‘Vers’

 

Patócs Molnár János: Csak te

2023. szeptember 21.

  Csak te nem hallod ha szól és hív Hegedűszó amit ágvonók húznak Csak te nem látod zokog a hold Álomcsónakid csobbanva elúsznak

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bencze Mihály: Süllyed az ősz

2023. szeptember 19.

  Fraktálosodik a tavasz, minden bimbó ősrobbanás, Megtört pillanatok mázolják az eget, kész lobbanás. Lefagynak a tűzben a hangvillák, égnek a madarak, Zöld füstben szivárványmókus ugrál, s űzik az agarak.

Tovább | 1 hozzászólás »

B.Tomos Hajnal: Szeptemberi rémálom

2023. szeptember 13.

  Valaki falevelekkel temetett- szórta rám sűrűn a vörhenyest, a tetemsárgát, rothadás nyálkája kúszott bőrömön, szemembe –     kapaszkodni akartam, levegőért felbukni, de sehol egy ág, törzs, sehol egy kéz kezem ügyében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

csselényi béla: kiégett szemmel

2023. szeptember 11.

kiégett szemmel     kénszagú az ég ilyen a tűzijáték pattog az égbolt   egyik lábamról másikra helyezem a testsúlyomat   lassan elgyötör valami szent unalom lennék már otthon   gyermekkoromban annyira szerettem még a tarka eget   de kiégtem én és az égi unalom elálmosít már     Budapest, 2023. VIII. 21.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Boda Edit: Köszönöm a Pártnak (Egy mezőméhesi tanyára)

2023. szeptember 8.

  Nem reszket a bokor, mert arrafelé nincsen, a Kerekerdőből pár fa megmaradt. Hieroglif felhőszűkület. Szélludak tépik a néhai füveket.   De ki szalad az árvalányhajak között? Ki nézi a sztyeppei bazsarózsát? Ki maradt négy árvával magára?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseke Gábor: Alkony

2023. szeptember 7.

    Ma is eltelt egy nap. Nem olyan régen pedig még reggel volt.     Igazi nyári reggel, harmattól csatakos sarjú.     A munka bevégezve. A szekér megrakva.     Az ember végiggondol az eltelt időn: nincsen egy épkézláb gondolatja.     De azért mégis: jó lenne most egy cigaretta. Csak úgy fújni a füstöt. Mélyen leszívni az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter*: Levegő alatt

2023. szeptember 6.

  Levegő bontja rajtam apró, csillogó vízgyöngyökre a nedvességet. Némelyik még hűvösen gördülne tovább, már már beleremeg, de kifog rajta a szél. Pimaszkodik a vízzel is. Kézen fogja, nyújtogatja, nem dühösen, jókedvében. A víz nem áll ellen, hagyja lenni a szelet. Látom, kacagás rázza két vállát.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Patócs Molnár János: Áttűnés

2023. szeptember 5.

  A kékség telítődött Túlcsordul az illat A távol feléd libeg Félszeg mosolyt villant

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tóth Mónika: Elfelejtett virág

2023. szeptember 2.

    Elfelejtett virág csendben hervad – Legyenek szép álmaid.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter: Szántóföldbe végtelen

2023. szeptember 2.

  Szántóföldbe botlik a hegy lába és elhasal. Közönséges haszonnövény ajánlkozik kerítőnek. Szépsége keres magának magágyat. Közéjük megyek megérteni szavukat. Szúrós, sovány kórók, dudvákkal megszórva enyelegnek közel egymáshoz. Bársonyszélű dédelgetést vártam, pillangó szárnyú első csókot. Érzékelésem megzavarja a valóságot, megdöbben nem érthetősége láttán. Más jelrendszerhez fordul. Megsürgeti az időt és átirányít a szemközti dombra. – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

B.Tomos Hajnal: Néptáncos

2023. augusztus 29.

  Mint üveget egyensúlyzó néptáncos lépkedett velem az élet- kezdetben egyenes derékkal, feszes izmokkal  járta s ritmusra koppant csizmasarka.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cselényi Béla: Molnár Jenő halálára

2023. augusztus 29.

  Kolozsvár, 1955. VIII. 1.–2023. VIII. 22./23., Szigethalom     Mondtak egy múlt idejű igét, hogy vékony hangú barátom nincs már. Hallom, hogy magas hangú léte lezárult az elmúlt éjszaka. Mennyi kurjantásszerű, élénk rácsodálkozás hagyta el szőke szájadat. Most rám fagy a kinyitható ágy, amelyben éppen hevertem, midőn az angyalok megüzenték, hogy közöttük szellemeskedsz és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

cseke gábor: kergetőzés

2023. augusztus 28.

  kergetek egy káposztalepkét nyúlok utána ámde ellibeg ravaszul kicselezget engem kedvemet keseríti meg   a kert mélyén loholva bokron át űzöm a zsákmányt mintha ő lenne a világ legszebb álma makacsul vágyott tiszta nő   a harci kedvem olthatatlan van még szabad tér s tán remény míg csalogat e fránya jószág csapongó szárnyú tünemény

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cselényi Béla: Ívelés

2023. augusztus 27.

ívelés     szárnyas lovam szépen száll az égen de napközelben sörénye megég áttetsző fülű gyermetegségem unom már mint megváltó a szegét     Budapest, 2023. VIII. 6.   Tél végén     Kövér jégcsap csüng alá az ereszről. Mint szélütött manó szájából a nyál, csepeg az infúzió.     Budapest, 2023. VIII. 9.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Patócs Molnár János: HATVAN

2023. augusztus 26.

            Öcsémnek Hatvan hullám Vér bor csendesen             Elfolyik míg el nem esem             Alkalmasint nő a hasam             Kocsmában elverem néhány vasam Feltételesen szabad lesen             Még ellesem hogy […]

Tovább | 1 hozzászólás »

B.Tomos Hajnal: Elégia az ibolyaszemű öregasszonyról

2023. augusztus 16.

    Ott volt a háza, a szemközti soron- lánykorában nagyon szép volt, emlékszem a lakodalmára: mi, aprók, elkötöttük az útat, mikor őt fátyolos-elfogultan kivezették a násznép elé.  

Tovább | Nincs hozzászólás »

cselényi béla: gyengélkedõ

2023. augusztus 14.

  (gyengélkedő vers)     dupla fehér szigetelt drót csüng alá a jövő mába kettős elszigetelt huzal vezet fel a szivárványba

Tovább | Nincs hozzászólás »

Patócs Molnár János: Kárász utca

2023. augusztus 13.

  Beburkolóznak barna mázba A házak öregesen fázva Galambfelhő száll a tetőkre Az alkony leveleit lerázza Sellő sétál a Kárász utcán pőre

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter: Szövetének irányába

2023. augusztus 11.

  Szövetére kényes kanapé, hivalkodik a nappaliban. Rajta három galambszürke párna bájcseveg. Árnyék biceg rajtuk, az elhivatottságán túlnyúló lámpa babrál fényekkel. A kanapé meleg bézs színe araszol át a lámpaernyőre, az egységet aranyszínű rojtok oldják. Kávébarna szőnyeg puha cikornyáit tapossa óvatosan egy antik hatású dohányzóasztal.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter: Három kaolin

2023. augusztus 9.

  Három, eleganciájában pompázatos teáscsésze kényeskedik ugyanannyi fennhéjazó csészealj nyakában. Kevélységük a Tang-dinasztia óta töretlen. A csészealj fehér, pőre ártatlanságát egy tülekedő aranyfényű fodros díszítés taszítja révületbe. A törékeny nászon felbátorodva, a díszítés még tesz egy vétlen kört, virágzó cseresznyeág képében. A fehér és az arany egységgé csendesedik.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter: Benövi a mát

2023. július 30.

  Benövi az éjszaka a parkot, lágy csend hajlik a bokrok alá, mélysötét színek magasabb rendű nyugalma diskurál a természettel. Elmerengenek a lámpafényen, ahogy az virgonc, tünékeny fényével kutakodik a felszínen, kíváncsiságában nincs kérdés univerzális válaszokhoz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Patócs Molnár János: Tiszablues

2023. július 29.

  Ülök a Tisza lépcsőin, a folyó árad. Ég szeme ég, víz szeme lázad. Zuhog naptalan napok óta áldásra átok, sírásra óda. Nádkéve sodródik, kóró, zsupptető, tizenkilencedik-, huszadikszázad. Úszni tanul temető, vértelen véreb, elúsznak kerítések, sorsok, országhatárok. Sorstalanság sodor, álmok, sodródnak népek, kések, vetések. Csordultig múlttal meder, árok.

Tovább | Nincs hozzászólás »

B.Tomos Hajnal: Születésnapi sirató (átszólás Cseke Gábornak )

2023. július 28.

  Még fáj valahol mélyen, mint kióperált vese környéke: vérző űr lettél, körben az elmetszett erek, utolsó soraid félbemaradt szavai, segítő kezed semmibe-hullása….

Tovább | 1 hozzászólás »

Véghelyi Balázs: Munka-dal

2023. július 27.

  Kihull a toll kezemből: billentyű és mikrofon nem vezethet soha át időn, téren, titkokon.   Lopott óra nem terem sem verset, sem álmokat. A költészet: áldozás, míg a munka: áldozat.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erszény Eszter: Fekete végérvényesen

2023. július 24.

  Fekete kékes tollazatba zárt, bölcs varjúféle madár kuporog egy délceg torony tetején. Közvetlenül mellette, a kereszt tör felfele, a megfelelő értelmezés reménytelen reményében. A madár sablonosan tollászkodik, odalent emberek igyekeznek az épület irányába. Apró szeme irányukba fordul, fejét előre feszíti és mereven szegeződik csillogásukra.

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights