‘Színpadi jelenet’

 

Jörgen Börgen: Canivàle -részlet

2023. március 7.

  Sall László és másik 203 szövegeinek felhasználásával írta Jörgen Börgen   Balról begurul a villamos az Ember tragédiája szereplői tolják RAOUL leugrik róla RAOUL (szerepében BOJ): igazából itt jövök majd be valahol az xy és a zty utcák kereszteződésénél (EGY ÚJ SZEREPLŐ): egy európai kisváros főterén vagyunk RAOUL: nem tudom hogyan jutok be a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Párbeszéd

2021. november 27.

A: – Messziről jött ember azt mond, amit akar –B: – Hittel vagy hit nélkül mit akar ember ezen a világon –A: – Folyton bizonygat, hogy van helye, értelme neki itt –B: – De mi dolga, hogy ne legyen dolgavégezetlen –A: – És mit számít, hogy az lesz úgyis –B: – A hiábavalóság olyan fényes, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: A féken tartott monológja

2021. július 15.

/Részlet egy befejezhetetlen drámából / Ha te tudnád… – hisz azért írtam meg mióta mindent, mit szeretek tiltasz, ellenzel, nem értesz meg kivagyok!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Klasszikusok kézfogása – Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről (1906)

2020. november 10.

BERZSENYIÉK HEGYET MÁSZNAK — A Pokol-hegy Menedékházában, kétezerhatszáz méternyire a tenger színe fölött. Délután öt óra. Az eső szakad; fönt és alant: fellegek és köd. Öt lépésnyire se látni. A Menedékház verandáján három alak: Berzsenyi báró, stájer vadásznak öltözve, de puska helyett bundával a vállán, és a két bárókisasszony, stájer leány kosztümben, de plaidbe burkolózva. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Klasszikusok kézfogása: Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről (1906)

2020. november 8.

BERZSENYI AZ IRODALOMÉRT — Berzsenyi dolgozó szobája. Zöld posztóval párnázott ajtók, hat ablak a Nádor-utczára. A homályos háttérben, mely sejtelmes és titokzatos, mint egy bálványnak a szentélye, óriási alkotmány: Wertheim egy remekműve. Berzsenyi Íróasztalánál. — ELZA (bedugja a fejét az ajtón.) — Parancsolsz, papa? BERZSENYI — Gyere be és csukd be az ajtót. Kulcscsal. ELZA […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Klasszikusok kézfogása – Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről (1906)

2020. november 7.

ASZFALTBETYÁROK — Esti féltíz óra. Az ebédlőben — borongósan szeczessziós stil— három izgatottalak: Berzsenyi mama, Blanka és Berzsenyi papa. — BERZSENYI MAMA. — Ez már mégis hallatlan! Pont fél tíz és még most sincs itthon! . . . Nincs más hátra, el kell menni a rendőrségre. BLANKA. — Igen, hadd tudják meg Bécsben is, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Reflexió – egy nyilvános főpróba után

2020. október 13.

SOSE HALUNK MEG – musical, Koltai Róbert rendezésében, Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg, 2020-10-08 Előlegbe amerre mész – ott a színház – elhagyhatod, de utánad jön kinő, mint gomba a földből, s mennyország hamis, de szép lesz körülöttünk kiéhezett közönség ül tömött széksorokban hőmérséklet rendben, nem köhög, nem tüsszent fojtottan nyerítünk a szájkötő mögül ——-

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mircea Cărtărescu: Levante-2

2020. május 12.

Tizenegyedik Ének (változat) Heábavalóságok heábavalósága azazhogy miképpen tűnnek el a világ színéről királyságok akik örökkétiglentartónak képzelék magokat -tragico-comoedia fentírt szerző uram tollából öt függönylevonásban amelynek actioja lezajlik az Úr Születése utáni 1988-adik esztendőben Bucuresti vásárváros terein (Folytatás tegnapról)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mircea Cărtărescu: Levante*-1

2020. május 11.

Tizenegyedik Ének (változat) Heábavalóságok heábavalósága azazhogy miképpen tűnnek el a világ színéről királyságok akik örökkétiglentartónak képzelék magokat -tragico-comoedia fentírt szerző uram tollából öt függönylevonásban amelynek actioja lezajlik az Úr Születése utáni 1988-adik esztendőben Bucuresti vásárváros terein

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely Ervin: Micsoda nőim voltak!

2020. április 28.

SzereplőkVacaki Szabolcs, egyetemi docens, irodalomkritikus, író, költő, műfordítóFiatal VacakiMancika, pincérnőBoglárka, Vacaki első szerelmeFiatal BoglárkaAndi, Vacaki második szerelmeFiatalabb AndiLilla, Vacaki harmadik szerelmeFiatalabb LillaAranka, Vacaki negyedik szerelmeBlanka, Vacaki ötödik szerelmeVillő, Vacaki hatodik szerelmeElső férfi vendégMásodik férfi vendégMásodik pincérnő

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (XI)

2019. június 14.

Albert Csilla: Közöny Herceg II. FELVONÁS, 5. jelenet (A püspök palotája. Este van – zeneszó, díszes vacsora, vendégek, nevetés, az asztalnál az előtérben a herceg és a Fattyú. Láthatóan nagy kedvvel esznek, isznak, beszélgetnek.) Fattyú: Édes öcsém, de vártam már erre a pillanatra, hogy ledobhassam a páncélt, meg a kíséret nyűgét. Herceg: Nos, ki is […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Káfé-színpad (X)

2019. június 13.

Albert Csilla: KÖZÖNY HERCEG II. FELVONÁS, 4. jelenet (1461 nyara, d’ Aussigny püspök Meung-sor-Loire-i börtöne. Cellasötét, piszkos szalma, a falak mocskosak, rajta rászáradt vér, ürülék, feliratok. A sarokban egy rongyokban lévő idős férfi próbálja a szalmákból font zsinórral összefogni a nadrágját. Nyílik az ajtó, belöknek valakit, elterül. A hátán a korbácsok felhasították az ingét, csupa […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (IX)

2019. június 12.

Albert Csilla: Közöny Herceg II. FELVONÁS, 3. jelenet (A Herceg fogadóterme. Az ablakok nyitva, tavaszi madárcsicsergést lehet hallani. A Herceg az ablak melletti nagy asztalnál ír, néha megáll a toll a kezében- láthatólag „költ.” Bosszúsan teszi le a tollat a kopogtatásra. Egy szolga lép be.) Herceg: Mondtam, hogy ne zavarjanak! Szolga: Kegyelmes uram, nem tudom […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (VIII)

2019. június 11.

Albert Csilla: Közöny Herceg II. FELVONÁS, 2. jelenet (A Kék terem. A színpad hátterében kisebb pódium, elöl asztalok, az egyiknél a Fattyú ül pár nemesúrral. A költők elkülönült kis csoportja mellett hölgyek is ülnek a teremben. A legdíszesebb, trónszerűen megemelt székpáron a Herceg és ifjú felesége. A pódiumon éppen meghajol egy költő, taps. Fredet fülsiketítően […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (VII)

2019. június 10.

Albert Csilla: Közöny Herceg II. FELVONÁS, 1. jelenet (A Herceg blois-i udvara Orleansban. A Herceg ebédlője, zene, beszélgetés – a vacsora láthatóan a végéhez közeledik. A Herceg nevetve hajol egy gyermek fölé, akit egy dajka tart a karjaiban, látványosan felemeli, megcsókolja. A vendégsereg tapsol, elöl egy asztalnál a Fattyú is. A Herceg meghajol, aztán a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (VI)

2019. június 9.

Albert Csilla: Közöny Herceg I. FELVONÁS, 6. jelenet (Antoine, a Herceg unokatestvére áll egy teremben, néz ki az ablakon. Belép úti ruhában Suffolk és a Herceg. Antoine megfordul.) Suffolk: Látod, Charles, itt az én hűséges Antoine-om, aki velünk marad Angliában, nem úgy, mint te… Antoine, csak tréfálkozom – nehogy a lelkedre vedd… tudod, hogy már […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (V)

2019. június 8.

Albert Csilla: Közöny Herceg I. FELVONÁS, 5. jelenet (Suffolk palotája, a háttérben asztalok, valaki elmosódott hangon szaval, elismerő moraj és nevetés hallatszik. Az előtérben a Herceg ül, néz a hátsó színpad felé, bort kortyol. Lady Suffolk közelít a terem belsejéből.) Lady Suffolk: Á, hát idebújt, hercegem… Nagyon távol van így, nem hallja a verseket… persze […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (IV)

2019. június 7.

1. FELVONÁS, 4. jelenet (1431… A Herceg fogságának 16. éve. Suffolk herceg udvara, pontosabban palotájának a kertje. A Herceg egy padon ül, valamit ír. Suffolk közelít.) Suffolk: Charles, már megint egy újabb szonett? De ugye nem azokból a bánatosokból való, amikben a madárkákat arra kéred, hogy vigyék el sóhajod a francia mezőkre? Herceg (felnéz, becsukja […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (III)

2019. június 6.

Albert Csilla: Közöny Herceg I. FELVONÁS, 3. jelenet (London. Sir John palotája. Elegáns terem – az asztalon látszanak a nemrég elfogyasztott pazar vacsora romjai. Néhány, már kapatos férfi az asztalra borulva alszik, Charles D’Orleans az egyik széken ül, bort kortyol tűnődve. Időnként nők, férfiak futnak át nevetve a termen. Kergetőznek. Az egyik fiatal férfi nevetve […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (II)

2019. június 5.

I. FELVONÁS, 2. jelenet (Ugyanaz a szoba, de most gyertyák világítják meg. A Herceg fel-lesántikál a szobában, láthatóan „edz”. Az ablak mögött látszik, hogy hull a hó. Beront – havasan, elegánsan, felajzva, kicsit kapatosan és nevetve Sir John Dalyngrigge) Sir John: Á, hercegem, szóval talpon, megint talpon… Dicséretes ez a buzgalom… Látta már, hogy szakad […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Káfé-színpad (I)

2019. június 4.

Színmű két felvonásban

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (42)

2019. április 9.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Csifó János: Megy a magnó… Egy rádiós emlékei (Garabontzia Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2013, Szerkesztő: Farkas-Ráduly Melánia, Fedőlap: Csiszár […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kocsis István: A jogfosztott

2019. február 5.

Személyek: Hadnagy Tizedes Szín: Kaszárnyaudvar Történik 1943-ban A Hadnagy idegesen cigarettázik, a Tizedes vigyázzban áll előtte. Tizedes (tisztelettel) Hadnagy úrnak alázatosan jelentem, nem adhatom ki a fiút. Hadnagy (gúnyosan) Aztán miért nem, tizedes? Tizedes: Nem akarom, hogy meggyűlöljék a többi bakák.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Tasnádi István – Gálffi László

2018. február 18.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Nádasdy Ádám – Kókai Tünde

2018. február 15.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights