‘Böngészde’

 

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 24.

A csók eredete Ami a szívben, az a szájon. Ez a mondás vezet a legegyszerűbb és legtermészetesebb magyarázatához a csók keletkezésének. Szimbólum a csók, külsőleg is látható jele a szavakban ki nem fejezhető szerelmi érzésnek. A szerelemben tulajdonképen bizonyos mértékben a szerelmesek lelkének kölcsönös kicserélése történik meg. A szerelmes átadja imádottjának a saját lelkét, és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 23.

Salamon Gyula: Antitézis Beszélgetünk, beszélgetünk szerelmetes barátommal. Nincsen a világon még két olyan ember, akik egymást mindig így eltartják szóval. Örökösen járja az az örök téma, amelyről, ha nálad épen aktuális, bizalmasod előtt sohse maradsz néma.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 22.

Katonai hűség A nemrég lezajlott nagygyakorlatok alatt történt ez az eset. Az apró kis falucskában nagyon nehezen ment az elszállásolás. Ugyanaz volt a baj mindenütt, tudniillik, hogy kevés volt a hely. Így történt aztán, hogy egyik faluban egy egész ezredet kellett elszállásolni egy kicsiny pajtában, ahova alig fért be száz ember. A tisztikar pedig igen […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 21.

Népbolondító Elfogott a rendőrség egy látszólag előkelő kinézésű gazembert, ki egy jámbor cipészt és egy fuvarost azzal a hallatlan ígérettel csapott be, hogy ő a királynak ismerőse, és az osztály-sorsjátéknál a szám kihúzásánál van alkalmazva. Miután pedig ő a szegény népen segíteni akar, azért hajlandó közreműködni ahhoz, hogy a cipész és fuvaros egy általuk megjelölendő […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fellapozó: Magyarok deportálása Csehországban

2019. augusztus 21.

Akármilyen vékonyka könyv is, már csak a témájánál fogva szigorúan fellapozandó. Majd következik az, hogy később képtelenek vagyunk letenni. Aztán már hegyezett ceruzával a kézben olvassuk a történetet, amit a 2018 januárjában elhunyt dr. Ujváry Zoltán, a Debreceni Egyetem professor emeritusa gyűjtött fel néprajzi kutatóútjai során, majd szövegtakarékosan vetett papírra.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 20.

Mennek a csángók! Odescalcliy Arthur herceg figyelmébe Jönnek a csángók! Ez volt az örömhír, mely csak rövid idő előtt szárnyalta be hazánkat és Kárpátoktól az Adriáig büszke és hazafias önérzettel tölté be mindnyájunk szívét annak hallatára, hogy szeretett anyaföldjüktől egykoron elszakadt bukovinai magyar testvéreink visszatérnek az édes szülőföldre „melyen kívül nincsen a magyar számára hely”.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hargitai böngészde (31) Tragikus helikoni sorsokról – Marosvécsen

2019. augusztus 20.

Az idén is megtartották a helikoni írók leszármazottainak találkozóját Marosvécsen. A rendezvénynek, amelyet a Helikon-Kemény János Alapítvány szervezett, s a Kemény-kastély adott otthont – számolt be az eseményről oldalas riportban a Hargita Népe riportere, Simó Márton. Ez alkalommal a kiemelt témát a helikoni írótársadalom mártírjainak sorsa, életútja képezte.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Lehullnak a csillagok

2019. augusztus 19.

Mikor a világ vége jön, akkor lehullnak a csillagok. És jelekvel jön, az égen lesznek jelek. Ijesztgetik az embereket. Elszárad a víz, nem lesz víz, kimaradnak az állatok. Három napig nem lesz napvilág. A vízi állatok megtámadják az embereket, sikítoznak meg minden. Az emberek félnek.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Az Isten és az ördög vize

2019. augusztus 18.

Az Isten s az ördög fog járni fődön. S az ördög jár egy demizson vízvel, s az Isten jár egy üveg vízvel. S amelyik ember az Istentül iszik, az nem szomjul meg soha amelyik iszik a demizsonból, az mindig megszomjul, mert az ördögtül iszik. De az Isten úgy adja, hogy abbul a kis vízbül nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vagy ki, vagy be!

2019. augusztus 17.

Az Áron meg az ördög vitatkoztak. Áron azt mondta, fölmegy a mennyországba. Az ördög meg, hogy nem ereszti be Szent Péter. Áron azt mondta, hogy ű akkor is bemegy. – Hát hogyan?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kulcsár István: Tolmácshistóriák

2019. augusztus 16.

VI. Pál személyében első ízben járt pápa az ENSZ-ben. A katolikus egyházfő 1965. október 4-én szólalt fel a Közgyűlés ülésszakán. A világszervezet egyik hivatalos nyelvén, franciául elhangzott beszédét a rádiók, televíziók világszerte élőben közvetítették. A nem francia nyelvű országokban értelemszerűen a szinkrontolmács hangját hallotta a közönség. Így volt ez Argentínában is. Néhány nap múlva azután […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mér nincs mónár a pokolba?

2019. augusztus 16.

Lucifer magához hívatta egyik szógáját, oszt azt mondta nekije: – Nem látok itt a pokolba egy mónárt se! Eredj a fődre, hozzál egy mónárt! A szóga megkérdözte, hogy mirű ismeri majd mög, hogy mellik is a mónár. Lucifer azt mondta nekije:

Tovább | Nincs hozzászólás »

A pokol tüze

2019. augusztus 15.

Amelyik ember a pokolba ment, azt betették a pokol tüzibe, úgy, hogy nem látszott ki a tűzből egyáltalán. S aztán, hogy égett le a bűn róla, úgy emelkedett ki a tűzből. S volt olyan, már csak a lábujjhegye volt a tűzben, s még mind nem tudott kiszabadulni, míg le nem égett a bűn onnét. Mikor […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 15.

Népbolondító Elfogott a rendőrség egy látszólag előkelő kinézésű gazembert, ki egy jámbor cipészt és egy fuvarost azzal a hallatlan ígérettel csapott be, hogy ő a királynak ismerőse, és az osztály-sorsjátéknál a szám kihúzásánál van alkalmazva. Miután pedig ő a szegény népen segíteni akar, azért hajlandó közreműködni ahhoz, hogy a cipész és fuvaros egy általuk megjelölendő […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Agarakbul farkasok

2019. augusztus 14.

Mikó Krisztus Urunk Szent Pétörrel a fődön járt, Szent Pétörnek vótak agarai. Mikó osztán Szent Petör főmönt Krisztus Urunkkal az égbe, azt kérdözte Krisztus Urunktul, hogy mit csináljon az agaraival, hordjon nekik ételt? Azt mondta Krisztus Urunk:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 13.

Indiánusok kongresszusa A törzsfőnökök üdvözölték az egyházi előkelőségeket. Beszédeket intéztek hozzájuk, amelyek ugyancsak elütöttek a szokásos kongresszusi szónoklatoktól. Egy ráncos képű, vén főnök, akit a törzsbeliek Kis Halnak neveztek el, egy sok csatát látott aggastyán, akinek gyermeksége elvész az idők éjszakájában, jelentőségteljesen mondotta:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fűzfavesszővel verték

2019. augusztus 13.

Mikor Krisztus Urunkat mögfogták, mögkötözték, fűzfavesszővel verték, mert az vót a legszorosabb, tele vót tüsökkel. A fűzfa mögsajnálta Krisztus Urunkat, a tüsköt mind elhullajtotta, az ágait többet az ég felé föl nem eredeztette, mer mögszomorodott. Azután van möghajulva, mög nincs neki tüsökje. (Galgahévíz, Pest megye – Kálmány, 1914) Forrás: Parasztbiblia. Osiris könyvtár. Folklór, 2001

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hargitai böngészde (30): A kíváncsiság mestersége

2019. augusztus 13.

A kíváncsiság mestersége címmel készített Csáky Zoltán nyugalmazott tévériporterrel interjút a Hargita Népe számára Sarány István, a lap főszerkesztője (HN, 2019. augusztus 8.). Az alkalmat erre a csíkszeredai városházán tartott júliusi könyvbemutató teremtette meg, amikor is Csáky Zoltán: Nyomomban kék farkasok című kötetét mutatták be a nagyközönségnek. A címadás körülményeit firtatva, a riporter az iránt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Leterítették a köpenyüket

2019. augusztus 12.

Krisztus vándorlása közben eltévedt a Hargitán. Sehol sem talált valami szekér- vagy útnyomot. Végül világosságot látott valahol. Odament. Szénégető kunyhóhoz ért, előtte tűz lobogott, szénégetők ülték körül. Szállást kért tőlük. Azok szívesen adtak. Krisztus nagyon fáradt volt, leterítette a köpenyét, ahová mutatták, s nyomban elaludt.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 12.

Ki találta föl a makarónit? Egy Amerikában megjelenő ír újság legutóbbi száma arról cikkez, hogy az olasz nemzeti étellé lett makarónit tulajdonképen ír ember találta föl. Nevét is a föltalálótól nyerte, akit Mac Rooneynek hívtak. A derék Mac Rooney teljesen vagyontalanul, szinte koldusként került Nápolyba, ahol hetekig tengődött éhezve. Végre megszánta valami jótét lélek, és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 11.

„Bárki légy, meghívlak Krisztusnak” Érendréden történt, hogy Lánczy Sándor színigazgató néma képletben akarta bemutatni Munkácsynak azt a képét, mely a Pilátus előtt álló Krisztust ábrázolja. A társulatnak azonban mindössze csak négy tagja van, az igazgató tehát műkedvelők után látott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Azt szöki Istennek

2019. augusztus 11.

Egyszer vót egy nagy gazda ember, innak az embernek vót egy fiacskája és száz darab juha. A gyerek járt a juhokkal. Imádkozni nem tudott, hanem a patakon szökött által: – Ezt szököm Istennek! Szökött vissza: – S ezt szököm magamnak!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2019. augusztus 10.

Gutta cavet Az újsághirdetéseket – egy párisi cég főnökének nyilatkozata szerint: első alkalommal észre sem veszik. A másod ízbeni hirdetést már észreveszik, de el nem olvassák. A harmadik hirdetést ugyan elolvassák, de nem gondolnak mellette semmit sem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Jézus meg a vargyú

2019. augusztus 10.

Jézus Szent Péterre együtt vándorút. Egy városba értek, ahon narancsot árútak. Nagyon szomjasak vótak, kértek egyet. Nem adtak nekijek. Aztán egy pusztára értek. Még inkább szomjasak vótak. A pusztán nagyon sok madarat láttak. Eccer egy vargyú szállott le elűttik, hozott nekijek egy narancsot, akit a városba kivett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Miért dolgozik a kovács sokat?

2019. augusztus 9.

Mikor az Úristen kiadta, hogy melyik mesternek meddig kell dolgozni, a kovácsnak azt mondta: – Na, kovács, a te mesterséged nehéz, elég lesz, ha reggel het órától délután négy óráig vered a vasat!

Tovább | Nincs hozzászólás »