‘kisregény’

 

Petrozsényi Nagy Pál: Viktor és Viktória / 20. /kisregény

2022. november 24.

Eltelt öt év. Az 990–1995 között végbement társadalmi folyamatok rendkívül hullámzóak, pozitív és negatív irányzatok keresztezik egymást. Megvalósul a filozófiai, gazdasági, ideológiai, kulturális és vallási pluralizmus. Privatizálják az állami szektor nagy részét. De az euforikus várakozások ellenére visszaesik a termelés, tömegessé válik a munkanélküliség, és az infláció is megugrik. A reáljövedelem aggasztóan alacsony. Soha nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: Viktor és Viktória /18/ kisregény/

2022. november 19.

– Mi ketten: Nusika meg én. Ti egy fillért sem, beleértve a rezsit is. Az ápolás meg hadd legyen az én gondom. Nos, áll az alku?– Előbb hadd beszéljük meg Vikivel! Gyere, bátyó, sétáljunk egyet a ház körül!Kiszálltak a kocsiból, és egy darabig szótlanul ballagtak egymás mellett a tűző napfényben.– Szerintem nem rossz alkut csinálnánk […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: Viktor és Viktória /18/ kisregény

2022. november 17.

– Megint? Peches nő ez a ti anyátok. Ezek szerint fogalmatok sincs, hol lehet. Kár, mert ha elvált, még én is, igen, igen, nem viccelek, még én is fölkeresném egy szép napon.– Mi célból?– Ejnye, Viki, mi ebben olyan érthetetlen? – pirongatta meg a lány a testvérét. – Mellesleg nem is menne hiába. Tudod-e, doki […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: Viktor és Viktória /17 / kisregény

2022. november 16.

Hallgattak.– Most egyedül él? – nézett körül Viktor a szobában.Elég siralmas odú volt. A plafon beázott, a földön különböző tárgyak és ruhadarabok. A sarokban palackok, a magasban pókhálók feszültek.– Ezt meg honnan veszi? Különben semmi köze hozzá!– Bocsánat, nem akartam megsérteni. Gyere, hugi, végeztünk!– És a sör? Vagy nem tartják méltónak koccintani egy melóssal?– Proszit! […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Pwetrozsényi Nagy Pál: Viktor és Viktória /16/ kisregény

2022. november 15.

Viktor rákacsintott a húgára, s már húzta is elő a furulyát.– Bis! Hogy volt! – tapsolták meg őket, és példájukon felbuzdulva többen is csatlakoztak hozzájuk.– De elvtársak, akarom mondani uraim! Őrizzék meg a komolyságukat, ha kérhetjük – sápítozott az igazgatóhelyettes. – Megyek, behívom az őröket – pislantott a dirire, és el sem tudta képzelni, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/15 /kisregény

2022. november 14.

Semmi válasz. A fiú tényleg nem volt odakint. Erre olyan birkózás kezdődött, amiből csakis a férfi kerülhetett volna ki győztesen, ha Kis Viktor véletlenül otthon nem felejt valamit. Amint benyitott, a húga tépett ruhában, félig meztelenül feküdt a rekamién. Felette a háziúr egy szál gatyában.– Hé! Mit csinál maga a húgommal?– Kimenne egy pillanatra, fiatalúr?– […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/14 /kisregény

2022. november 9.

Ami ezután következett, a testvérpár számára fölért a pokollal. Volt a majorban 50 disznó, megszámlálhatatlanul sok csirke, tyúk, liba, néhány kecske, juh és két tehénke. Ezeket kellett etetni, itatni, tisztán tartani stb. Mire esténként ágyba kerültek, moccanás nélkül, mint egy kő feküdtek a következő kakaskukorékolásig.– Nem bírom, jaj, nem bírom! – jajgatott Viktor és Viktória […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/13 /kisregény

2022. november 6.

– Azt már nem! Elismerem, hogy valamikor fontos, progresszív szerepe volt az egyháznak, de a világ ráébredt arra, hogy az egyházat, Bibliát, sőt, magát istent is újjá kell formálni.– No fene! Eddig azt hittem, isten teremtett meg bennünket, nem fordítva.– Az ember sok mindent hisz, amíg fiatal és tanulatlan.– Mint én. Világos. Se mesterségem, se […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/12 /kisregény

2022. november 5.

– Ugyanis itt dolgozóm, mint díszlettervező – magyarázta menet közben a festőnő. – Reggeli az asztalon. Ha szükségetek van még valamire, kukkantsatok a frizsibe. Pá, pá! Négy körül találkozunk.– Hogy aludtál? – fürkészett Viktor húga arcába.– Kösz, jól. És te?Úgy tűnik, ártatlan! Bizonyára álmában babrált rajta olyan serényen.– Mint a bunda. Nézzük, mi a reggeli!Viktória […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/11 /kisregény

2022. október 26.

Mialatt Temesváron ilyen és ehhez hasonló események zajlottak, az államfő felajánlotta lemondását. Szép gesztus! A kormány tagjai azonban kiálltak mellette.– Soha! – szónokolt Milea honvédelmi miniszter. – Ceauşescu a népé és mi az övé vagyunk testestől-lelkestől.– Ceauşescu, Ceauşescu, Ceauşescu! – kiáltozta ütemesen a KB PVB ülése, miközben fél szemmel a feltételezett, ugyancsak ovációzó téglákat figyelte; […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/10/kisregény

2022. október 25.

– Menjünk, elviszem az orvoshoz – mondta Chiş Francisc.– Isten fizesse meg a jóságát! – hálálkodott Kerekes; erősen vérzett, de még öntudatnál volt. – Maga nélkül már deszkát árulnék Földváron.– Nincs mit. Kéz- és lábtörést! Bocs, ízléstelen kívánság.– Kérem, értesítse a családomat, hol találnak meg. Ugye, megteszi?– Magától értetődik. Induljunk!– Tegyék erre a matracra! – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/9/kisregény

2022. október 24.

– El kell szigetelni Temesvárt, még mielőtt a segítségére jönnének, vagy, ami még rosszabb, az egész ország észbe kap! – röppentek fel Bukarestből az újabb ukázok. – Kegyelem nincs. Aki ellenáll, likvidálni kell azonnal.Erre valamennyi városba vezető utat lezártak, az égen helikopterek köröztek. Szegény Temesvár, magadra maradtál! Kis sziget egy csöndesen morajló óceán közepén.A százados […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/ 8 / kisregény

2022. október 21.

– Halló! Chiş százados elvtárs?… Munteanu hadnagy… Kérem, jöjjön be hozzám, és igazolja a fiát!… Igen, igen, őt is begyűjtöttük.Chiş százados fogait csikorgatva araszolt hazafelé a kocsiján.– Tyúkeszű kölyök, ezt jól megcsináltad. Tönkretetted a karrierem. Még ma kiteszik a rendőrségről a szűrömet, az bizonyos. Mehetünk kapálni, vagy gödröt ásni mindketten. Föltéve, hogy sittre nem vágnak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/7 /kisregény

2022. október 19.

Hát ez nem volt éppen keresztényi felszólítás, de ki törődött akkor már ilyen apró részlettel! A vihar kitört, s egyre nagyobbakat dörgött- villámlott. Pár szekust ismertek, azoknak egyből nekirohantak, akit meg nem, annak csak úgy vaktában, egyszerű gyanú alapján. Viktor álbajusza ismét lecsúszott, mire elkezdték őt is püfölni, mert ki viselhet álbajuszt, ha nem a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/ 6 / kisregény

2022. október 18.

Kilenc körül aztán maga a polgármester, Petre Moţ is megjelent.– Le vele! Áruló! – fütyölték ki azonnal.– Ceuşescu-bérenc! – tódította egy szakadt ruhájú csavargó, de ezt már csak úgy félhangon, meg is szeppent azonnal, és gyorsan körültekintett, melyik szekus hallotta.– Jó napot, polgármester úr! – bukkant fel hirtelen a tiszteletes a bejáratnál. – Engem méltóztat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA /5/ kisregény

2022. október 17.

Az apa szótlanul hallgatta, csak akkor futotta el a pulykaméreg, amikor a fiú a kamerákról is beszámolt.– Ó, te okos tojás, most aztán nyakig benne vagyunk mi is a csávában.– Mi? Én? De hiszen meg sem mukkantam, csak ott álltam, és…– Lefilmeztetted magadat. Tudod te, mit csinálnak a szekusok az ilyen hülyékkel? Elkapják a frakkját, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA /5/ kisregény

2022. október 16.

Az apa szótlanul hallgatta, csak akkor futotta el a pulykaméreg, amikor a fiú a kamerákról is beszámolt.– Ó, te okos tojás, most aztán nyakig benne vagyunk mi is a csávában.– Mi? Én? De hiszen meg sem mukkantam, csak ott álltam, és…– Lefilmeztetted magadat. Tudod te, mit csinálnak a szekusok az ilyen hülyékkel? Elkapják a frakkját, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/3/ kisregény

2022. október 14.

A szegény százados most jött csak zavarba igazán, de mielőtt válaszolhatott volna a kérdésre, megcsörrent a telefon.– Da… Da… Am înţeles, să trăiti!i /Megértettem, isten éltesse!/ Sajnos mennem kell. Legyetek jók, és zárjátok be jól a kaput, ajtókat! – ölelte át a gyerekeit sötéten.A lány aggodalmasan nézett a bátyjára.– Valami zűr van? Mi történt?– Semmi […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petrozsényi Nagy Pál: VIKTOR ÉS VIKTÓRIA/2/ kisregény

2022. október 13.

Vicus, szó mi szó, rajongott a bátyjáért. Nem is volt az rossz fiú, csak az akkori rendszer ellen füstölgött, s miután az apja éppen azt szolgálta, sosem tudtak, talán nem is akartak egymással zöldágra vergődni. A lány két tűz között szökdécselt. Hol ezt, hol azt békítgette, csitítgatta, miközben a Ceauşescu-rendszer kereke egyre jobban csikorgott.– Attól […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights