‘Dokumentum’

 

Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul* (1)

2019. augusztus 22.

Az én falum A régi Magyarország szép vidékén, Gömör megyében a Turóc-patak mentén fekszik az én kis falum, Lévárt Jobbról-balról hegyek ölelik. Tiszta, ragyogó napfényes időben elénk tűnik hatalmas csúcsaival a Király-hegy és a Vöröskő. Jobbról a murányi hegyek emelkednek, egyik ormán a híres várral, ahová gyermekkorunkban gyakran elkóboroltunk. A Nyírjes tetejéről déli irányban fel-felsejlik […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nyílt levél Ion Luca Caragiale Úrnak, Egerből 1993-ban

2019. június 1.

Mennyei Kávéház Drámaíról törzsasztala Panteon Zseni körönd 13 Mélyen tisztelt Caragiale Úr Hallott-e arról, hogy divat lett Önből, tavaly, a legközelebbi világvárosban, Luca Úr?! Hál ’Istennek! Gratulálok, Domnule Luca. Remélem most jól érzi magát ott fenn, ama híres drámaíró törzsasztalnál. Remélem goszpogyin Gogol és Monsieur Molière sem sértődött meg, hogy Magát többször játsszák, hiszen szerzői […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

In memoriam Erős Zsolt és Kiss Péter

2019. május 22.

Kollár Lajos hegymászó naplójából (2013.05.22.) Rossz napra ébredtünk! A tegnapi remények szertefoszlottak. A rádiókapcsolat megszűnt Zsolttal. Tegnap délután három óra óta nem válaszol a hívásra! Petiről tegnap reggel 8 óra óta nem tudok semmit. Zsolt szerint elindult lefelé előtte. De ez egyáltalán nem biztos! A biztos az: Nincs rádió kapcsolat, a négyes tábor és környékének […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (53)

2019. április 26.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Gáll Mátyás: Vízválasztók (Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2001, Nobile Officium sorozat. Fordította: Hajdú Farkas-Zoltán, Szerkesztő: Kozma Mária) Akad […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kenéz Ferenc 75*

2019. március 31.

„…Sokakkal együtt, továbbra is csak annak a világnak a nyelvét beszélem, amit nem kaptunk meg és most már nem is kapunk meg soha.” (Kenéz Ferenc) Tele vagyok írva, kitöltve Tele vagyok írva, kitöltve, nincs egyetlen kis üres hely se rajtam. Megcímeztetek, föladtatok, a szöveg a tietek, nem számított hogy akartam, vagy nem akartam.

Tovább | 7 hozzászólás »

A SZÍNHÁZI VILÁGNAP ÜZENETE – 2019

2019. március 27.

A kubai Carlos Celdrán rendező, író, színház igazgató üzenetét olvassák fel világszerte március 27-én a színház világnapja alkalmával az előadások előtt a színházakban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (33)

2019. március 27.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Zöld Lajos: Kölcsönkért élet, kamatra (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. Szerkesztő: Kozma Mária, Borító: Botár László) Hajnali négy. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (28)

2019. március 21.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Vorzsák Anna: Méra naplója (Csíki Műemlékvédő Egyesület, Csíkszereda, 2010. A naplófeljegyzéseket sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A bársonyos forradalom után lelki forradalom kellene

2019. március 10.

Václav Havellel Adam Michnik beszélget ADAM MICHNIK: Azzal szeretném kezdeni, hogy gondoljunk vissza arra, ahogy a Varsói Szerződés országainak hadseregei megszállták Csehszlovákiát 1968-ban. Gondolod, hogy ennek a megszállásnak elejét lehetett volna venni, ha Csehszlovákia más stratégiát követ? VÁCLAV HAVEL: Én azt hittem akkor, ahogy ma is meggyőződésem, hogy elejét lehetett volna venni ennek a fenyegető […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (16)

2019. március 4.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Bilibók Ágoston: A Csíkszereda-Gyimesbükk vasútvonal története (Kiadó: Pogány-Havas Kistérségi Társulás, Csíkszereda, 2005. Alutus nyomda. A kötet megjelenését […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ady Endre, Benedek Marcell, Kuncz Aladár

2019. január 30.

Ady Endre: Akik mindig elkésnek Mi mindig mindenről elkésünk, Mi biztosan messziről jövünk, Fáradt, szomoru a lépésünk. Mi mindig mindenről elkésünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady(100): Ady Endre

2019. január 9.

[Önéletrajz] Arra gondoltam először, hogy úgynevezett életrajzomat szigorú logikával kezdem ennek az írásnak a napján, s végzem megszületésemnek, ez igazán nem fontos eseménynek, dátumával. De az én életkoromban már meggyávul egy kicsit az ember, s nem mer már könnyen az öreg szabályok ellen lázadni, tehát kezdjük csak avval, hogy születtem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kerekes Tamás: Német nyelvtani gyakorlatok (44)

2019. január 8.

Ein Man in New York hat im letzten Jahr nach einem Gebrauchtwagen gesucht. Egy férfi, a tavalyi évben a használt autók piacán keresgélt. Eines Tages liest er in der Zeitung eine Annonce: Fünf Dollar für einem Chevrolet. Egy nap olvasta az újságban a következőt: Öt dollár egy Chevroletért. Er kann es nicht glauben. Ezt nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Egyed Péter: Golyó és angyal (2)

2018. december 26.

1989. december 23-án, Balla Zsófia révén ért el Gáll Ernő meghívása, hogy vennék részt a következő napon, az egykori Igazság szerkesztőségében tartott értelmiségi összejövetelen. A jelenlevők arra méltattak, hogy bekerüljek a frissen megalakult Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács választmányába. A későbbiekben aztán az arculattervezés egy részét bízták rám, nagyon zavart viszont az, hogy mindenki mindent csinált, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kristó Tibor: Az 1848-as szabadságharc és a Jeddik

2018. december 23.

A 87 éves rugonfalvi Jeddi Tamás, a híres nemesi család még élő tagja értékes családi dokumentumok őrzője, köztük annak a nemesi levélnek is, melyet ősének kiváló szolgálataiért 1640-ben Rákóczi György erdélyi fejedelem adományozott. A kiváló emlékezőkészséggel rendelkező, régi idők tanúja olyan, a családjukban apáról fiúra hagyományozódó történetet tud Petőfi haláláról, amely új elemeket tartalmaz, s […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy Endre: Ady anekdota

2018. november 12.

Azt hiszem, engem nagyon szeretett, vagy nagyon utált. A magam polgári egészségével mindig úgy robbantam be hozzá, mint egy május elseje. Mindig sokan állták körül királyi hintaját, rozoga ágyát. Fiatal írók voltak, tanárjelöltek és olyan kegyetlenek voltak, amilyen csak egy temetésrendező, vagy egy esztétikus tud lenni. Jegyzeteket csináltak róla, ereklyéket avattattak föl vele, irodalomtörténeti adatokat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ignotus: Halhatatlan Ady

2018. november 12.

Ma huszonnyolcadika van, estefelé; tegnap este tíz óra tájt itt a berni Bellevue halljában egy fiatal román költővel ültünk együtt, ki fordításokból és Goga Oktavián útján sokat ismer a magyar költészetből, sok jót tud rólunk, s nagyra tartja azt a nagy művészetet, mit a kis magyar nemzet utolsónak tud fenntartani a világ versköltészetében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ötvenhat emlékezete, 2018 (4)

2018. október 21.

Írók, művészek ’56-ja (ahogyan Bertha Bulcsu lejegyezte) Csurka István (író): – Benne voltam az eseményekben, de inkább csak mint figyelő ember. Amikor megalakult a Nemzetőrség, a Kilián laktanyában részt vettem az értekezleten, és én lettem a Nemzetőrség helyi parancsnoka. Ez egy kicsit nagyképűen hangzik, de ez a tény.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ötvenhat emlékezete, 2018 (1)

2018. október 18.

Simone Signoret: Moszkvai újév, 1957 (részlet) Azon az estén (a Bolsojban) valamilyen szökőkutas darabot adtak – elfelejtettem, hogy milyen szökőkútról volt szó. A második felvonás kezdődött volna, amikor zajtalanul kinyílt annak a kis földszinti páholynak az ajtaja, ahová visszaültünk, és miközben kialudt a nagy kristálycsillár, megpillantottam a mi kis Andrejünk arcát. Mögötte állt, egyenesen és […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Örkény István receptje az egypercesekhez

2018. október 17.

(Bevezető az Egyperces novellákhoz) El szeretném mondani az én Egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradságos az elkészítésük.

Tovább | Nincs hozzászólás »

’56 évfordulója előtt: szobrot kapott Göncz Árpád

2018. október 12.

Az egykori ötvenhatos elítélt, író, köztársasági elnök 1989-ben Bertha Bulcsúnak egy interjúban elmondta, miért nem szökött meg az októberi események után: “Volt egy fogadalmam, még 41-ből, hogy az országot se jobbra, se balra nem hagyom el. Ha az ember politikai szerepet vállal, akkor megengedhetetlen, hogy épp a válság időszakában dezertáljon. Békében az más. Aki önként […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Radnóti Miklós: Ecettel írok*

2018. október 10.

Fanni néhány csepp ecetet pöttyent a kiszáradt tintatartóba, a tintát is így csinálják — biztat s én dolgozni kezdek.. Ecettel írok. Istenhegy. A hősök emlékműve előtt jövök el, 1914-1918. Készithetik az ujat, 1939- ?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vértanúk októbere

2018. október 6.

(Mikor a dokumentumok önmagukért beszélnek…) Az aradi haditanács tagjai – köztük tizenkét tábornok Kiss Ernő, Aulich, Gaál Miklós, Gáspár, Knezić, Láhner, Leiningen, Lenkey, Nagysándor, Poeltenberg, Schweidel és Török – egyhangúlag úgy ítélték, hogy a további harc kilátástalan. Az oroszok azzal biztatták őket, hogy szavatolják a magukat megadó honvédtisztek életét (ha büntetlenségét nem is). Az osztrákok […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Halálnak halálával haltak…

2018. szeptember 16.

1. Reszelős királynégyilkosság Genfben 1898. szeptember 10-én és másnap is ideges táviratok érkeztek az ország minden részéből a belügyminiszterhez: arra kértek választ, mi az igazság abban a rémhírként terjedő információról, hogy „Erzsébet királynénk őfelségét meggyilkolták”. A miniszterelnököt, báró Bánffy Dezsőt hivatalosan Goluchowski közös külügyminiszter értesítette a történtekről, és a kormány kénytelen volt megerősíteni a hírt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Már Bolyai Jánost is lopják!

2018. szeptember 15.

Tisztelt vezetőség! Bolyai Jánost a kolozsvári rádió román adása egy interneten bemutatott videóban román tudósként mutatja be. „Én Romániát választom – 100 román, akinek  a kreativitása, munkája és bátorsága Romániát azon országok közé emelte, amelyek gazdagították az egyetemes tudást. ” c. videofilmben BOLYAI JÁNOS-t a románok közé sorolja.

Tovább | 1 hozzászólás »