‘Böngészde’

 

Hegedűs Zsolt: 34 éves gyilkosság – közvetlen közelről

2020. február 28.

Harmincnégy éve annak, hogy 1986. február 28-án egy mindmáig ismeretlen tettes közvetlen közelről lelőtte Olof Palmét, Svédország miniszterelnökét.Az anyai ágon lett nemesi családból származó Sven Olof Joachim Palme Von Knieriem 1927-ben született. 1949-ben Prágában látszatházasságot kötött Jelena Rennerovával, akinek így sikerült elhagynia Csehszlovákiát. Stockholmban jogot végzett, majd 1956-ban másodszor is megnősült.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kis Juhász Gyula-breviárium (4)

2020. február 27.

* A tehetségtelen emberek rossz emberek. Személyes sértést látnak minden talentumban és halálos ellenséget minden zseniben. * Minden halálos szerelem halálos unalom lesz, ha sokáig tart. * Az őseim juhászok lehettek. A nagyapám már asztalos volt: közeledett az íróasztalhoz, amelynél én dolgozom. Forrás: Juhász Gyula válogatott művei, Szakállszárító, Szépirodalmi, 1981.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 26.

Adoma Bessenyei György királyi testőr életéből Azt tartották Bessenyeiről, hogy mint nagy erejű ember egyszersmind nagy evő is. Két testvére is hasonlóan erős volt. Azt mondják, hogy a három testvér fél véka lisztből csinált galuskát öt font szalonnával megpergelve egy ülő helyben bevágott…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kis Juhász Gyula-breviárium (2)

2020. február 23.

* A királytragédiák főhőse a nép. * Egy elnémított lap kiált a leghangosabban! * Költeni annyit tesz, mint elfelejteni az elmúlást! Forrás: Juhász Gyula válogatott művei, Szakállszárító, Szépirodalmi, 1981.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 18.

MÉLTÁNYTALANSÁG Somló István fölszáll a villamosra, és megáll a hátsó peronon. — Szíveskedjék a kocsi belsejébe fáradni! — mondja a kalauz. Somló bemegy a kocsiba. — Tessék előbbre menni, hogy a többi utas is felszállhasson! — szól ismét a kalauz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Költők az árnyékos oldalról: Fábián Sándor

2020. február 18.

1. „Életének 82. évében rövid betegség után, [2018] június 17-én Nagyváradon elhunyt Fábián Sándor költő, műfordító, a váradi irodalmi élet doyenje. Fábián Sándor 1937. június 16-án született Nagyszalontán. A nagyváradi klasszikus líceumban érettségizett, majd a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben (MOGYE) szerzett általános orvosi oklevelet. 1962 és 1966 között Sarmaságon bányaorvos, 1966 őszétől nyugdíjba vonulásáig […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 17.

Szerelem Szibériától Szegedig Kaszajeva Mária 19 éves szibériai orosz nő csütörtökön este Szabadsajtó-utca 1. szám alatti lakásán, szerelmi bánatában, öngyilkossági szándékkal hypermangánt ivott. Súlyos belső sérülésével a közkórházba szállították.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 16.

PÁLMAY ILKA ARANYÓRÁJA A mi kisvárosunkban történt, régi szép békeidőkben. Pálmay Ilka, a szépséges-hírneves operettdíva, ott vendégszerepelt a színházban. Előadás után nagy pezsgőzés a Rimanóczyban. (Úsztak a pezsgőben, bár az emlékezetes pezsgőfürdő nem ott esett.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 15.

BIZET Bizet most múlt százéves. Egy világ kiáltja: éljen! Műve, bukása, halála iskolapélda. Így kellene tanítani: »Íme, Bizet esete a bukással. Bizet zseni volt és szakállt viselt, s megírta a Carmen-t, mely akkorát bukott, hogy a verebek ijedtükben elrepültek a párizsi opera környékéről, s Bizet belehalt a szégyenbe és reménytelenségbe.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 14.

TALÁLÓSDI Két unatkozó lord ül egymással szemben egy londoni klubban. Az egyik dúsgazdag, a másik tönkrement. Azt mondja a gazdag lord: — Adjunk fel egymásnak találós kérdést. Ha nem tudok megfelelni a te kérdésedre, fizetek neked ezer fontot. Ha te nem tudsz megfelelni az én kérdésemre, csak tíz fontot kell fizetned, mert tudom, hogy szegény […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 13.

RABINDRANATH TAGORE A kiskocsmában ül egy ember. Így szól a pincérnek: — Egy korsó sört!…Rabindranath Tagore. Aztán megint: — Pincér, egy korsó sört!…Rabindranath Tagore…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 12.

SIKERES SZÓNOKLAT Egy Kecskemét környéki falucskában gyűlést hirdet valamelyik missziós társulat. A szónok az alkohol káros és romboló hatásáról tart meggyőző előadást, és másfél órás szónoklatát így fejezi be: — Higgyétek el, testvéreim, sohasem lesz boldog az az ország, ahol pálinkát árulnak! Erre a legközelebb álló, nagy bajuszú polgár helyeslően bólint: — Mán az igaz! […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 11.

MILYEN LEGYEN A TÖKÉLETES FELESÉG? (1938) Clark Gable filmszínész „A tökéletes feleség elsősorban legyen jó pajtás, hiszen a mai modern időkben képtelenség az együttélés, ha a házastársak nem érdeklődőek egymás kedvtelései és időtöltései iránt. Például, ha én szenvedélyes halász lennék, elvárnám a feleségemtől, hogy néha elkísérjen és érdeklődéssel kibicelje végig harcaimat a vén pisztrángokkal.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (8)

2020. február 9.

„Mi idelent, Közép-Európa délkeleti csücskében évek óta minden rendelkezésünkre álló eszközzel, tollal és tettekkel, védtük a kisebbségi népek kulturális és gazdasági érdekeit, és nem egyszer kitettük magunkat esetleges retorzióknak. Higgyék el Magyarországon, hogy veszélyes kezd lenni az a játék, amit a nyilasoknak és egyéb szélsőséges elemeknek szabadon engedélyeznek, és ez a játék végeredményben az utódállamokban […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 9.

Emőd Tamás: Bródy Sándor* Szürkébe borult szép tigrisfejét látom fürtösen, látom koszorúsan, ízlelem tájas, bő-vér szavait: szavak, amikben szívverés van, hús van.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (7)

2020. február 8.

„Úgy érzem, hogy Makkai Sándor cikkét teljesen félreértették, és a vitát vele egészen más területre vitték át, mint amely területen mozgott a cikk akkor, amikor Makkai Sándor elvi fejtegetéseit, amelyek a világpolitikai helyzet és világpolitikai törekvések összefoglaló szempontjainak mérlegeléséből keletkeztek, a mindennapi politikai élet és éppen a mi kisebbségi életünk napi kérdéseinek körébe vonták bele. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Költők az árnyékos oldalról: Adonyi Nagy Mária

2020. február 8.

Sz. 1951, Éradony – mh. 2015. Iskoláit Székelyhídon és Nagyváradon végezte, magyar–német szakos tanári végzettséget szerzett a kolozsvári egyetemen. Előbb tanár Szatmárnémetiben, majd a bukaresti Hét, Romániai Magyar Szó, Erdélyi Napló szerkesztője. Költészetének legértékesebb darabjai a múlt század nyolcvanas éveiben keletkeztek. Két sikeres verseskötet megjelenése után költői hallgatásba burkolózott; szerkesztői, publicisztikai munkát végzett.

Tovább | 1 hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 8.

Ignácz Rózsa írása kisfiáról* ÁDÁM Ádám két éves és négy hónapos. Régi dadája két hónapja hagyta el, mert Ádám úrfi már kinőtt kezei közül. Ádám német kisasszonyt kapott. Az új hölgyet eget verő bömböléssel fogadta, idegenkedve pillogott felé. A tejbegrízt szépen visszaköpte a tányérkába, mikor az új kisasszony idegen nyelven, kedvesen és barátságosan igyekezett azt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (6)

2020. február 7.

„Ha ezt a cikket bárki más írja, nincs semmi baj vele. A veszély nagysága is csökken, ha a tanulmány történetesen nem olyan folyóiratban lát napvilágot, amely bejár hozzánk is. Ítélete kísérteties, de még azok is hajlamosak elfogadni Makkai Sándor igazságát, akik a rákövetkező pillanatban ösztönösen visszariadnak tőle. Igaz, Széchenyi borúlátásával, igaz, Kosztolányi Dezső rekonstruálta egy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. február 7.

A MŰVELT EMBER — Parlez-vous français? — Tessék ? — Parlez-vous français? — Mit mond, kérem?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (5)

2020. február 6.

„Sajnos, nem tudtunk még hozzájutni Makkai Sándornak a budapesti Láthatár című kisebbségpolitikai szemlében megjelent cikkéhez, de elolvastuk Hegedűs Nándornak, a kitűnő közírónak a nagyváradi Szabadság című lapban írt cikkét, s így legalább idézetekből megismerkedhettünk Makkai Sándornak, a Magunk revíziója írójának új elméletével, amelynél kiábrándítóbbat, megdöbbentőbbet alig olvastunk kisebbségi életünk keserves két évtizedében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (4)

2020. február 5.

[Nem lehet…] Makkai Sándor, püspöki székéről lemondva és Erdélyből távozva, ezzel a címmel közölte a budapesti Láthatár c. folyóiratban (1937/2) nagy visszhangot kiváltott cikkét, amelyben, összefoglalta nézeteit elhagyott kisebbségi közössége helyzetéről és jövőjéről. »… nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését – írta -, mert magát a kisebbségi „kategóriát” tartom emberhez méltatlannak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Egy brazil fiatalember beleszeretett Romániába (befejezés)

2020. február 4.

Folytatjuk Fernando Castilho Cintra brazíliai fiatalembernek a bukaresti Adevarul-ban megjelent romániai tapasztalatainak szemlézését. 45. A magyarok nem fogják beismerni, de romános kiejtésük van. Amikor azt mondják, hogy „nu stiu”, akkor az úgy hangzik, mintha azt mondanák, hogy „nem tudom”.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához (3)

2020. február 4.

A búcsúleveled, melyet utóbb írtál, megrendítő hatást tett. Úgy intéztük, hogy azt Vásárhelyi [János: a Makkait váltó püspök] olvassa föl. Ő maga sem tudott meghatódás nélkül végigjutni rajta, és a könnyektől alig tudta befejezni. A közgyűlésen sokan sírtak. Egyetlen szempár sem maradt szárazon. Azért írom ezeket, hogy lásd, mennyire igazam volt abban, amit az itteni […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Egy brazil fiatalember beleszeretett Romániába

2020. február 3.

A bukaresti Adevarul napilap közli egy braziliai fiatalember, bizonyos Fernando Castilho Cintra romániai tartózkodásának 60 pontba foglalt tanulságait, melyeket melegen ajánl honfitársainak és bárkinek, aki még nem járt a világ ama kies zugában, hol a romániaiak élnek.

Tovább | Nincs hozzászólás »