‘Böngészde’

 

RÁCZ NORBERT SZÜKSÉGÁLLAPOT

2023. február 7.

Több mint egy évtizede vagyok a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze. Ez idő alatt több száz temetési szertartást végeztem, nagy részüket a Házsongárdi temetőben. Közben hozzászoktam mindazokhoz a furcsaságokhoz, amelyek e szent hely működtetéséhez és létezéséhez kapcsolódnak. Fájó szívvel és keserűen követem, amint lassan-lassan fogynak a magyar sírkövek, dühít a sok kidöntött, összetört és otthagyott fejfa.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bartha György: Történet kórházzal, hóeséssel, szavakkal

2023. február 6.

1965. februárja egyik utolsó éjszakáján Marosvásárhelyen hatalmas hó hullott. János bátyám benn feküdt a klinikán, egy nappal azelőtt műtötték. Három év alatt ez volt a harmadik operációja. Másodéves hallgatók voltunk Pityu, a fia meg én a marosvásárhelyi főiskolán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. február 3.

SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT Két bíboros szemrehányást tett Rafaellónak, hogy egy festményen Péter és Pál apostol arcát nagyon pirosra festette.A művész önérzetét sértette az ostoba bírálat, s így válaszolt:– Ne tessék elfelejteni, hogy mindkét apostol az égben van, és arcuk a szégyentől ég, mert látják, milyen rosszul kormányozzák az egyházat. Forrás: BD FB-oldala

Tovább | Nincs hozzászólás »

Csíksomlyóval kapcsolatos könyvújdonságok a Magyar Elektronikus Könyvtárban

2023. január 30.

A Csíksomlyói Szűzanya ajándékahttp://mek.oszk.hu/23800/23813/index.phtml “Megáldott a csíksomlyói Szűz Mária”Imák, himnuszok Csíksomlyón http://mek.oszk.hu/23800/23814/23814.pdf

Tovább | 1 hozzászólás »

Szabó T. Attila: A finn és a magyar Kalevala életútja

2023. január 29.

Nagy Kálmán Kalevala-fordításának megjelenése alkalmából 1. A XVII-XVIII. században a művészeti-irodalmi életben a barokk cifrálkodó, hivalkodó pompáját a görög-római műveltségeszményeket és szemléletmódot sugárzó klasszicizmus hideg, szenvtelen életszemlélete, mitológiai tárgyválasztása, formai csiszoltsága váltotta fel. E két irányzat azonban egy volt abban, hogy egyik sem törődött a földrajzi környezet és társadalom egészének művelődési, művészeti és irodalmi igényeivel, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. január 24.

KISANGRÓKülönleges Étkezésre alkalmas telket vásárolnék. Megismerkednék Keresem annak a középmagas, félbarna, enyveskezű srácnak az ismeretségét, aki a tizenhetes buszon teleportálta a pénztárcámat, barátság céljából, jelentkezz kiadós tapasztalatcserére, Buksza jeligével, a kiadóban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. január 23.

AMITŐL AZ EGYIK FOGY Halmay Tibor találkozik Bécsben egy rég nem látott pesti ismerősével. Remek színben vagy, — örvendezik Halmay —, mitől híztál meg ennyire? Nem láttad a hirdetéseimet a lapokban? — csodálkozik a pesti. — Feltaláltam egy remek soványító szert. Színházi Élet, 1930/1

Tovább | Nincs hozzászólás »

Eugen Jebeleanu: Egy gondolat… (PETŐFI)

2023. január 23.

És íme itt vagyunk… * Egymással románok, magyarok… * Vagyunk s együttesen * és várjuk, mondjon valaki valamit… * másfél évszázad óta valamit, amit mondottak már, vagy nem mondtak soha… * Helyes – de mily nehéz… * Vagy könnyű lenne tán kimondani, *el- s kimondani, hogy ez a lelkünkbe temetett ember is csak kisdedként született. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Majtényi Erik: Labdázni tilos!

2023. január 22.

Felső-Ausztriában láttam ezt a feliratot. Egy festői kis völgyben, egy kanyargó kis patak mentén, magas sziklák aljában, ahol a hirtelen zöld pázsit még minket is labdázásra ingerelt volna, akik pedig már elég régen feladták a szórakozásnak ezt a műfaját.Igaz, hogy egyéb is állt azon a táblán. A fürdőzést is tiltotta. Meg a kocsimosást. Tüneményes arany […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Háromszék.ro: Tompa Andrea író székelyföldi körútja elé

2023. január 20.

Írásban haladni korszakról korszakra2023. január 20.,Harminc alatt ritka a jó prózaíró, idő, tudás, tapasztalat kell a kitűnő prózához. Ritka, aki igazán újat ad az olvasó kezébe, még ritkább, aki tüzet gyújt lelkében, elméjében, mert valójában már mindent megírtak – fogalmaztak. Tompa Andrea pontosan ennek a már-már közhelyszámba menő kijelentésnek a ragyogó alakja, aki mindössze négy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Temesvár – a főváros

2023. január 20.

Hová szeretnél utazni az idén? – kérdezte egyik kortársam, akivel összefutottam az utcasarkon, és már azért is hálás voltam neki, hogy nem kellett szóbahoznunk sem az eltelt évtizedeket, sem ezt a télen is tavaszi időjárást, sem bármiféle nyavalyánkat, amelyek holnap vagy holnapután kerülgethetnek. És a koronavírust sem, az influenzát sem, az oltásokat sem, az inflációt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Komoróczy György: 200 éves a Himnusz

2023. január 20.

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Tavaly decemberben a Magyar Országgyűlés január 22-ét hivatalos állami emléknapként a magyar kultúra napjának nyilvánította, hangsúlyozva: „Kölcsey […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tamás Gáspár Miklós: Apa száz éve

2023. január 17.

Tamás Gáspár magyar író száz esztendeje, 1914. november 10‑én született Székelyudvarhelyen. 1978. december 13-án halt meg Kolozsváron. Apa rettenetes és csodálatos életéről senki más nem fog megemlékezni, megteszem hát én. Apa nem volt jelentős író. Nem volt nagy író. Azért írt, mert olyan nagy formátumú ember, mint ő, a magyar huszadik században csak művész lehetett, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Demény Péter: Petőfi-szótár

2023. január 16.

Angyal – → Petőfi nem volt ~. Zseniális tehetségű ember volt, aki lehordta Vörösmartyt, mindent megtett, hogy Jókai ne házasodjon össze a szerelmével, gyűlölte Tompát. Kolerikus természet volt, egy rémes alak. Persze, milyen lehet egy →lázadó? Arany – „Meg nem süvegelem senki száz aranyát” – olvasható egy Móra-történetben →Petőfiről. Ez azonban inkább kolerikus mivoltával függ […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: Mester Petőfi

2023. január 15.

A múlt század 40-es éveinek elején, a „kicsi magyar világban” történt, hogy az egyik székelyföldi kisvárosban az uraságnak fia született. Az örömhír másnapján nagyszabású vadászatot szerveztek, amelynek végeztével a boldog apa nem győzte az igen szapora koccintást a gyermeke egészségére. Alaposan megrészegedett, és egyre inkább ágaskodott benne a virtus. Az egykori frusztrációkat örökös nyújtotta reményteljes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elhunyt tgm

2023. január 15.

Vagyis a Kolozsvárról áttelepült Tamás Gáspár Miklós.Mert nem vagyunk halhatatlanok.Pontosabban örökéletűek.De kínzó kérdéseink tovább élhetnek kor- és kartársainkban, eszmeáramlatainkban. Jobb és bal ilyenkor egyremegy. (Cseke Gábor) https://index.hu/…/tamas-gaspar-miklos-tgm-meghalt…/   Fe Gubcsi Lajos: A LEGJOBBAKAT ODAÁT, ŐSZINTÉN KÍVÁNOM! 1989 nyarának végén meghívtak a Magyar Rádióba egy vitára, amely az ellenzékről, az MSZMP-ről, a megegyezés vagy hatalomváltás kérdéseiről […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Egy titkár könyve

2023. január 15.

Megütközést keltett Benedek titkárának könyve – írta Rónay Tamás (ujhet.com)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sebestyén Mihály: Mit tud egy macska?

2023. január 12.

Számítanom kell arra, hogy e provokatív, különben viselkedéstani (etológiai ihletésű) cím olvastán a kutyások fel fognak hördülni. Mert teszem azt, azzal kezdik, hogy a kutya az ember legrégibb barátja. (Nem hiába énekli a fiatal Zalatnay Cini, hogy „hol vagytok, ti régi barátok, szükségem lenne ma rátok!”). Még a messzi őskor delén szelídítette meg az ember, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dr. Bencze Mihály: Gárdonyi Géza titkosírása

2023. január 8.

A titkosírás egyidős az írás kialakulásával. A titkosító eljárás nem más, mint egy algoritmus, amely az eredeti szöveget egy másik szöveggé alakítja, ez nevezzük titkosított szövegnek. Itt lép közbe a matematika, ami az irodalom rejtélyeit matematikai sémák szerint tudja kezelni. Az így átalakított szöveget kódolt szövegnek nevezzük, aki pedig ezt meg akarja fejteni, az kell […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kinyílt fiókok (MTI)

2023. január 8.

A Magyar Távirati Iroda mint intézmény és ezen belül mint a huszadik századi magyar valóság képi dokumentumainak tárháza, minden ellentmondásossága és működési nehézsége dacára több értéket rejteget, mint azt gondolnánk. A napi használatra készült, eseményekre kihegyezett és hírértékük révén felhasznált fotószolgálata az évtizedek során irigylésre méltó archívumot teremtett, amelynek rendszerezése, digitalizálása nagy anyagi ráfordításokkal történik.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Domokos Géza: Örök nyugtalanítónk – Petőfi

2023. január 7.

Minden bizonnyal igaz: Petőfi verseiben új meg új értelmezést, rejtett jelenlétet, közvetett mondanivalót nemigen fogunk már felfedezni. Ahogy a költő egyik méltatója írta nemrég, Petőfi műveinek nincs mögöttes területe. A föld, amelyből „rongyos vitézei” vétettek, nem rejteget titkon feszülő erőket, amelyek csak a gondolati vagy formaművészeti vizsgálat érzékenyebb, mélyrehatóbb eszközeire várnak, hogy nem is sejtett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

BELAKTAM A NÉMASÁG VÁROSÁT

2023. január 6.

Borsodi L. László költői estjéről Szétszórt némaság és Estére megöregszel – két jelentős, tematikájukban, időrendiségükben, megjelenésükben egymást követő, egymásba fonódó erdélyi prózaverskötet címei. A csíkszeredai Borsodi L. László költő elhunyt családtagjainak, felmenőinek történeteit éli meg, mutatja be sajátos, az olvasót valóban megérintő költészetén keresztül e kötetek lapjain. E két könyv képezte az alapját annak a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A romániai magyarok száma egymillió fölött van – megjelentek az első népszámlálási adatok

2023. január 3.

Az ujhet.com nxyomán Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétette az idei népszámlálás előzetes eredményeit. Az INS elnöke, Tudorel Andrei máris bejelentette, hogy Románia lakossága mintegy 19 millió fő, egymillióval kevesebb, mint a 2011-es népszámláláskor. „Megfigyeltünk egy tendenciát: a megyeszékhelyek városainak lakossága csökken, a szomszédos városokban pedig nő a népesség” – mondta Tudorel Andrei. Románia […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Olvasmány: Hetesek (belsők és külsők) A Hétről, Bukarestről és a korról 1.

2023. január 2.

zemelvények Bányai Éva Sikertörténet kudarcokkal (Bukaresti életutak – beszélgetések bukaresti magyar értelmiségekkel) című, 2006-ban – Balázs Imre József szerkesztésében – a Komp-Press Korunk Baráti Társaság kiadásában megjelent kötetéből. Tán igaz se volt… Olvasd itt…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. január 2.

TÉVEDNI EMBERI… Voltaire-t egy vita hevében ellenfele idiótának nevezete. Voltaire derűsen nézett rá, és így szólt:– Professzor úr, én önt eddig okos embernek tartottam. Ön viszont idiótának nevezett engem. Úgy látszik, mindketten tévedtünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »