Search Results for “Bigonya”

 

Bigonya: Vikár Béla (1859 – 1945)

január 1st, 2017

Szobrász és költő Új évre J. Gy.-nak Kőből faragnak a szobrász urak, A költő meg szóból verset farag. Oh, könnyen enged ám a kő s a szó, Csak az ember, az nem faragható.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Vikár Béla (1859–1945)

december 28th, 2016

Úr és paraszt Van két nagy, óriási kaszt: az egyik úr, másik paraszt; mióta ember él-hal itt, e kettő vívja harcait.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Vikár Béla (1859 – 1945)

december 27th, 2016

Az évszakok Tél Tekintélye főleg a télnek van, s neked is, tőled ha félnek.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Vikár Béla (1859 – 1945)

december 7th, 2016

A tenyészállatvásáron A méltóságos asszony bámul: bikát mutatnak itt csodául. „Mindennap ötször boldogít tehént!” ő méltósága méltatja e tényt: — Mondják meg az uramnak!

Read full article | No Comments »

Bigonya: Kosztolányi Dezső (1885–1936)

november 29th, 2016

Költő – disznózsírból Mégis csak érdemes járkálni ezen a földön, mert lépten-nyomon olyasmit látni, amire képzeletünk aligha gondol. Esténként az utam egy hentesüzlet előtt visz el, melyben az emberek forró kolbászokat gyömöszölnek szájukba, sódart, disznósajtot falatoznak, a kampókról tokaszalonnák lógnak, virstlik koszorúja, májas- és véreshurkák füzére, pazar változatosságban.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Kosztolányi Dezső (1885–1936)

november 27th, 2016

Hivatalos János Hadd rajzolom meg itt arcképét, porral, hamuval, pókhálóval, csupa-csupa szürkével. Ismertem gyermekkorától fogva haláláig. Természetesen nem így hívták. Én adományoztam neki ezt a nevet. Díjtalanul, mert világéletében ő volt a személytelenség, az ügybuzgalom, a fegyelem, a fölötteseinek kijáró hódolat, a «miszerint» egy mellékmondat élén, a savanyú, egérrágta ügyirat, melyet elmosódott tintával írtak s […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Kosztolányi Dezső (1885–1936)

november 26th, 2016

Aki valamit talál Én magam sohasem találtam semmit. De ma egy mellékutcán láttam valakit, ki talált egy pénztárcát. Derűs, bájos, öregúr mendegélt sétabotjára támaszkodva. Alig két lépésnyire tőle, az aszfalt közepén, hevert a pénztárca, szinte odakészítve, felhíva a figyelmet; azzal a döbbentő elhagyatottsággal, mely a talált tárgyak tulajdona. A pénztárca ráordított az öregúrra: — Megállani. […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Fodor Sándor (1927–2012)

november 17th, 2016

Pályázat Már nem emlékszem pontosan, 1957-ben vagy 58-ban hirdetett-e pályázatot a Napsugár népi szólások és közmondások gyűjtésére. És megindult a levelek, a gyűjtések áradata. Már a könyökünkön jön ki a sok „Ki korán kel, aranyat lel”, „Az alma nem esik messze a fájától”, „Addig üsd a vasat, amíg meleg…” és nem egy hasonló, unalomig közismert […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Galsai Pongrác (1927–1988)

november 16th, 2016

Hogyan tanulhatunk meg verset írni? Sok rossz költőt ismertem, de közülük a Gumiarcú volt a legrosszabb. Goethe volt ő az irodalmi alvilágban. A találat nélküli lövések mesterlövésze. Egyetlen jó verssort nem írt le soha, még tűrhetőt se; ihlete precíz tökéletlenséggel működött; érhette bármi gond, baj, vagy kellemetlenség, be is rúghatott, még a legmeddőbb állapotban, gikszerként […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Darvas Szilárd (1909–1961)

november 14th, 2016

A nő teremtése Szóval az Úr legelőször, Férfiembert alkotott, Ezzel teltek hosszú évek, Nappalok és alkonyok,

Read full article | No Comments »

Bigonya: Petőfi Sándor (1823–1849)

november 12th, 2016

Disznótorban Nyelvek és fülek… csend, Figyelem! Szóm fontos beszédre Emelem.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Berda József (1902–1966)

november 10th, 2016

Epigrammák Egy anyadisznó dicsérete (Ars poetica) Kegyelmes asszony, kedves kegyelmes asszony! ekképp udvaroltam a kétmázsás anyadisznónak, mikor röfögve jött felém. –

Read full article | No Comments »

Bigonya: Gulyás Pál (1899–1944)

november 8th, 2016

Rímkovács Itt élek én Debrecenben, ebben a porrengetegben, ez a város régen meghalt, maradt utána egy aszfalt,

Read full article | No Comments »

Bigonya: Kenéz Ferenc (1944)

november 6th, 2016

Világunk történelme „Mi ez?” – kérdezte Ozsváth, s rámutatott a szalámivégen lógó madzagra. Már két órája állt a sor, ott, a Széchenyi-tér sarkán,

Read full article | No Comments »

Bigonya: Karinthy Frigyes (1887–1938)

november 5th, 2016

Gőgicse Szeretnék valahogy megismerkedni velük, mert Pestig még négy órát megy a vonat és a lapokat kiolvastam. Csinos, barna asszony és kissé kövéres úr és Bübüke, aki hatéves lehet, de még szoknyában járatják. Odafigyelek. — Bübüke, mit kell mondani a bácsinak? — Köszönöm tépen.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Berda József (1902–1966)

november 2nd, 2016

Egy politikus arcképéhez Istenem, még ilyet, hogy te nem hallottad a nagy miniszter hatalmas beszédét az államháztartás rendbehozatala tárgyában!

Read full article | No Comments »

Bigonya: Tamási Áron (1897–1966)

október 29th, 2016

Barátom, a medve Volt nekem egy barátom, Nyárádi Samu. Mondhatnám, a körülmények tettek barátokká minket. Ugyanis egy időben lettünk a vidéki város neves egyetemének hallgatói, s együtt is laktunk a Fiúnevelő Internátusban, közös szobában. S szegény és pénztelen fiatalemberek voltunk mind a ketten. Hát néhány nap alatt barátok lettünk.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Szilágyi György (1928– 2010)

október 28th, 2016

Füstbe ment drámák Darumadár a kék égről a színpadra szálldogál, Kék Darut szív a színész, míg jár vagy ül vagy álldogál…

Read full article | No Comments »

Bigonya: Feleki László (1909—1989)

október 27th, 2016

Őszinte képeslapok Amikor éppen sötét esőfelhők borították el a balatoncsopaki láthatárt, Sombereki Lajos a vállalati üdülő társalgójában nekiült a mintegy félkilónyi képes levelezőlapnak, hogy üdvözlő szavakat írjon közeli és távoli ismerőseinek. Alig titkolt indulattal fogalmazgatta magában a bájos szövegeket, amikor hirtelen nagyot villámlott. Sombereki összerezzent, hát még amikor néhány másodperc múlva a villámot mennydörgő hang […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Tabi László (1910–1989)

október 23rd, 2016

A humorista búcsúja Történt egyszer, hogy a humorista haldoklott. Szépen, szabályosan haldoklott a humorista, kényelemmel berendezett főbérleti lakásában, ágyában hanyattfekve csendesen, csakúgy, mint más rendes ember. Minthogy a humorista tiszteletreméltóan magas kort ért el — százhat éves lett volna júliusban —, egyáltalán nem talált kivetnivalót abban, hogy el kell búcsúznia a földi élettől. Az mindenesetre […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Karinthy Frigyes (1887–1938)

október 21st, 2016

A bosszús tudomány Az ifjút, aki így szóba kerül, Krakauernek hívják, tegyük fel, foglalkozása újságírás. Egy napon Krakauernek, tegyük fel, nem volt témája, és írt egy nagy riportot a tudományegyetemről, amelyben kimutatja, hogy az egyetem tudósai, így meg így, ennyi meg ennyi, azért és ezért, – már ami egy újságírónak eszébe jut.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Huszár Sándor (1929 – 2005)

október 18th, 2016

Czegő Zoltán bánata A sepsiszentgyörgyi színház büféje, vagy – ahogy az intézményi büfé alapító, egykori igazgatójának, Sylvester Lajosnak dicséretére magamban elneveztem – a Sylvester kocsma, igen kedvemre való szeglete ennek a sárgolyónak. Ha a város – mint ezt sokszor elmondtam – engem vonz, hát az ott élő unokámon kívül elsősorban az emberei vonzanak. És e […]

Read full article | No Comments »

Bigonya: Halmai Tamás (1975)

október 16th, 2016

Mihez kezdjünk a zsákmánnyal? A tudósok kísérletezni akartak rajta. Az üzletember cirkuszban mutogatta volna. A vadász, aki elfogta, állatkertnek kívánta adományozni. Néhány művész élveboncolást látott szükségesnek, hátha tanulságokat rejt a cirkalmas test; mások jóhiszeműen karantént, illetve – végső megoldásként – deportálást javasoltak.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Dénes György (1923– 2007)

október 13th, 2016

Rímpörgető A fejfájós Jenő Fáj a szegény Jenő feje. Oka: az őt fejő neje.

Read full article | No Comments »

Bigonya: Bözödi György (1913–1989)

október 12th, 2016

Müle-dal „A füle müle műda la!”

Read full article | No Comments »

 
Verified by MonsterInsights