‘Böngészde’

 

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 14.

Az Omnibusz (Humoros történet) Snyicák Etele sótári mázsatiszt elhatározta, hogy naponként egy szivarral kevesebbet fog szívni, csakhogy megnézhesse Molnár Ferenc híres darabját, A farkast a Magyar Színházban. Szándékát meg is valósította, s egy hatalmas látcsővel felfegyverkezve megjelent a színház karzatán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Történetek Loch Ness-ről (4)

2019. október 14.

A Ness-tó vidéke – a skót Felföld – maga is regényes, zordon képet mutat, ám az itt élők történelme is tele van kegyetlen történetekkel. William Augustus cumberlandi herceg emberei kíméletlenül kiszipolyozták a vidék lakóit; épületek százait döntötték romba, nagyszámú őslakost pusztítottak el. A szenvedések elől nagyon sokan emigrálni kényszerültek az óceánon túlra. A kegyetlenkedések jelképe […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Történetek Loch Ness-ről (3)

2019. október 13.

Nicholas Witchell könyve, A Loch Ness-i Szörny alig másfél száz oldalas, sűrű szövésű szöveg, itt-ott képekkel fűszerezve. Dokumentumértékére garancia az a két ajánlás, melyeket előszó formájában a neves állatregények szerzője, Gerald Durell és Sir Peter Scott neves brit ornitológus írtak. „E könyvben Witchell úr összegyűjtött, s rendszerbe szedett valamennyi adatot a Loch Ness-i Szörny regényes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 12.

Garázda társaság Bő reggeli után kél a vadász-sereg, Készül, zajong, lovára pattan. Kürt szól, trombita sír, vad hangzaj kevereg, Szörnyedve áll a jámbor gazda ottan.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Történetek Loch Ness-ről (2)

2019. október 12.

Nicholas Witchell szerint „1933-ig nem is hallott a világ a Loch Ness-i »Szörnyről«, azóta viszont rendszeresen, minden évben jelentik megjelenését. 1933 előtt a maival ellentétben alig érkezett egy-két jelentés. A publicitásnak ezt az 1933 előtti hiányát általában azzal magyarázzák, hogy a szóban forgó vidék roppant távoli és elszigetelt volt, és csak a tó északi partján […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Történetek Loch Ness-ről (1)

2019. október 11.

Pár nappal ezelőtt közöltük Oláh István A nesszi c. esszéjét, amely a skóciai Loch Ness-i Szörny legendájával kapcsolatos ellentmondásoknak mutatott szamárfület. A kérdésnek, az érthető tréfálkozáson túl, amúgy komoly szakirodalma van, amelyből kiderül, hogy nem lehet a témát egyszerűen leseperni az asztalról: a ma már a világ minden sarkában ismert Szörny meglétéről az i.u. 5. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 11.

Megfürdették a harangokat Krácsfaluban (Mármaros megye) az idei nyáron a hosszan tartó szárazság kimondhatatlan nagy károkat okozott. A nép, melynek nagy hajlandósága van a babonára, egyszerre csak azt követelte papjától, hogy szedesse le a harangokat, s a kiaszott tó sekélyes vizében fürdesse meg, mert akkor biztosan fog esni az eső. A pap hiába küzdött a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 10.

Mi legyen a kopasztott csirkékkel?! Nem szeretett szerepet tanulni, minduntalan rögtönzött. Egy aradi szerző darabját is tönkre tette rögtönzésével Nyilasi. Inasszerepet osztottak ki neki, ezért haragudott. Az első felvonásban volt csak dolga. Vendégek jöttek a házhoz, és neki mint inasnak, kiadja a háziasszony a rendeletet: — Kopasszon meg tíz csirkét!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nicholas Witchell: Én és Nessie

2019. október 10.

(Részlet A Loch Ness-i szörny. Dokumentumok, riportok c. könyv első, bevezető fejezetéből) (…) Jómagam tizenhárom éves korom táján kezdtem érdeklődni a Ness-tó iránt. Emlékszem, olvastam róla egy cikket egy magazinban, és ugyanakkor fogalmazást kellett írnom az iskolában. Talán már akkor mozgolódni kezdett bennem újságírólényem embriója, s eldöntöttem, hogy ezt a kiváló történetet választom dolgozatom témájául. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 8.

A Mester vendégei Újházi mester a minap leutazott egy kicsit Nagyváradra, a jó ismerőseit meglátogatni. Egy szép délelőttön beállít hozzá a szobapincér, és jelenti, hogy a Mesternél két úr óhajt tisztelegni, két aradi szerző, akik direkt a Mester látogatása céljából utaztak Aradról Nagyváradra. — Bújjatok be! — kiáltott ki a Mester.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 5.

Utazás egy költő körül Korzani — ez egy furcsa magyar szó, és azt jelenti, hogy délben, tizenkettő és egy között sétálni a korzón, vagyis a pesti Duna-partnak a Petőfi tértől a Deák-szoborig terjedő részén. Budapesten tudvalevőleg ezren és ezren korzanak. Vasárnap pláne direkt Budapest kirakatának tekinthető a korzó. A korzózók valamennyien ismerik a kövér költőt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 4.

Angol humanitás Viextemps, a híres hegedűművész Themse partján sétált, midőn a folyóba ember ugrott. A parton nagy lárma támadt. — Befúl! — kiáltották. — Nem fúl be! — kiáltották mások. — Kettőt egy ellen, hogy befúl. — Három font egy ellen, hogy nem fúl be.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 2.

Sebestyén cikke Egy kolozsvári napilap kérte Sebestyén Gézát, hogy mint volt kolozsvári színész, írjon a lap karácsonyi számába cikket. Ugyanez a lap felkérte Toll mestert, a Színházi Hét dolgozótársát, hogy a karácsonyi szám részére intervjuolja meg sorban a Kolozsvárról Budapestre felkerült fiatal színészeket és színésznőket. Így találkoztak Toll és Sebestyén a Magyarszínház társalgójában.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. október 1.

A darab A Fészekben egy társaság vacsorál. Közöttük egy fiatal újságíró, aki ragyogó szemmel beszél a neves írók nagy színpadi sikereiről. Azt mondja egy hölgy: — Hát maga miért nem ír darabot? A fiú szívén találva elpirult.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 29.

Darab a tűzben Móricz Zsigmond, a pompás „Sári bíró” írója, új darabon dolgozik. A Nemzeti Színház számára írja a darabot. Valaki a múlt héten megfogja: — Hát készül a darab, Zsiga? — Hagyj békét a darabbal. — Na mi az? Valami baj van?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 27.

Színész és újságíró A bohémvilágban ősidők óta gyakran szemben áll egymással a színész és az újságíró. Mert az újságíró gyakran ír a színészről, és mert ez gyakran nem tetszik a színésznek. Sokat lehetne vitatkozni a kritika kötelességeiről és jogairól. Ez azonban maradjon az elmélet számára. Mi elmondjuk annak a vidéki színésznek az esetét, aki egy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 26.

Sebestyén zsebe Sebestyén Gézának, az Arckép kitűnő királyának az a szokása, hogy gyakran zsebreteszi a kezét. Az Arckép próbáin sem jutott eszébe, hogy leszokjék arról az önkéntelen mozdulatról, amely a nadrágzseb felé vezet. De Márkus László, akinek rendezői figyelme félelmes biztonsággal terjed ki mindenre, így szólt az egyik próbán:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 25.

Színházi közmondások Ki korán kel, hogy le ne késsen a próbáról, az stréber. Aki nem tud arabusul, menjen tenoristának. Ne szólj szám, mikor a partnernek nagy jelenete van. Aki mer, azt felírja az ügyelő. A türelem szerepet terem. A hazug színészt hamarabb utolérik, mint a sánta kritikust. Színházi Hét – 1911/3. szám

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 24.

Vörös rézből vas gereben Vas Gereben Komáromban járt egyszer, s tiszteletére mulatságot rendeztek. Volt a kompánia között egy Szarka nevű öreg úriember is, ki mulatás közben oly talpraesett vicceket tudott mondani, hogy az egész társaság órákig jóízűt nevetett rajta.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 23.

Felsülés Jött a rendelet, hogy a főispán Körutat tesz a megyében… Nosza tehát, ki a legény talpán? Hódolásra elébe ki mégyen ?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tamási Áron: Tehetség és „őstehetség”*

2019. szeptember 22.

…Elgondolom, hogy mi lett volna belőlem, ha gyermekkoromban az a csepp baleset nem történik velem, amely később ürügyül szolgált arra, hogy gimnáziumba adjanak. Nagyon riasztó sors várt volna reám. Még annál is riasztóbb, amilyenben van ma egy magyar író. Valószínűleg nagy ivó és nagy verekedő lett volna belőlem, mint a többiből, akik tehetséggel belészorultak a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 22.

Az öröm egetverő hozsannája Mindenki a kilencedik symphoniát várta, melyről köteteket írtak már, s melyet élete végszakában írt a nagy mester, midőn már teljesen süket vala. Mily szomorú rá gondolni, hogy ez óriás költemény hangjaiban minden ember gyönyörködék, kivéve azt az egyet, aki megalkotá!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. szeptember 21.

Széltölcsér* 1858-ban Ferendián, Temes megyében, július 24-kén oly forgószél támadt, mely a legritkább természettünemények közé tartozik. Egy paraszt, lovait a kocsiba fogva, a mezőn állni hagyja, amidőn a forgószél felkerekedett, és a kocsit lovaival együtt magasra a levegőbe emelte. A paraszt ezt látván, elrémülten oda futott, de addig a lovak már ismét földre estek volt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szentgyörgyi N. József: A triszkaidekafóbia hiánya

2019. szeptember 20.

Nem olyan régen péntekre esett a hónap 13. napja – s ez az európai kultúrkörben általában szerencsétlen egybeesést jelent. Kivéve e kultúrkör judaista összetevőjét: a zsidóknál a péntek 13 kifejezetten szerencsés napnak számít. Bár ez nem olyan erős babona, mint a ’goj’ péntek 13 – de számontartják.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gyalogúton Zanglába (15)

2019. szeptember 19.

Szinte nem múlik el nap, hogy a romániai hírközlés ne emlékezne meg valamilyen formában Pengő Zoltán éppen csak elkezdődött vándorútjáról Kőrösi Csoma Sándor nyomában. Egyelőre még a lelkesítő, biztató hangok dominálnak, az utazás első, romániai szakasza is sikeresen zárult egy dunaparti, esti táborozással, a bolgár szakasz is ígéretesen indult  – s várjuk a folytatást.

Tovább | Nincs hozzászólás »