‘Böngészde’

 

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 30.

FEJFÁK HUMORA I. Ki sírt másnak annyit ása, Itten nyugszik Pál, a Kása. Több sírt nem ás ő már másnak; De többet neki sem ásnak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 29.

A HŰ DISZNÓ Nem régiben egy szilvási ember eladta egyetlen disznaját s a vevővel szokás szerint — felvévén a pénzt — meg is itta az áldomást. Miután az eladó távozott, a vevő is cihelődni kezdett, kereste a disznót mindenfelé a korcsma udvarán, de nem találta sehol: megugrott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 27.

RÉGI FURFANGOK Érdekes, hogyan tudta Apor István Teleki Mihályt, Erdély mindenható miniszterét lerészegíteni. Teleki ugyanis nagyon kedvelte a bort, de nagyon is tartózkodott élvezésétől, mert ha egyszer belefogott az ivásba, addig fel nem hagyott vele, míg tökéletesen le nem itta magát. Őt, Naláczyt s egyéb jó embereit hívta meg ebédre Apor István. A pohárszékbe csak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 26.

ELMÉS VÁLASZ Pesten egy P. r. barát várta a gőzös indulását, miközben egy hetyke szürke úr fel s alá sétálva a barátot végignézte, s így szóla hozzá: „Ha nem csalódom, ön barát?” — Igen — felelé a páter —, az vagyok. — Tisztelendő úr tudós — folytatá tovább az illető —, mondja hát meg, miért […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Karinthy Frigyes: Szinopszis. Párolt irodalom lapdacsokban

2020. május 25.

(Amerikai szabadalom) SZINOPSZIS. Magyarul ennyit jelent: műkivonat. Amerikaiul: rövid és tömör tartalma regénynek, darabnak, oly célból, hogy a ,,producer“ vagy ,,editor“ képet kapjon róla, miféle áruval van dolga s nyilatkozni tudjon, érdekli-e egyáltalán. mint a szellemi tőzsde keresletének és kínálatának ismerőjét, a mű iránya, meséje, szelleme… Ő, ugyebár, nem olvas el negyvenezer művet naponta, viszont […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Rokonkezek Itália borvidékein

2020. május 23.

Magánrepülőgépét küldte megszokott román szüretelőiért Martin Foradori Hofstätter olasz borász, akinek minőségi bort adó szőlői Trentino-Alto Adige (Süd-Tirol) dombjain teremnek. Hagyományosan – immár jó húsz éve – szakképzett romániai hölgyek szedik le nála a szőlőfürtöket.

Tovább | 1 hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 22.

BOLDOGSÁG A SZERELEMBEN? Egy férj kifakadása: „Mikor 2 éves voltam, beleszerettem a dadámba, az jól megrakott érte. Mikor 10 éves voltam, beleszerettem a nevelőmbe, az megtérdepeltetett érte. Mikor 15 éves voltam, beleszerettem a szobaleányunkba, az azt mondta, vegyek neki karperecet.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 21.

HÁZI FELADAT Belép egy newyorki fűszereshez egy fiúcska, és papírról olvassa: — Kérek hat font cukrot, négy centjével fontját. És kérek számlát. — Azonnal — szól a segéd: —, ez 24 cent. — Tizenegy font rizst hat centjével. — Ez hatvanhat cent.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 20.

ÉGI TÜNEMÉNY A BALATON FÖLÖTT Keneséről írják: a múlt hét egyik estéjén 8 óra után keletről indulva, az égen egy óriási fenyőfához hasonló, mindig szélesbedő fényes égitest haladt át, mely oly világosságot árasztott, hogy a többi csillagok teljesen láthatatlanokká váltak, ellenben a Balaton egész hosszában, mint fényes tükör volt látható.

Tovább | 1 hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 19.

HOGYAN KELL SZAKÍTANI? „Én szeretek szakítani. Mert ha szakítok, ez annyit jelent, hogy már nem szeretek. Tekintve azonban, hogy én szeretek szeretni, a szakítás nálam rendszerint egy új szerelem kezdetét jelenti. Tehát szeretek szakítani. Hogyan szakítok szépen? Úgy, hogy szerelmesebbnek mutatom magam, mint a szerelem kezdetén.” Szirmai Imre Színházi Élet, 1930/3

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 18.

IFJÚ SZERZŐ PANASZA — Csak az én darabomat nem akarják betiltani! Mintha nekem nem is volna szükségem egy kis reklámra!… SEGÍT A GAZDAG KOLDUS Egy pesti háztulajdonos őrömtől ragyogó arccal meséli: — Van egy rokonom, aki koldus New Yorkban. Írt nekem: megígérte, hogy támogatni fog.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 17.

FARKASKALAND Császár Ferenc gazduram és szolgája kimentek a Füredtől vagy húsz percnyire eső pajtába. Amint odaérnek, hát csak kiugrik a kazalból egy sötétbarna szőrű, mord tekintetű állat, s egyenest neki a szolgának. Ez sem rest, a nála levő villával olyat döfött rajta, hogy menten összeesett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 16.

AZ UDVARIATLAN NAPÓLEON A nagy Bonaparte, aki sima tudott lenni, mint a kígyó, csodálatosképpen mindig igen udvariatlan volt hölgyekkel. Az ilyesfajta bókjai például mindennapiak voltak: — Micsoda vörös kezei vannak magának!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 15.

GÉPÍRÓNŐ Egész nap hivatalban görnyedsz. Egész világod ez a gép. Kietlen korcs kis érc-világ ez. Réten Virágot szedni volna szép.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 14.

A PECKES BAJSZÚ ÁBRAHÁM Az igazság útján úgy is meg lehet csuszumodni, mint a csomortáni templom festőművészének ecsetje a vásznon. Ez az ismeretlen nevű pikor azt a bibliai jelenetet festette le, amikor Ábrahám feláldozza édes gyermekét, Izsákot. A képen Ábrahám — a nyíllal, fütykössel járó, pásztorkodó zsidók pátriárkája — sujtásos magyar ruhában, sarkantyús csizmában, peckes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 13.

ITÁLIA VAGY GALÍCIA? József főherceg egyik ezrede Skobinában (a Karszton) retablíroz (pihen; ismét fölszerel). A bakák csoportba verődve beszélgetnek az utcán; észre se veszik, hogy mellettük terem a fenség. Mindjárt meg is szólítja az egyiket: — Hol jobb, fiam, itt az olasz fronton, vagy Galíciában? — Fenséges atyám — felel a vitéz —, ha zerge […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 11.

SÓLYOMSZEM ÉS NAGY MEDVE Az Egyesült Államok elnöke nagy reprezentációs ebédet ad, melyre hivatalosak az indián territóriumok főnökei is. Az asztalnál egymás mellett ülnek a vitéz Sólyomszem s a bölcs Nagy Medve, s komoly méltósággal eszik »a nagy fehér főnök« pompás ebédjét.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 10.

AKÁRMI Bemegy a csángó atyafi az újonnan választott jegyzőhöz. Megszólítja: „Nagyságos Úr!“ A demokratikus jegyző tiltakozik a cím ellen, hogy ő nem nagyságos úr. A csángó nyugodtan tovább folytatja: „Nem bánom én, akármi, egye meg a fene, hát nekem egy bizonyítvány kéne. Őrszem, 1907. december 3.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 8.

KI TALÁLTA FEL A PÁLINKÁT? A monda szerint — a lőport is, meg a pálinkát is az ördög találta fel. A pokol fejedelme magához hívatta egyszer az összes ördögöket s óriási jutalmat ígért annak, ki olyan szerrel áll elő, mely a pokol lakóit szaporítja… Két ördög jelentkezett. Egyik lőporral — a másik pálinkával. A jutalom […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 5.

MIKOR MÉG REMÉLTEK VALAMIT „AZ ÚJ DEMOKRÁCIÁTÓL” A művészek, írók és újságírók székelyudvarhelyi szakszervezete f. hó 20-án este 8 órakor kezdődő estélyének műsora: 1. Nyitány: előadja a válogatott zenekar Kónya János vezetésével. 2. Megnyitó beszéd: magyar nyelven mondja Tompa László, a Szakszervezet elnöke, román nyelven: B. Baksa Mária. 3. Hegedűszóló: előadja Balogh Ferenc, zongorán kíséri […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 4.

„HA MÉG EGYSZER HETVENÉVES LEHETNÉK!” Pista bácsi nagy tisztelője volt a női nemnek még öreg korában is. No, ez a tisztelet soha sem volt veszedelmes, különösen akkor nem, mikor kis történetem játszódik, és amikor Pista bácsi a 90-edik évét is taposta. Amíg kis házától a sétatér megetti színházig leballagott, volt elég ideje és alkalma ahhoz, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. május 1.

A TRÓJAI FALÓ Újhelyi Nándor, a fantasztikus kövérségű magyar író, orvosai tanácsára vegetáriánus lett. Hogy ez Újhelyinek mit jelentett, azt csak az tudhatja, aki őt valaha falatozni látta. Nem hiába viselte barátai körében a „trójai faló“ nevet. Egyszer bemegyek Berlinben egy vendéglőbe, és kit látok egy sarokban nyúlpecsenyét enni? A vegetáriánus Újhelyit.

Tovább | 1 hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2020. április 30.

HÁNY ASSZONY VAN EURÓPÁBAN? Erre a nem éppen érdektelen kérdésre a következő kimutatással válaszol egy francia statisztikus: 1000 férfira Portugáliában 1081, Svéd- és Norvégországban 1061, Angliában 1058, Spanyolországban 1054, Finnországban 1044, Svájcban 1041, Németországban 1039, Ausztria-Magyarországon 1034, Dániában 1021, Hollandiában 1023, Franciaországban 1025, Belgiumban 1001, Olaszországban 995, Szerbiában 988, Bulgáriában 952, Romániában 944, Görögországban 906, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc: Megtaláltam Grünwald Jenőt!

2020. április 29.

Harminc évvel ezelőtt, valami pénztelen suhancok jöttek hozzám, hogy a náluk lévő rozsdás redőnyzárat vegyem meg, mert kellene egy kicsi pénz nekik cigarettára és pálinkára. A redőnyzár sáros volt, de szép, hát meg is vettem, pedig tudtam jól, hogy nekem az éltemben soha nem lesz szükségem semmiféle redőnyzárra.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hargitai böngészde (33): Székelyföldi visszapillantó – Csernobilra

2020. április 27.

Ha a Káfé Főnix keresőablakába beírjuk azt a szót, hogy Csernobil, egy másodperc alatt látni fogjuk, hogy portálunk ugyancsak foglalkozott azzal az eseménnyel, melyet a tudományos krónikák a második legnagyobb atomerőmű-katasztrófaként tartanak számon. Most, hogy az eseménynek a víruskatasztrófa mozgalmas napjaiban telt ki az évfordulója, a média kiemelt figyelmet szánt neki, mint a modern világ […]

Tovább | Nincs hozzászólás »