‘Nincs kategorizálva’

 

Bartha György: Történet kórházzal, hóeséssel, szavakkal

2023. február 6.

1965. februárja egyik utolsó éjszakáján Marosvásárhelyen hatalmas hó hullott. János bátyám benn feküdt a klinikán, egy nappal azelőtt műtötték. Három év alatt ez volt a harmadik operációja. Másodéves hallgatók voltunk Pityu, a fia meg én a marosvásárhelyi főiskolán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dr. Bencze Mihály: Watanabe Kaoru, a japán magyar

2023. február 2.

Watanabe Kaoru a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen tanítja a japán nyelvet, azonkívül irodalmi művek fordításával is foglalkozik. 2023. január 6-ikán, Gömörpéterfalán, a Felföldi Dalia iskola meghívottja volt, itt sikerült elbeszélgetnünk. Bencze Mihály: Ez a mai nap azért is nevezetes, mert ma van Vízkereszt, és 45 éve adta vissza az Egyesült Államok a magyar koronát. […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Pompéry Judit: Az elitek és a gyűlölet

2023. január 30.

  A facebook-ot böngészve egyre inkább dézsávű érzésem van. (Lehet, nem kellene egyáltalán a fészbukon mozogni, bár ez nem változtatna a lényegen: a közösségi média a jelenségeknek nem okozója, csak közvetítője, hangerősítője, tükre.) Lépen-nyomon eszembe jut gyerekkorom, ifjúságom furcsa paradoxona, amit egyetemistaként gyakran próbáltam a Kelet-Európa és a társadalmi kérdések iránt érdeklődő nyugatnémet barátaimnak elmagyarázni. […]

Tovább | 9 hozzászólás »

Szabó T. Attila: A finn és a magyar Kalevala életútja

2023. január 29.

Nagy Kálmán Kalevala-fordításának megjelenése alkalmából 1. A XVII-XVIII. században a művészeti-irodalmi életben a barokk cifrálkodó, hivalkodó pompáját a görög-római műveltségeszményeket és szemléletmódot sugárzó klasszicizmus hideg, szenvtelen életszemlélete, mitológiai tárgyválasztása, formai csiszoltsága váltotta fel. E két irányzat azonban egy volt abban, hogy egyik sem törődött a földrajzi környezet és társadalom egészének művelődési, művészeti és irodalmi igényeivel, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cselényi Béla: Epilógus

2023. január 23.

Kidobott csonkok…Milyen hamar lepergetta sok tűlevél. Budapest, 2023. I. 11.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kölcsönsorok: Sándor Petőfi

2023. január 23.

Un gând mă frământă pe mine… / Egy gondolat bánt engemet…(Traducere de Csata Ernő) Un gând mă frământă pe mine:A muri-n pat printre perne!Ofilind încet, ca o floare,Pe care viermea o roade;Arzând încet, ca o lumânare,

Tovább | Nincs hozzászólás »

Margócsy István: Kulturális ajánló

2023. január 23.

Kulturális ajánlatot tenni könnyű és nehéz – hiszen az ajánlatra méltó javak végtelenek és határtalanok (…). Ne feledjük hát a kétezer éves művészetelméleti allegóriát: az „igazi” művész (és persze az „igazi” befogadó is) olyan, mint a méhecske, aki száz különböző virágra száll (…) – A hónap szerzője, Margócsy István kulturális ajánlója a Literán.   Megtisztelő feladat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ferencz Imre: Jobb híján

2023. január 23.

1.Magamról írok, míg vagyok, ha nem leszek, elhallgatok. Ha a szívem nem dobog, tudom, azért a Föld forog. Magamról írok jobb híján, amíg még fog a ceruzám. Erdő zúg, fújnak a szelek, akkor is, ha már nem leszek.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mosonyi Tamás: Hídember/ Bridgeman

2023. január 21.

(2022, hegesztett acél, 160x23x34cm)

Tovább | Nincs hozzászólás »

“Sajnálom, hogy személyesen nem ismerhettem apósomat!”

2023. január 21.

(Interjú Seiko Tanizaki néprajzkutatóval, Seres András menyével) Immár 30 éve, hogy Seres András, a krizbai születésű néprajkutató az égiekhez költözött, gazdag és értékes hagyatékot testálva az utókorra. Rá emlékezett ez év január 12-én a barcasági és székelyföldi közösség a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban és imateremben megtartott emlékesten, ahol fia, Seres Bálint ismertette kutató- és gyűjtőmunkáját, és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mosonyi Tamás: Barokk&Roll/Összeolvadó szerepek

2023. január 20.

(Olaj, vászon, hegesztett acél, 40x40x80 cm)  

Tovább | Nincs hozzászólás »

Albert-Lőrincz Márton: Már hat esztendeje

2023. január 19.

Te jó ég, már hat esztendeje nem gyakorolom a szakmát. Ha gyermek volnék, most kellene kezdenem az iskolát. Hat év tehát nem kevés. Ennyi idő alatt kiszikkadhat belőled az élet megszokott rutinja, ennyi idő alatt iskolaéretté cseperedhetsz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi ükunokái is részt vettek a költő hamvainak keresésében

2023. január 17.

Szatmári monitor – 2013. május 6. Szerző: Hábel György, Budapest, 2013.   Engedtessék meg nekem, hogy anyai ágon erdélyi rokonságom ismeretei révén Petőfi segesvári sorsáról írjak. Nagybátyámnak, Simonfy Ákos erdőmérnöknek az édesapja Bem József hadtestének tábori főorvosa volt. Bem tábornok rábízta Petőfit.1990-ben hazalátogattam felvidéki szülőföldemre, és ennek során, a vonaton a velem szemben ülő magyar […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tamás Gáspár Miklós: Apa száz éve

2023. január 17.

Tamás Gáspár magyar író száz esztendeje, 1914. november 10‑én született Székelyudvarhelyen. 1978. december 13-án halt meg Kolozsváron. Apa rettenetes és csodálatos életéről senki más nem fog megemlékezni, megteszem hát én. Apa nem volt jelentős író. Nem volt nagy író. Azért írt, mert olyan nagy formátumú ember, mint ő, a magyar huszadik században csak művész lehetett, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szerető Szabolcs: Petőfi és népe

2023. január 16.

 Az irodalomba ő ültette át a nép nyelvét – írta a kétszáz éve született Petőfi Sándorról Illyés Gyula. Ha így van, érdemes megvizsgálni, hogy valóban az ő személye és a vele eggyé vált életműve fejezi-e ki azt, amit manapság is magyar néplélekként szokás emlegetni. Nem az irodalmi munkásságot elemző írást készülök elkövetni, hanem nagyon is […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Kedves Gazsi!

2023. január 15.

Özönlenek a cikkek a halálod híréről, amit félve vártunk, mint gyakran a kérhetetlen bizonyosságok hírét, és az első óráktól látszik: az egész összefoglalhatatlan, mint minden, ami veled kapcsolatos. Szerény bámulód voltam, s kezdettől fogva a szellemiséged olyan elbűvölő hatása alá kerültem, mint korábban csak Földes László intellektusa – és utána is nagyon keveseké – előtt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: Mester Petőfi

2023. január 15.

A múlt század 40-es éveinek elején, a „kicsi magyar világban” történt, hogy az egyik székelyföldi kisvárosban az uraságnak fia született. Az örömhír másnapján nagyszabású vadászatot szerveztek, amelynek végeztével a boldog apa nem győzte az igen szapora koccintást a gyermeke egészségére. Alaposan megrészegedett, és egyre inkább ágaskodott benne a virtus. Az egykori frusztrációkat örökös nyújtotta reményteljes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ivan Karamazov :Mikes Kelemen képeslapjaiból

2023. január 8.

Édes néném, ma a Nagyságos Fejedelem kijelentette, hogy az irodalom szent, és ő csak akkor ír, amikor közel érzi magát az ő Istenéhez. Mindennap rója sorait, szóval úgy érzem, gyakran találkoznak ők ketten. Nem vagyok féltékeny: Isten, ha komolyan gondolja saját feladatkörét, mindenütt ott van, az én hajlékomban is. Majdnem elnevettem magam, hogy ilyen szavakat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Faluvégi Anna: elmerengés

2023. január 7.

úgy élem megezt a napothogy felismerembennea tegnapot

Tovább | Nincs hozzászólás »

Domokos Géza: Örök nyugtalanítónk – Petőfi

2023. január 7.

Minden bizonnyal igaz: Petőfi verseiben új meg új értelmezést, rejtett jelenlétet, közvetett mondanivalót nemigen fogunk már felfedezni. Ahogy a költő egyik méltatója írta nemrég, Petőfi műveinek nincs mögöttes területe. A föld, amelyből „rongyos vitézei” vétettek, nem rejteget titkon feszülő erőket, amelyek csak a gondolati vagy formaművészeti vizsgálat érzékenyebb, mélyrehatóbb eszközeire várnak, hogy nem is sejtett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

BELAKTAM A NÉMASÁG VÁROSÁT

2023. január 6.

Borsodi L. László költői estjéről Szétszórt némaság és Estére megöregszel – két jelentős, tematikájukban, időrendiségükben, megjelenésükben egymást követő, egymásba fonódó erdélyi prózaverskötet címei. A csíkszeredai Borsodi L. László költő elhunyt családtagjainak, felmenőinek történeteit éli meg, mutatja be sajátos, az olvasót valóban megérintő költészetén keresztül e kötetek lapjain. E két könyv képezte az alapját annak a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

B. Tomos Hajnal: Télidőben ostoros egek

2023. január 4.

Élhettünk volna rigódalban,patak partján piros dinnyebélben,anya-ölben, szép-szerelmes regényekben-járhattunk volnatáncot bodzasípra,

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. január 2.

TÉVEDNI EMBERI… Voltaire-t egy vita hevében ellenfele idiótának nevezete. Voltaire derűsen nézett rá, és így szólt:– Professzor úr, én önt eddig okos embernek tartottam. Ön viszont idiótának nevezett engem. Úgy látszik, mindketten tévedtünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Rostás Szabolcs: Lapzárta

2023. január 1.

BÚCSÚ A NAPILAPTÓL – Közel három évtizeddel ezelőtt, pályakezdő újságírókként folyton lestük a nagy öregek szavait, akiktől igyekeztünk megtanulni a lehető legtöbbet, ami elsajátítható ennek a szakmának a művelése során. A lap kitörölhetetlen helyet foglal el a(z erdélyi) magyar sajtótörténelemben •  A magyar irodalomba – és sajtótörténetbe – még Ady révén bevonult nagyváradi Kanonok soron […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ladányi Mihály: Az én Bukarestem

2023. január 1.

Barátom üldögél mellettem az Emke-kávéház asztalánál, és nem érti, miért indulok hetedszer turistaként Bukarestbe kilenc év alatt. Három napot töltött egyszer Bukarestben, szerinte az egy rendezetlen város, zajos vendéglőkkel. „Ott voltál a Tömő utcai robbantásnál?“ — kérdeztem. Pesten a Tömő utcában robbantással bontják az öreg házakat. De barátom született pesti, már az ükapja is ott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »