békeffy István. — Minden délben kimentem az állomásra, és megszámoltam, hogy hány Jenő utazik a vonalon.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 7.

MAGYAR BETEGSÉG A tékozlás (Részlet) Deák Ferenczczel történt. A tollkését Zalaegerszegen feledte a vendéglő asztalán, ahol ebédelt. Amint észrevette a hiányt, rögtön sürgönyzött egyik ismerősének, hogy menjen el a vendéglőbe, s ha megvan ott még a bicskája, kérje el, és küldje le azonnal Pestre. Az ismerős épen nem volt odahaza, tehát nem tehetett semmi intézkedést. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. július 6.

A PESSZIMISTA ÉS AZ OPTIMISTA BÉKA Két béka belepottyant egy színültig telt tejesköcsögbe. — Jaj, végem van! — kiáltotta a pesszimista béka, és belefulladt a tejbe. Az optimista béka viszont így kiáltott: — Ússzunk! Ússzunk! Ezzel elkezdett tempózni, és reggelre arra eszmélt, hogy egy tábla vajon ül. Színházi Élet, 1931/47

Tovább | Nincs hozzászólás »