‘Böngészde’

 

Zuávok leleményessége

2019. február 21.

(Régi lapok érdekes írásaiból) A franczia katonaság táborát a zuávok (afrikai öltözetű franczia katonák) elmés ötletei és furfangossága szokta leginkább felvidítani. Ilyen zuáv elmésséget hirdettek minap az újságok, a melly röviden ebből áll. Egyszer a franczia előőrsök (fórposztok) szokatlan mozgalmat vesznek észre a szebasztopoli muszka helyőrségben, mintha erősítést kaptak volna. Nem tudták a francziák mire […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (5)

2019. február 21.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Mihai Flamaropol: 50 de ani de hochei în România (Editura Sport-Turism, 1976. Redactor: Eugenia Vişinoiu. Tehnoredactor: Ion […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kérődző emberek

2019. február 20.

(Régi lapok érdekes írásaiból) A kérődzés, ezen csodálatos és különös életműködés nem csupán a szarvasmarhák vagy hasított körműek kitüntetését képezi: hanem a többi állatok között, sőt, mi az olvasó előtt még kevésbbé ismert lehet, az emberek között is előfordul. Blumenbach négy jeles példát hozott fel a kérődző emberekről, kik között kettőnek, mint ők maguk állították, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (211)

2019. február 19.

(A magyar kinó-literatúra) Münchenben a múlt év szeptemberében nagyon megkacagtatott egy reklám, amely a kinó-literatúra újdonságait ajánlgatta. A kinó-literatúra jelentette Münchenben a mozi-irodalmat, mely nyugatabbra, például Londonban, már sok esztendős. Én a furcsa szón mulattam, a délnémet, a bajor találékonyságnak e nyelvi remekén. Azonban rögtön elkomolyodva egy kontempláló, komoly emberhez illően szóltam az útitársamnak: – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (3)

2019. február 19.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Bodor Pál: Monológ zárójelben. Röplapok versben, prózában (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. A borítólapot Cseh Gusztáv tervezte. A […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (2)

2019. február 18.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Kozán Imre : Fekete ugar (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. Szerkesztő: Dávid Gyula, Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos, Ára: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Egy méregkeverő és hamisitó

2019. február 16.

(Régi lapok érdekes írásaiból) Angolországban egy orvos, névről Palmer Vilmos, került a törvényszék elé, számos mérgezések reá bizonyult vádjával. E férfiú 35 éves, külseje kellemes, mindig jószívű a szegények, udvarias alárendeltjei iránt és a nők körül szivesen látott. Több szerelemgyermeke volt, kik, valamint törvényes magzatai is elhaltak mind, csak egy 7 éves él közülök, ki […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos tallózója

2019. február 14.

Orbán Balázs emlékének ünneplése 1929-ben Alkalmi vers Orbán Balázs 100-ik születésnapjának székelyudvarhelyi ünnepére Írta és február 3-ikán előadta: Tompa László Dicsérem őt, ki száz év távolán át Tekintget most bölcsőjéből felénk. De hogy dicsérjem? S lehet-e dicsérnem A minden disztől húzódó szerényt, Ki rangján, módján alul mostohán élt, Hogy annál többet tehessen fajáért?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos tallózója

2019. február 13.

(Székely makáma) Vásári tragikomédia A korondi úton megesett: egy szegény igás ló elesett — nem csak elesett, nagyobb az eset, — lóval is történik néha gyászeset. Fiatal boltos nagy útnak ered — ládájába gyolcs, pántlika, szövet, — gazdájuk ábrándoz, álmot szövöget, — korondi vásáron elkél a szövet. Ámde szélapó mit gondol magában — eddig szunyadozott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos tallózója

2019. február 12.

Kilencven éve történt: A Magyar Párt harca a csendőrök durva kegyetlenkedései ellen A Magyar Párt parlamenti csoportja a következő memorandumot adta át Vaida Sándor belügyminiszternek: „Miniszter Úr! A Magyar Párt parlamenti csoportja azon tiszteletteljes kérését terjeszti elő, méltóztassék megfelelő előzetes intézkedéseket tenni aziránt, hogy a vidéki csendőrőrsök által elkövetett durva visszaélések és felháborítóan kegyetlen ütés-verések […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (210)

2019. február 11.

Eddig volt egy Magyarország, a keveseké, mely meglapuló erejével küzdött, nagyon sokszor képzelt ellenségek ellen. Ez a mai robbanó Magyarország már tudja, hogy az ellenség itt benn van, s hogy evvel az ellenséggel le kell számolni. Kulcsár és csatlós seregeiket szervezhetik, a gőg, a rang, a jogtalan vagyon, a politika, a hitványság, a babona találhatnak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Müller Ferenc: Montázs

2019. február 11.

Írok. Ezek a hulló levelek az éveim – japán szerelmes vers. Vedd tudomásul: a technika előtt lehetetlen a lehetetlen. Meg azt: a művészet sem mennyország, emberek csinálják. “A pontos idő 19 óra 30 perc.”

Tovább | Nincs hozzászólás »

Régi lapok érdekes írásaiból

2019. február 9.

A pipa (Franklin iratai után) Hét éves koromban egy ünnepnapon jó barátim megtölték zsebeimet rézpénzzel. Azonnal egy sátor felé tartottam, hol gyermekjátékokat árultak; útközben azonban egy pipának látása ragadta meg figyelmemet, mellyet egy más gyermek kezében láttam. Egész pénzemmel megkínáltam őt pipájáért. Alkunk csakhamar megtörtént.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (209)

2019. február 8.

A valamikori magyar nyelv igazi szerszem volt (nem szerszám), világra termett, gazdag kedvű, virgonc, ifjú. De úgy megtipálták, ami megint tépászást jelent, hogy ma már még a kokottra se igen kerül más szavunk, mint – kokott. Pedig tisztelet a régi és mai magyar nőnek, kevés nyelv tudta többféleképpen nevezni és osztályozni a szerelem-hivatású nőt, mint […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A balaklacai szépek

2019. február 7.

(Régi lapok érdekes írásaiból) Midőn a franczia s angol sereg Krím félsziget partjain Balakláva mellett kiszállott, a czirkaló franczia katonák a nevezett város közelében egy mezei kastélyban több fiatal és szeretetre méltó orosz nőt találtak, egy fiatal szép asszonyt, kinek férje a szebasztopoli orosz helyőrség (tagjai) közt volt, s ennek két vagy három ép olly […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos tallózója

2019. február 6.

Jaklovszky Dénes: Az utolsó sorakozó Az erdőkoszorúzta Czenk tövében, a brassói katonai kórház csöndes kertjében érdekes látványt nyújtó csoport verődött össze 25-én, szerdán reggel. Városunknak és a keresztúri járásnak háborúban megrokkant férfiai gyűltek ott egybe, orvosi vizsgára várakozván. Akik hajdanában fürgén, fényesen hajtották végre a parancsolt mozdulatokat, most az előttük ismeretlen vezényszavakat hangoztató altiszt szavára […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Szonda Szabolcs, Földessy Gyula, Hadnagy József

2019. február 5.

Szonda Szabolcs: Esendő, mert gondolkodó A publicista Ady Endre és a magyar–román viszony A publicista és tárcaíró Ady Endre munkásságát vizsgálva több szempontból sokatmondó írásokra bukkanunk, ha csak azt az értő szövegválogatást lapozzuk fel, amelyet 2002-ben jelentetett meg a budapesti Noran Könyvkiadó, Akik alusznak és akik fölébrednek címmel, Magyar írók novellái a román emberről alcímmel. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (208)

2019. február 4.

Gazember az, aki a magyar tanárok negyvenezer pillanatnyi fiaskójában nem látja meg az embert és a gazt. Az ember: a tanár, aki eleddig nem tudta, hogy ember, s a gaz: a mi egész magyar „álladalmi” és társadalmi életünk. Itt, nálunk szoktak félelmes bácsiknak közpénzből, nyíltan, százezer koronás állásokat teremteni. Itt, nálunk szoktak radikális és puritán […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Belelapoztunk…

2019. február 3.

Máriás József hetedik e-könyvébe Amelynek címe: A szellem égtájain, és pár napja került fel a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába. Az egyetemes mai magyar irodalom tárgyköréből merített tanulmányokat és recenziókat tartalmazó gyűjtemény egyúttal tartalmazza a szerző munkásságának eddigi repertóriumát is. A könnyebb eligazodás kedvéért alább közzétesszük a kötet interaktív tartalomjegyzékét is, ahonnan közvetlenül a kiválasztott írásra […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Belelapoztunk…

2019. február 2.

43 élő és nemrég elhunyt román költőtől fordított kötet lett elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (Mikor pihen a század). A fordító, Beke Sándor sokarcú válogatásban egy-egy szerzőtől viszonylag kevés alkotást tolmácsol – nyilván, a sokszínűséget helyezte előtérbe. Vérbeli kortárs keresztmetszet ez, dicséret a kiadónak, mely a MEK révén szabad közkinccsé tette. (CsG)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Juhász Gyula, Bartis Ferenc, Benamy Sándor

2019. február 1.

Juhász Gyula: Adyra gondolok Adyval vitézkedtem egykor én még; És virrasztottam Adyval sokat, Fiatalságunk csókos, boros éjén, És most idézi őt az alkonyat:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (207)

2019. január 31.

Van Budapest, s úgy állítják, hogy van egy Magyarország is hozzá, de ez nem bizonyos, s példának okáért én se tudtam meggyőződni róla. Van azután egy nyelv, mely liberálisan magyar nyelvnek neveztetik, de arról nevezetes, hogy ezt a nyelvet ki-kinek meg kell csinálnia.

Tovább | 1 hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (40)

2019. január 31.

Gyulai Pál: Az éji látogatás Három árva sír magában, Elhagyott, sötét szobában; Zivataros, hideg éj van, Édes anyjok künn a sírban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (206)

2019. január 29.

Szeretett: ez a gyűlölködő, okvetetlenkedő, nyugtalan, rossz fiú szeretett eleddig leghatalmasabban szeretni Magyarországon. Gyilkolt a szeretetével, s mert önmagát is érdemesen tudta nagyon-nagyon hevesen szeretni, mészárszékre vitte önmagát. Vágóhíd, tagló és vér soha együtt ilyen fölséges élet személyébe, sorsába – soha még – be nem avatkoztak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: XIX. századi lapturkáló (39)

2019. január 28.

Betyárokról A betyárok osztályai. Alföldön „betyár” névvel illettetik átalán véve minden dologtalan csavargó, azonban az erkölcsi világnak e kinövései, életmódjukhoz képest nyerik jellemző melléknevöket, úgymint: útonálló, rabló, betyár, futó betyár, kapcza vagy mezítlábos betyár, tyúklopó betyár, piaczi betyár.

Tovább | Nincs hozzászólás »