‘Tanulmány’

 

Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi ágának eszmetörténeti háttere

2019. június 12.

A két világháború közötti Erdélyben a szociográfiai tényfeltárást ugyanúgy megelőzi a szociológiai, akárcsak Magyarországon. Részben a még elevenen élő hagyományokra, elsősorban Braun Róbert és Turnowszky Sándor meg-megismétlődő kísérleteire, másrészt a Dimitrie Gusti professzor vezette bukaresti szociológiai iskola ösztönző hatására1 gondolunk, de nem feledkezhetünk meg a pozsonyi Sarló, a Szegedi Fiatalok és a budapesti Bartha Miklós […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Levko Esztella: Hitek, kultuszok, mártírok az egekben, eszmék az akaratban

2019. április 28.

„Ó mártírok, ti fenn vagytok az egekben és én itt maradtam a földön Fivéreim, szégyellem arctalanságomat“ részlet Tahere Saffarzadeh iráni költőnő verséből (Bán Zsófia fordítása) Talán mindenütt, ahol az emberi élet értéke és elsődlegessége, mindenekfelettisége megszűnik vagy felfüggesztetik, nehéz demokráciáról, hitek jogáról vagy szabad akaratról beszélni. Következményként az akarat megszűnése, a sorsszerűség elfogadása, és a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Máriás József: Ami a leltárból kimaradt, vagy fennakadt a rostán

2019. március 14.

Aki figyelemmel követte/követi és kedveli a Németh László díjjal kitüntetett Takaró Mihály irodalomtörténésznek a Duna televízióban látható, nemzeti szellemben fogant sorozatait – Magyar klasszikusok új köntösben, Száműzött magyar irodalom, Elfeledett nagy magyarok, Történelem és irodalom mindenkinek –, örömmel és érdeklődéssel fogadta a hírt: az általa írott/szerkesztett, széles szerzőgárdát felvonultató alkotóközösség együttes összefogásával megjelentetett kötet megjelenését, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A. Gergely András: Lehet-e „tapasztalatból hallani” összeesküvés-elméleteket?

2019. március 3.

Ha nem kifejezetten kabaréba illő mondolat ez, akkor minden hír egyben álhír is – a másképp értelmezők, konteózók, konspirációs fantazmagóriák belátásában érdekeltek, „fake news”-ok formálásában motiváltak számára. Még akár mulattató is lehet némely eseményük, de formálódhat a tapasztalat olyan hallomássá is, melyben a reális és tudományos folytonos birokra kel a valóságmagyarázatok színes kavalkádjával, s kitermeli […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Csata Ernő: Tények és számok a nyomda- és papíriparról

2019. január 15.

Közzéteszem, mert nagyon sok, itt közölt adattal kapcsolatban, teljesen más volt a véleményem és az elképzelésem, a minket körülvevő világból származó információk alapján. Lehet, hogy sokan lesznek mások is, akik így érzik. Az Intergraf nemzetközi szervezet készített egy nagyon izgalmas összeállítást az európai nyomda- és papíriparról. Ezek rámutatnak olyan környezetvédelmi szempontokra is, amelyekre az általános […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Győrfi Dénes: Abrudbánya magyar művelődési múltjából

2019. január 1.

A szerző, bár életünkben oly ritkán találkoztunk, igen jó barátom. Egymástól távol ugyan, mégis sűrűn találkoztunk életünk delén az elkötelezett munkában, a használni akarásban. 1948-ban született Enyedszentkirályon, 1973-ban történész oklevelet szerzett a kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen, 1977-ig tanított, majd a Nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának hosszú ideig egyedüli, magányos munkatársa. Onnan ment nyugdíjba.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Lator Anna: Bozótvágó kések éjszakái

2018. október 10.

avagy erőszak-trauma valódi szembenézés nélkül „Nem az ősi törzsi indulatok fékevesztett kitöréséről van szó… A gyűlöletet és a félelmet egy modern elitréteg szándékosan állította saját szolgálatába hatalma megtartásáért.” /Leave None to Tell The Story/ A gyakran Kelet-Afrika Svájca néven is emlegetett mintegy 26 ezer négyzetkilométeres országban, Ruandában körülbelül 800 ezer ember veszítette életét valamivel több, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Málnási Ferenc: Rejtélyes szubsztancia

2018. szeptember 8.

Etédi hazai ismertetője után több helyszínen bemutatták Farkas Wellman Endre Gyalu, a spíler. Gelu Păteanu kortársai emlékezetében és néhány dokumentum tükrében című kötetét és Arany János Toldijának kétnyelvű kiadását, a román fordítás Gelu Păteanu munkája. Magyartanárként is nagy örömmel fogadtam, hogy a IX. Kolozsvári Magyar Napok keretében, 2018. augusztus 22-én, Farkas Wellman Endre két kötetet […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szentgyörgyi Nagy József: Vannak-e eszményi megoldások?

2018. augusztus 13.

Politikai-filozófiai és történelmi-nyelvészeti ismeretterjesztő barangolás ’magunkfajta’ kisebbségek kapcsán Olvastam egy izgalmas cikket az izraeli zsidó kisebbségek gondjairól, kiemelten a ’konverzió’ problémájáról – és elszabadult a fantáziám: vannak-e nekünk is saját (magyar) kisebbségeink – és vannak-e velük gondjaink? Vagy csak olyan párhuzamosokról van szó, melyek nem a végtelenben (hanem a konkrét múltban, jelenben és jövőben) találkoznak? […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A. Gergely András: Stilizálás valósága, elbeszélés hitele, képvalóság

2018. július 11.

Szubjektív jegyzetek a magyar hosszúdokumentumfilm képi antropológiájához Távoli alakot látsz, s közelről szól egy hang, intimen közelről, belterjesen, mintha melletted állna…, majd hosszú fél perc múlva jön egy vágással-átúszással a félközeli vagy arc-közeli, ahol már interjú-szituációban látható, akit hallasz. Máskor épp egy nő beszél, s férfit követ a kép. Esetleg egy miliőt, atmoszférát, képi harmóniát […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Retro 68: Munkásőrséggel az orosz medvével szemben

2018. június 25.

Hogyan úszta meg Románia a testvéri inváziót 1968-ban? 1968 augusztusában, amikor a Varsói Szerződés öt testvérországa sikeresen bevonult Csehszlovákiába, lehervasztván a Prágai Tavasz virágait, a világ arra várt, hogy a következő áldozat valószínűleg Románia lesz. Bukarest ugyanis következetesen keresztbe tett a szovjet vezetésnek azzal, hogy mindegyre a szocialista államok és pártjaik önállóságát hirdette és védelmezte […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A. Gergely András: Kisebbségi kultusz – kardozós változat*

2018. május 29.

Igaz, elorzás ez, a „kardozós változat” Esterházy Péter könyv-alcíme volt egykoron, de talán Ő is megengedné, hogy arra használjam, amire tényleg való… A három testőr kalandjára, s mindarra, ami talán körülveszi a történeti negyediket is, meg a kultusz identitás-, származás- és etno-történetét, D’Artagnan személyét és szimbolikáját.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Máriás József: 1956 Erdélyben

2018. május 18.

“Nekünk a piros betűk a szívünkbe vannak vésve” Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történelmi pillanatait, valamint az azt követő megtorlásokat feltáró, idéző és a történelmi hitelességgel feldolgozó, könyvtárnyi terjedelmű – tanulmányokat, emlékiratokat, dokumentumokat felölelő – szakirodalom újabb hajtásai sorában ott találjuk az erdélyi Dávid Gyula könyvét(*), amely az események kevésbé ismert szeletére, az erdélyi […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bencze Mihály: Palindrom szójátékok

2018. május 11.

Olyan szavakat, mondatokat, amelyek oda- és visszafelé olvasva ugyanúgy – vagy nem ugyanúgy, de szintén értelmesen – hangzanak, már az ókori görögök, rómaiak is kigondoltak, sőt ősi keleti palindrom varázsszövegekről is tudunk. A régiek ugyanis pusztán annak a ténynek, hogy egy mondat visszafelé olvasva is értelmes, titkos erőt tulajdonítottak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

K. Birtalan János: Marosvásárhely Lázár Esztere 1848-49-ben

2018. március 25.

A szárhegyi származású marosvásárhelyi gróf Lázár család szerepe az 1848-49-es szabadságharcban kiemelkedő figyelmet érdemelne nemcsak a történészek, hanem a város lakosságának részéről is. Lázár József Poklos utcai háza a szabadságharc híveinek gyülekezőhelye volt Bem seregének 1849. január eleji megérkezése előtt is, amikor még Georg August császári tábornok, várkapitány uralkodott a város 11000 lelke fölött. „Gróf […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bakó Mária: Székely lányok Bukarestben

2018. március 10.

Az alábbi, vitaindítónak szánt beszámolót a Bukaresti Magyar Élet c. folyóirat (főszerkesztő: dr. Bencze Mihály) legfrissebb számának főhelyén, az 1-2. oldalon találtuk, s úgy gondoljuk, hogy tényszerű tanulságai szélesebb körben is érdeklődést kelthetnek. Némi rövidítéssel továbbadjuk. (Káfé főnix)

Tovább | 1 hozzászólás »

Füzesi Magda: Palackposta az utókornak

2017. november 25.

Gondolatok a 110 éve született Dsida Jenő alkotói világáról … Negyedszázada annak, hogy Kárpátalja Dsidához kötődő városának, Beregszásznak a képviseletében részt vettem a szatmárnémeti Dsida-emléktábla avatásán. A városban élő kedves ismerőseim az ünnepség után megajándékoztak a Séta egy csodálatos szigeten című könyvvel. Marosi Ildikó válogatása nagy hatással volt rám. Dsida Jenő írásaiból és leveleiből egy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Deák-Sárosi László: Anarchiától anarchiáig (5)

2017. szeptember 30.

Történelmi jellegű filmek Magyarországon 1989 után Irodalomjegyzék Almási Miklós. 1995. Legenda csak egy van. Megint tanú. Filmvilág. 1995. április. 22–23. Cooper, Martha. 1989. Analyzing public discourse. Waveland. Prospect Heights. Illionis. Deák-Sárosi László.. 2012. Igaznak kell-e lennie a fikciós műnek? – Fliegauf Bence “Csak a szél” című filmjéről. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. http://www.szemiotika.hu/feltoltes/2012/04/CsakASzel.pdf

Tovább | Nincs hozzászólás »

Deák-Sárosi László: Anarchiától anarchiáig (4)

2017. szeptember 29.

Történelmi jellegű filmek Magyarországon 1989 után* Kortárs és a múltba helyezett parabolák, paródiák Léteznek olyan filmek, melyek azért nevezhetők történelminek, mert ugyan nem kötődnek konkrétan egy adott korhoz (időhöz, helyhez, tényekhez), de például történelmi jellegű könyveknek és filmeknek a paródiái. Előfordulnak komoly vagy komolynak szánt parabolák is, amelyek (a paródiákkal együtt) azzal az igénnyel lépnek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Deák-Sárosi László: Anarchiától anarchiáig (3)

2017. szeptember 28.

Történelmi jellegű filmek Magyarországon 1989 után* 1956-os filmek Az egyetlen olyan történelmi tematika, amely mind mennyiségben, mind minőségben megfelelő súllyal megjelenik a rendszerváltás utáni játékfilmekben, az 1956. Ennek több oka van és lehet. 1956-ban ritka vagy akár példa nélküli összefogás született a társadalomban a kommunista elnyomó hatalom ellen.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Deák-Sárosi László: Anarchiától anarchiáig (2)

2017. szeptember 27.

Történelmi jellegű filmek Magyarországon 1989 után* Első világháborús filmek Tulajdonképpen az összes jelentős történelmi eseménnyel kapcsolatban felmerül, hogy miért nem jelenítették meg filmen a nemzeti és az egyetemes emberi igazságtétel jegyében. Az első világháború témáit sem a rendszerváltás előtti 45, sem az utána következő 27 évben nem dolgozták fel hiteles játékfilmben, pedig a nagy világégésnek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Deák-Sárosi László: Anarchiától anarchiáig (1)

2017. szeptember 26.

Történelmi jellegű filmek Magyarországon 1989 után* Tanulmányomban azt igyekszem feltérképezni, hogy a rendszerváltástól napjainkig milyen történelmi korok, témák jelentek meg a Magyarországon készült játékfilmekben, és ezek milyen mozgóképes beszédmóddal, műfajjal, stílussal társultak. A játékfilmek mindig szélesebb társadalmi-politikai egyetértést feltételeznek, legalábbis a szakmán és a mecenatúrán belül, hiszen a játékfilmek több alkotó együttműködésével születnek, mint például […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Bencze Mihály dr: Veress Sándor honvédtiszt és Bukarest

2015. március 12.

Az 1848-as forradalom megünneplése mindig is fontos volt a bukaresti magyarságnak. A bukaresti Giulesti úti református temetőben található Veress Sándor honvéd sírjának a megkoszorúzása, a hagyományos március 15-ei ünnepségsorozat kezdete. Veress Sándor (Sarkad, 1828. december. 3. – Bukarest, 1884. október 27.) elemi iskoláit Sarkadon és Békésen végezte. A Békés Megyei Levéltár őrzi Veress Sándor születési […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseke Péter: A kolozsvári magyar médiaoktatás és -kutatás első évtizedei

2013. november 8.

Október végén háromnapos nemzetközi konferencia helyszíne volt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem; abból az alkalomból, hogy két évtizeddel ezelőtt indult be a négyéves újságíróképzés Kolozsvárt – előbb román és magyar, majd német nyelven. A témának szentelt kerekasztal-beszélgetésen azzal kezdtem felszólalásomat: nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az első erdélyi hírlap 230 évvel ezelőtt (1783-ban) látott napvilágot Siebenbürger […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Erdélyi Tudományos Intézetének munkaterve 1945-re

2013. szeptember 18.

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. kötetében, az Erdélyi Tudományos Intézet címszó alatt többek között ez olvasható: „1940 őszén alakult Kolozsvárt a humán tudományok, elsősorban a történelem és népélet tanulmányozására. Tudományos erőit államilag fizetett ún. intézeti tanárok és az egyetemről meghívott külső tanárok alkották. 1945-ben Erdélyi Tudományos Intézet, 1946- ban újra eredeti nevét veszi föl, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »