‘Ady(100)’

 

Ady(100): Baka István, Baranyi Ferenc

2019. március 4.

Baka István: Tűzbe vetett evangélium Mint papírhulladékkal teli réten ételt keresgélő kutya, futkos pupillám a szemfehéren, de Istenre nem talál soha.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Szilágyi István

2019. február 26.

 Ady Jött mindennek, hajtotta, hozta lánctépő, teremtő ősi indulat. Jött törvénytagadó igazságtevőnek, s mondott ezernyi elélt, rozsdás igenre dacos nemet. Jött a külső Szilágyból, az Érmellék fele olvadó lankáktól száz hepehupán át a bort vérező, bort verejtékező dombtarajok fele; jött vörös-fényes őszön, holdas nagy téli éjen, harsogó tavaszban Zilah fele, Kelet fele. Mintha e romhegy […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Ady(100): Csata Ernő

2019. február 9.

Ki is nekem ős Kaján? Ady Endre: Az ős Kaján Bíbor-palástban jött Keletről A rímek ősi hajnalán. Jött boros kedvvel, paripásan, Zeneszerszámmal, dalosan És mellém ült le ős Kaján.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Sztojka László

2019. február 7.

Egy vers születése Diósy Menyhért, Léda férjének unokatestvére (az utóbbi években, haláláig a kolozsvári Akadémiai-fiók tisztviselője volt) az első világháború négy éve alatt Csucsán élt mint helyben mozgósított, s naponta többször volt együtt a költővel, dolgait intézte, helyette felutazott Budapestre, ő mondotta: – Nagyon szerette Grieget, ha fáradt volt, felmentünk a kastély egyik kis emeleti […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Szonda Szabolcs, Földessy Gyula, Hadnagy József

2019. február 5.

Szonda Szabolcs: Esendő, mert gondolkodó A publicista Ady Endre és a magyar–román viszony A publicista és tárcaíró Ady Endre munkásságát vizsgálva több szempontból sokatmondó írásokra bukkanunk, ha csak azt az értő szövegválogatást lapozzuk fel, amelyet 2002-ben jelentetett meg a budapesti Noran Könyvkiadó, Akik alusznak és akik fölébrednek címmel, Magyar írók novellái a román emberről alcímmel. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Bárd Oszkár, Benke László, Csiki László

2019. február 2.

Bárd Oszkár: Ady „Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek…” Fáradt tüdejét minden erejével kikiabálta egy puszta közepén és tragédiája, hogy nem rokona, ám boldogtalan őse túlnan sokaknak lett szegény!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Juhász Gyula, Bartis Ferenc, Benamy Sándor

2019. február 1.

Juhász Gyula: Adyra gondolok Adyval vitézkedtem egykor én még; És virrasztottam Adyval sokat, Fiatalságunk csókos, boros éjén, És most idézi őt az alkonyat:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ady Endre, Benedek Marcell, Kuncz Aladár

2019. január 30.

Ady Endre: Akik mindig elkésnek Mi mindig mindenről elkésünk, Mi biztosan messziről jövünk, Fáradt, szomoru a lépésünk. Mi mindig mindenről elkésünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100). Bödőcs Tibor

2019. január 29.

Videoparódia költőről és versmondóról https://444.hu/2019/01/28/bodocs-tibor-egyszerre-parodizalja-adyt-es-latinovitsot  

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Csoóri Sándor

2019. január 28.

Zúzmara-koszorút a sírra Visky Árpádnak Eljött az emlékezés ideje és mi emlékezünk. Zúzmara-koszorúkat rakunk illendően egy sírra: a behavazott ország szemérmes ajándékát. Mert el kell hitetni a világgal s magunkkal is, hogy értünk a kegyelethez, a gyertyagyújtáshoz, a föltámasztás ingerlő mesterségéhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Jegyzetek egy ad hoc antológiához

2019. január 27.

Az Ady évfordulók – akár a születésének, akár halálának okán –könyvtárnyi irományt hordtak össze Ady Endre költészetéről, politikai és esztétikai jelentőségéről, költői „forradalmáról”. A halála óta eltelt évszázad, illetve a születésétől számított közel másfél század nem voltak elegendők ahhoz, hogy az Ady körüli elvi, világnézeti és esztétikai viták véglegesen elüljenek, letisztuljanak. Ady Endre, ellentmondásokkal terhes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Csata Ernő

2019. január 27.

A Fekete zongora egyfajta értelmezése Bevallom töredelmesen, hogy mostanáig, amikor végre nekifogtam és nagy nehezen lefordítottam románra Ady Endre Fekete zongora című versét, nem értettem azt. Nem értettem például, hogy mit keres itt a ,,Fusson, akinek nincs bora’’ sor, a zongora kellős közepén, a ,,Tornázó vágyaim tora’’ vagy ,,Boros, bolond szívemnek vére Kiömlik az ő […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Csáky Zoltán

2019. január 27.

Ady Endrét keresik? 1977 márciusában mikrofonnal és filmfelvevőgéppel a költő nyomában járva, Zilahtól Nagyváradig különböző korú és foglalkozású embereknek tettük fel a kérdést: ki volt Ady Endre? Zilah. A Wesselényi-szobor előtti ösvény a város legforgalmasabb gyalogátjárója. – Ady Endréről mi jut a néni eszébe? – Az, hogy szeretem, és hogy mindig jólesik, ha hallok valami […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Ady(100): Györe Imre

2019. január 27.

Utolsó éj A sokszor bántott Ady emlékének Suhognak az éjjelek madarai, vándorok topognak a kapualjban, elereszti levelét az ág is. Zizegnek házunk ablakai, árnyékok lopakodnak a zajban, háromélű tőröket fennek fiam, terád is.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ady Endre

2019. január 27.

Kidalolatlan magyar nyarak Vajon örökre így maradnak Kidalolatlanul, rejtetten Dalai a hű, bánatozó, Napverte, bús, magyar nyaraknak?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Áprily Lajos, Balázs Béla, Karinthy Frigyes

2019. január 26.

Áprily Lajos: Patroklos alszik A halott Ady emlékének … S amikor a nap láng-arany szekéren a borszínű tenger-habokhoz ért, kigyúlt a harc a patamarta téren s égig csapott a holt Patroklosért.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A „holnaposok” Váradon

2019. január 26.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Borbás Tibor szobra: Ady Lédával

2019. január 25.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ágoston Hugó

2019. január 25.

Ady és a sajtó Vasárnap lesz száz éve annak, hogy nem él Ady Endre. A versei, az újságcikkei azonban mintha mind olvasottabbak és mind elevenebbek lennének. Megfiatalítják a szívünket, s a költő jól látta: „Ifjú szivekben élek s mindig tovább, Hiába törnek életemre Vén huncutok és gonosz ostobák, Mert életem millió gyökerű.   Szent lázadások, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Weöres Sándor

2019. január 22.

Ady szelleme mondja «Félig-mondott, babonás álmok forogtak bennem szakadatlan, rémek kolompja volt a nyelvem, míg főzött egy iszonyu katlan halotti torra, csemegének.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Kocsis Francisko

2019. január 21.

„Sem utódja, sem boldog őse…” Ady korszerűsége – a fordító szemével Amikor Kassák Lajos a Szintetikus irodalom (1916) című kiáltványában (amelynek szövege először a Galilei-körben hangzott el és keltett nagy feltűnést) Ady Endrét és költészetét a magyar avantgárd irodalmi törekvések zászlóshajójaként mutatta be, ezzel az izmusokhoz keresett gyökereket a magyar irodalomban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Bálint Tibor

2019. január 18.

Álmok légiója Mindmáig hiába törekedtem sorssal, világgal, átokkal szembe könyöklő dacos arcának megrajzolására. Talán azért, mert számomra Ő mindig Jelenés volt, akár az égig érő tűzoszlop. S ha meggondolom, akkor is tűnt fel, amikor eljött az idők teljessége.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Makkai Sándor

2019. január 16.

Magyar fa sorsa (részlet) …Nagyon jól tudom, és teljesen egyetértek abban a magyar ifjúság minden igaz barátjával, hogy ránknézve most az egyetlen és döntő kérdés: jövendőt építeni, erős, egészséges testű-lelkű, művelt keresztyén ifjúság nevelése által. Megértem, ha sokan ezt a nevelést, éppen a féltő szeretettől indíttatva, kizárólag olyan történelmi és irodalmi példák segítségül hívásával óhajtják […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Sebő Zoltán: Ady Endre

2019. január 15.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ady Endre-Cseh Tamás

2019. január 14.

Biztató a szerelemhez Szép asszonyom, a szerelem Ötlettelen és ócska jószág, És mégis, hidd el, ez az egy Hajszás valamink: a valóság.

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights