Search Results for “Kosztolányi Dezső a pesti utcán ”

 

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (117)

április 4th, 2015

Boldogság Az esti utcában hangos kacagást, víháncolást hallunk. Egy férfi meg egy nő tréfál, játszik egymással. Mikor közelükbe érünk, akkor ámulunk el. Ismerős, sarkon ácsorgó koldus és koldusasszony a két mulatozó. „Munka után” hazafelé igyekeznek, s nagyon jó kedvük támadt. Mint két játékos medve, úgy ingerkednek egymással. – Boldog koldusok – gondoljuk. – Úgy látszik, […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (116)

április 1st, 2015

Óraigazítás Fiatal lány megy át a kocsiúton, s amint az úttest közepére ér, meglátja a szemközti utcai órát, s ott, a száguldó kocsik között hozzáigazítja a saját karóráját. Se lát, se hall. Csaknem nekivágódik egy rohanó kocsinak. Akocsis az öklével fenyegeti, egy fiatalember pedig mosolyogva jegyzi meg: – Könnyen ez lehetett volna az utolsó órája […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (115)

március 28th, 2015

Álruhában? Öreg, toprongyos ember bandukol az utcán. Szánalom ránézni. Alig vonszolja fáradt tagjait. Hideg van, de azért nem álljuk meg, kivesszük pénztárcánkat, s némi pénzt nyomunk a kezébe. Az öreg nyitott tenyerén csodálkozva nézi a pénzt, majd elmosolyodik, fejével finom mozdulatot tesz, visszadja nekünk. Nem szói. Még azt se mondja, hogy tévedtünk. De ahogy rápillantunk, […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (114)

március 27th, 2015

Minden csúnya … Érteni kell az utcát, élvezni kell tudni az utcát, mint egy könyvet vagy színdarabot. A napokban jártunk a Csúf utcában. Minden csúnya volt ebben az utcában. Csúnyák voltak a házak – se régiek, se újak -, csúnya volt a kövezet – kopott és múlt nélkül való -, csúnyák voltak a boltok s […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (113)

március 26th, 2015

Jobbhoz szokott Déli tizenkettőt harangoznak. Egyik Andrassy úti bérház kapujából cselédlány szalad az utcára, kis csomagot dug a legközelebbi, póznára erősített utcai papírkosárba, majd megfordul, sietve visszaszalad. Kíváncsian várjuk, mi fog történni a csomaggai. Nem keil sokáig várnunk, öregember ballag a papírkosár felé, biztos mozdulattal belenyúl és kiveszi a csomagot. Kibontja az utcán, szagolgatja, fejét […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (112)

március 24th, 2015

Lilike „Lilike, Lilike”, kiált a nagymama az őszi sétatéren, és sír és szalad, és csapkodja a kezét és keresgél. Lilike, a kis unoka, akit rábíztak, eltűnt, nincs sehol. A nagymama kétségbeesetten kiabál: „Lilike, Lilike.” Összecsődülnek az emberek, már rendőr is lépeget feléjük mékóságosan, lassan. Most Lilike kacagva dugja ki szőkefürtös fejét egy bokor mögül.

Read full article | 1 Comment »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (111)

március 23rd, 2015

Ugra-bugra Gépkocsi robog az elhagyatott budai utcán. Az úrvezető lassít, a járda mellé hajt, s a villák között keresgél egy számot. Négy-ötéves, édes arcú kislány áll az egyik nyitott, rácsos kapuban. A gyermek látja a közeledő kocsit, s egyszerre ördögi féktelenséggel elébe ugrik, két karját kitárva meg akarja állítani. A vezető rémülten fékez, és sikerül […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (110)

március 21st, 2015

Megköszönték… Két micisapkás suhanc álldogál az esti hományban a tér sarkán. Szájukban a legolcsóbb cigaretta füstöl, vörös kezük kilóg kurta kabát-ujjukból, nyakukba színes átvető. A párizsi Montmartre-ra is bátran odaillenének. Most kecses fiatal nő libben elébük. Nyakába kékróka simul, makulátlan fehér bőrkesztyű a kezén, kalapját egyenest Párizsból küldhették a címére. Arany tárcájából illatos cigarettát vesz […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (109)

március 19th, 2015

Málna A nagymama nem adott málnát Jucikának, mert attól félt, hogy kiütéseket kap tőle. A hároméves kislány sírt, dühöngött. Végül fenyegetően csak ennyit mondott nagyanyjának: – Megállj, ha meghalsz, meglátod, milyen csúnya virágot viszek a sírodra. (Pesti Hírlap, 1935. július 12, péntek)

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (108)

március 16th, 2015

Motoros menyasszony Láttunk egy talpig fehér selyembe öltöztetett menyasszonyt robogó motorkerékpár ládáján feküdni aléltan, lobogó fátylakkal, mirtuszkoszorúval a fején. Az első pillanatban mindenki döbbenten bámulta, s rendőr után nézett, de aztán hamarosan mosolyogni volt kénytelen. Nem történt menyasszonyrablás. Egy ruhásbolt kirakata számára vitték ezt az élethű meny asszony bábut. Soha nem volt neki vőlegénye. Nem […]

Read full article | 2 hozzászólás »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (107)

március 14th, 2015

Ablakban A nagy kávéház mellékutcára néző ablakában ketten sakkoznak. Elmélyedve hajolnak a faragott, fekete-fehér bábok fölé. Benn a kávéházban öten-hatan állják körül a játszmát, künn az utcán pedig ugyanannyian lesik a lépéseket és az eredményt. A hátikosaras kifutófiú mellett jólöltözött, szemüveges úr, kisdiák, kopott, ősz öregember s egyenruhás vasutas szorong.

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (106)

március 13th, 2015

Acélcsipesz A Tabánt lebontották, a rozoga viskók helyén varázsszóra remek, szép kert támadt az eltakarított romokon. Úgyszólván napok alatt zöld bársonypázsit terült az egész Tabánra. Aki csak arra jár, elámul ezen a gyors változáson. Hallottuk, amint egy kislány teljes hittel magyarázta társnőjének, hogy a fű minden egyes szálát éjszakánként acélcsipesszel húzzák a munkások fölfelé, hogy […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (105)

március 10th, 2015

Kocsik A budai földszintes villa előtt egy csomó kisebb-nagyobb gépkocsi ácsorog, hosszú sorban. Egy arra haladó úr odaszól a rendőrnek, s megkérdezi tőle: – Mióta van itt gépkocsi-állomás? A barna bajszú, szép szál rendőr mellét kidüüesztve büszkén válaszol: – Nincsen itt kérem, semmiféle gépkocsi-átlomás. Csak két szép kisasszonyunk lakik itt ebben a házban. Azért ácsorog […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (104)

március 6th, 2015

Őszintén Egy csoport tizenkét-tizenöt éves fiú néhány vezetőtanár kíséretében négyhetes téli sportkirándulásra utazott a hegyek közé. Amikor hazaérkeztek, a pályaudvaron izgatott anyák várták a vállalkozó szellemű csemetéket. Barnán, pirosan, piszkosan szálltak le a vonatról. Egyik gyerek, miután szerencsésen átesett az anyai csókokon és öleléseken, mellét büszkén kidüllesztve villogó szemmel súgta oda édesanyjának. – Anyu, még […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (103)

március 3rd, 2015

Mindenki szenved? Feltűnően takaros, karcsú dáma, szorosan összefogott nemesszőrme bundában libeg végig egyik belvárosi mellékutcán. Hullámos szőke haján már divatos, csónak formájú szalmakalap ül. Első pillantásra olyan, mint a diadalmas szépség és gazdagság megelevenedett képe. Egyik boltból süldőlány szalad ki kurta szoknyában, kalap, kabát nélkül, s ámuló szemmel tekint föl a gyönyörű jelenségre. Most a […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (102)

március 1st, 2015

Halálangyal A budai hegyekben vasárnaponként vidám, tarka csoportok éviekéinek, száguldoznak sítalpakon. Piros és kék és fehér és zöld zekékben, a délszaki tájak színpompáját, a nyári rét derűjét varázsolják egy-egy órára az egyhangú fehérségbe. Ebben a rikító színképben megdöbbentő ellentétként hatott az a fiatal lány, aki talpig feketében, hosszú gyászfátyollal siklott le egyik meredek lejtőn. Röpülő […]

Read full article | 3 hozzászólás »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (101)

február 27th, 2015

Nagypapa nem jól hall A kis Péter panaszkodik édesanyjának, hogy a nagyapa nem felel a kérdéseire. –  Öreg már a nagyapa, nem jól hall – mentegeti a figyelmetlen nagyapát az anya. – Akkor vegyen pápaszemet a fülére – felel a kis Péter. (Pesti Hírlap, 1934. november 23., péntek)

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (100)

február 24th, 2015

Dupla csövű A körúton fiatalember megy. Mindenki ijedten tér ki előle, s messzire elkerüli, mint a bélpoklost. Pedig kedves arcú, egészséges fiatalembernek látszik. Csakhogy kezében dupla csövű vadászfegyvert visz, s úgy tartja, mintha a következő pillanatban el akarná sütni. A fiatalembernek bizonyára esze ágában sincs ez, minden valószínűség szerint meg sincs töltve a fegyver, de […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (99)

február 22nd, 2015

Törpe mesterember Öreg nénike botorkál a hepehupás budai utcán. Legalább százesztendős. Egyik kezében görcsös bot, másikkal egy pöttöm kisfiú kezét fogja. Vagyis inkább az az övét. A kisfiú éveit még csak hónapokkal lehet mérni. Ha sokat mondunk, sem lehet több tizennyolc-húsz hónaposnál. Kis zöld vargakötény van előtte, s olyan, mint valami komoly, törpe mesterember.

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (98)

február 18th, 2015

Cserebere A kisfiúval ingerkedik a vendég. – Add nekem a kutyádat —mondja—, én pedig neked adom érte a gépkocsimat. – Nem adom – felel határozottan a kicsike.

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (97)

február 16th, 2015

Égő gyufa Egyik másodemeleti lakásban egy nő cigarettára gyújt, majd megfordul, s az égő gyufát hanyag mozdulattal kihajítja a nyitott ablakon. Az égő gyufa röpül lefelé, egyenest egy hajadonfőtt siető Fiatalember feje búbjára, s egy pillanat alatt lángba borítja annak dús, fekete haját. Egy szemközt jövő nő sikítozni kezd, egy szemvillanás alatt lekapja nyári kabátkáját, […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (96)

február 14th, 2015

Hintó újratöltve Mostanság gyakran látni Budapest utcáin egy furcsa járművet. Elöl két szép, fekete, hosszú farkú ló van befogva, a bakon zsinóros szürke ruhában, szalagos, pörge kalapban, hetykén ül a kocsis, hátul pedig négy sorban pad az utasok számára. Afféle régi világot idevarázsolni akaró, a boldog háború előtti évek emléktárából előszedett hintó ez, az idegenek […]

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (95)

február 11th, 2015

Marad a sör Az Erzsébet-híd alatt levő gyógyforrások kútját csinosítgatják, javítgatják. Falusi lányok dolgoznak itt a közeli környékből, kurta, sokráncú szoknyában, varkocsba font hajjal. Nézik a sok embert, akik a nyári hőségben a gyógyforráshoz járulnak egy-egy jókora pohár meleg, rossz szagú vízért, és sehogy se értik.

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (94)

február 10th, 2015

Chaplin A napokban láttuk Chaplint egy ferencvárosi mellékutcában. Nem ő volt, de pontosan úgy festett. Ugyanolyan „csónak”-cipőt, harmonikás nadrágot viselt, s fekete szeme, dús, fekete szemöldöke ugyanolyan mulatságos dinnyekalap alól kandikált ki.

Read full article | No Comments »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (93)

február 8th, 2015

Ládában két lyuk A pesti utcán, a korai nagy hőségben megjelent az első fagylaltos kocsi. A három és fél éves Bandíka így meséli el otthon ezt az élményét az édesanyjának. – Sétáltunk nagyanyával az utcán, találkoztunk egy bácsival, az tolt egy kocsit, a kocsin volt egy láda, a ládában volt két lyuk, a lyukban volt […]

Read full article | No Comments »

 
Verified by MonsterInsights