‘Riport’

 

Farkas József György: Tom Lantos – San Francisco, Washington

2020. február 24.

A kaliforniai nagyváros nemzetközi repülőterének 3. számú terminálján avatták fel Tom Lantos (1928–2008) bronz emléktábláját. Az amerikai demokrata párti honatya, aki 1981-től haláláig a washingtoni képviselőház tagja volt, állama 12. számú választókerületét képviselte a Capitoliumban, a ház egyedüli holokauszt-túlélőjeként.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gergely Tamás: Hogyan fordítottuk Rafit svédre?

2020. február 20.

1- Beszél a nőkről a székely Többször, több helyen elmeséltem, hogyan fordítottuk Rafi Lajost svédre. Én voltam a nyersfordító, Ove Berglund a tulajdonképpeni tolmácsolója. E-postán ment a munka: küldtem az anyagot az oldalszámmal, Ovénál a magyar könyv, a Földhöz vert csoda. Ha nem értett valamit, azonnal visszakérdezett. Néha verselést kellett magyaráznom, néha tartalmat. Nem volt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar millennium – Wellington, Bogotá

2020. február 20.

A magyar államiság I. (Szent) István király megkoronázásához kapcsolódó ezredik évfordulóját nem csupán idehaza ünnepeltük, a jubileum élénk visszhangot keltett a világ magyarságában is. Se szeri, se száma nem volt 2000-ben a megemlékezéseknek, sokfelé tartósan is megörökítették a millenniumot.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Török László – Tbiliszi

2020. február 9.

Szolgálatteljesítés közben, 2001-ben vesztette életét  Török László (1947–2001) ezredes, amikor terroristák lelőtték azt a helikoptert, amelyen utazott. A magyar katonatiszt az ENSZ grúziai megfigyelő és békefenntartó missziójának (UNOMIG) parancsnok-helyetteseként tartózkodott a térségben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Suzuki, a tiszteletbeli főkonzul – Hamamacu

2020. február 2.

A nyolcszázezres japán város magyar szempontból kiemelt jelentőségű. Elsősorban azért, mert Hamamacuban működik a Suzuki Motor Corporation központja, ahol annak idején döntés született esztergomi a cég leányvállalata létrehozásáról.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar utcanév (Budapest) – Mons, Párizs, Berlin, Drezda, Ankara

2020. január 23.

A rendszerváltás után nem egészen egy évtizeddel, 1999. március 12-én Magyarországot – Lengyel- és Csehországgal együtt – felvették az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe. Az új tagok zászlait akkor vonták fel valamennyi NATO-létesítmény, köztük az európai haderők mons-i főparancsnoksága előtt is, ahonnan nem sokra rá már a Jugoszláviára mért légicsapásokat irányították.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar határnyitás – Berlin

2020. január 6.

Az 1980-as évek végére Magyarország jutott a legmesszebbre a szocialista táboron belül sokáig megkérdőjelezhetetlen blokkfegyelem béklyóinak lazításában. A kedvező nemzetközi légkörben a diplomáciai kapcsolatok felvétele Dél-Koreával, illetve helyreállítása Izraellel megelőzte a magyar vezetés még nagyobb vállalkozását: a műszaki zár felszámolását nyugati határunkon.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Mándoky Kongur István – Almati

2020. január 1.

A karcagi születésű, fiatalon elhunyt magyar turkológus, Mándoky Kongur István (1944–92) már a középiskola első éveiben kitűnt a nyelvek iránti fogékonyságával. Kiválóan megtanult oroszul, a török nyelvek iránt is különös vonzalmat érzett, a kun nyelvemlékek kutatását egyetemi évei alatt elkezdte, és folytatta a végzés után is.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kenéz Ferenc: „… de hát én nem vagyok humorista…”

2019. december 29.

— Mi ez a fura alkalmatosság itt előttünk? — Ülj bele s meglátod. — Elég kemény. Nem lehet elereszkedni benne. — Az egy afrikai pihenő-szék. Láttam valahol egy képen, nekem nagyon megtetszett, s megcsináltam magamnak. Arra való, hogy ha nagyon elfáradtál, abba ülsz belé, s olyan kipihenten állsz föl belőle, hogy az csuda.

Tovább | 1 hozzászólás »

Kenéz Ferenc: „…jön a spanyol, s rákérdez mindenre…”

2019. december 28.

— Ez egy nehéz város. Nekünk nincsenek utcáink. Ezek nem utcák, uram, ezek limonádék. Egy Aradhoz, Temesvárhoz képest. Itt be vagyunk zsúfolódva a gödörbe. Megyünk, hajtunk mi itt is, de limonádék. — Ismeri, nyilván, a város minden zegét-zugát. — Több mint huszonöt éve vagyok itt taxisofőr. Gondolhatja. S nekünk nem elég, hogy, mondjuk, az utcahálózatot […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Horn Gyula – Wertheim, Brüsszel

2019. december 27.

Horn Gyula (1932–2013) szegény újpesti proletár fiúból lett 1994–98 között a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Ellentmondásoktól sem mentes életútján ő volt az a magyar politikus, aki külügyminiszterként 1989. június 27-én osztrák kollégájával, Alois Mockkal átvágta a „vasfüggöny” néven elhíresült műszaki határzárat, majd ugyanezen év szeptember 10-én ő jelentette be „A Hét” című tévéműsorban, hogy az NDK-állampolgárok […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kenéz Ferenc: „…szombaton, pontosan tizenkettőkor…”

2019. december 27.

– Úgy szeretné mindenki: szombaton, pontosan tizenkét órakor. Így szeretné mindenki a házasságkötést. – Ez, persze, lehetetlen. – Persze hogy az. Hiszen nem állíthatok fel három párt egyszerre a dobogóra. – Miért olyan fontos még az óra is?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kenéz Ferenc: „…mi az, fiam, te…”

2019. december 26.

– Most éppen hová utazik? – Nem én utazom. Az unokaöcsémék készülnek a tengerpartra. Azért voltam a jegyirodában. Képzelje, a tengerpartra menő vonatokon nincsen hálókocsi, illetve nincs couchette se. Azt mondják, hogy luxus. – S Ön most nem is készül sehova? – Nem. Én most a török miniszterelnököt várom, ugyanis arról van szó, arra kértek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kenéz Ferenc: „… megfoghatod először a széket…”

2019. december 25.

– Volt olyan bútordarab is, uram, amelyik háromszáz kilót nyomott. Azt megemelni, taszigálni, felrakódni, uram, hát bizony nem könnyű munka. – S mióta csinálja? – Hát bizony én már tizenkét esztendeje.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hát ez mi? – Kenéz Ferenc interjúi a munka világából, a nyolcvanas évekből

2019. december 24.

Nem titok ám, hogy a költőnek kiváló Kenéz Ferenc, ifjabb korában jó ideig újságírással kereste a kenyerét s tartotta el családját. A Munkásélet, az Utunk, ritkábban az Ifjúmunkás, később a Magyar Nemzet, majd az Esti Hírlap hozta cikkeit, jegyzeteit, interjúit, riportjait. Ezek az írások az élet valóságából fogantak, s szerzőjük tisztességére jellemző, hogy a maguk […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Antall József – Brüsszel, Zágráb, Párizs, Róma

2019. december 20.

Az első szabadon választott miniszterelnök, Antall József (1932–1993) nevét kapta az Európai Parlament brüsszeli székháza új épületének egyik szárnya. Antallról, aki fiatalon részt vett az 1956-i forradalomban, és fontos szerepet vállalt az 1989–90. évi rendszerváltás előkészítésében is, határainkon túl is elismeréssel nyilatkoztak a politikusok.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Ikarus 55 – Tallinn

2019. december 14.

A farmotoros magyar autóbuszok első darabjait a múlt század ötvenes éveinek közepén kezdték gyártani Budapesten. Az újszerű, elegáns vonalvezetésű jármű – amely az Ikarus 55 típusnevet kapta – hamarosan rendkívül népszerű lett Magyarországon, s pár esztendőre rá már a külpiacokon is tekintélyt szerzett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fülöp Lóránt: Juhelhányás

2019. december 8.

Közel Katalin napjához a székelyföldi falvakban a juhászok elhányják a juhokat, ami tulajdonképpen az esztena, a nyári szálláshely felszámolását is jelenti. Én is megtudakoltam a falumbéli juhtartó gazdától, hogy mikor van ez az esemény, és nem is teketóriáztam sokat: vasárnap, december elsején kimentem az esztenára.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Vándor József – Santa Clara

2019. december 3.

A kubai Santa Clara városában bronztábla állításával emlékeztek Vándor József (1909–1979) magyar katolikus papra, születésének 100. évfordulóján. Vándor atya (aki Wech József néven született Dorogon) szaléziánus szerzetesként érkezett Kubába a két világháború között, haláláig, 1979-ig élt ott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Dr. Sáska László – Arusha

2019. november 28.

A későbbi Afrika-kutató és -gyógyító Sáska László (1890–1978) az erdélyi Nagyenyeden született, iskoláit a híres enyedi kollégiumban végezte, feljegyezték róla, hogy már akkor mindene volt a kaland, a természetjárás, a rovar- és növénygyűjtés. Később beiratkozott a kolozsvári orvosi egyetemre, de tanulmányait már Budapesten fejezte be.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Főhajtás a 30 éve halott Bözödi György történészi munkássága előtt

2019. november 26.

Bözödi György (1913–1989. nov. 25.) szociográfus, író, történész, költő. A Székely bánja c. szociográfiai munkájáért 1939-ben Budapesten Baumgarten-díjat kapott. Ismertebb regényei: Romlás I-II, Nyugtalan pásztorok. Jelentősebb történelmi munkái: Erdély szabadságharca (1945), Gábor Áron 1848-49-es tevékenységéről szóló tanulmányai. Költeményeinek egy része 1979-ben jelent meg a Nap és árnyék c. verseskötetben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar testvérvárosok – Le Boulay, Argentan

2019. november 25.

A történelemben régen is előfordult, hogy különböző országok települései partneri kapcsolatokat létesítettek egymással, de csak a II. világháborút követően vált általánossá ez a gyakorlat. A cél egyértelműen az volt, hogy az emberiség mindmáig legnagyobb világégésének tanulságait levonva, a nemrég még ellenfelek ismerjék meg alaposan egymást, megakadályozandó az ismerethiányból fakadó ellenségeskedések felújulását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bemutatták a Vasárnapi pszichoanalízis-t

2019. november 23.

Szinte öt évtizedes, 17 lírakötetes nagy életpálya meghatározó értékeit, elemeit, egy lírai életmű alakulását tekinti át és mutatja be a Vasárnapi pszichoanalízis című, Lászlóffy Csaba munkáit tartalmazó válogatáskötet, amely Korpa Tamás szerkesztésében, a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelent meg alig másfél hónapja. A könyvet november közepén, a Kolozsvár Társaság székhelyén mutatták be, az eseményen Korpa […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kondor Lajos – Fátima

2019. november 21.

Kondor Lajos (1928-2009) szerzetes 1946-ban lépett be a verbiták közé. Németországi tanulmányai után, 1954-ben küldte rendje Portugáliába, ahol szemináriumi nevelő és tanár volt. 1961-től a még kiskorukban elhunyt két fátimai pásztorgyerek, Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének posztulátora (kérelmezője) lett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Mészáros Andor – Ballarat, Melbourne

2019. november 16.

A pesti Duna-korzón álló Shakespeare-szobor alkotója, Mészáros Andor (1900–1972) szobrászművész és építész voltaképpen nem ide szánta ezt a térplasztikáját. Fogadott hazája, Ausztrália egyik városa, Ballarat közösségi háza előtt áll 1960 óta a szobor eredetije, ott emlékezteti az arra járókat a drámairodalom nagy alakjára.

Tovább | Nincs hozzászólás »