‘Riport’

 

Farkas József György: Magyar Hősi Parcella – Bukarest

2019. június 17.

Történelmi sérelmeik ellenére Románia és Magyarország immár szövetséges államok, a két nemzet, amelynek közös a múltja, ma minden területen az együttműködést keresi – mondta a magyar honvédelmi miniszter a bukaresti Calvineum református temetőben létesített Magyar Hősi Parcella és az ott felállított emlékmű avatásán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Nagy Ferenc – Herndon

2019. június 13.

A második világháború utáni koalíciós idők miniszterelnöke, Nagy Ferenc (1903–1979) református kisbirtokos családból származott. Szülei földjén gazdálkodott 1931-ig, s bár csak hat elemit végzett, már a 20-as évek elejétől cikkeket írt a helyi lapokba.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar ciszterciek – Dallas

2019. június 1.

Az Egyesült Államokban, a Kennedy elnök elleni merényletről elhíresült Dallasban található a római katolikus ciszterci rend egyik temploma (képünkön), amelyhez a magyarországi Bélapátfalva apátsági kolostori temploma szolgált mintául.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Márai Sándor – San Diego

2019. május 25.

Márai Sándor (1900–1989) Grosschmid Sándor néven, Kassán született, felvidéki szászok leszármazottjaként. Elsősorban regényíróként ismert, bár szintén rangos novella-, vers- és tárcaírói munkássága, emellett néhány színdarabot is írt. A háború utáni hazai helyzet alakulásával mind elégedetlenebb Márai Sándor 1948-ban elhagyta Magyarországot.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Tízezer magyar áldozat emléke – Sachsenhausen

2019. május 21.

„A békét és a konfliktusok megegyezéses rendezését ösztönző szabályok alapján működő nemzetközi rend melletti kiállásra kötelezi Németországot a náci múlt” – jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter a sachsenhauseni koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar bencések – São Paulo, Woodside

2019. május 16.

A Magyar Bencés Kongregációhoz tartozik a pannonhalmi szerzetesek által alapított Szent Gellért Apátság is a brazíliai São Paulóban. Az első bencések még a múlt század harmincas éveiben jöttek el a távoli Dél-Amerikába, hogy az ott élő kis magyar közösség lelki gondozását felvállalják. Nova Pannonhalma néven még új központot is kialakítottak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (63)

2019. május 14.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Kristó Tibor: A riporter megtér (Alutus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, Szerkesztő: Sarány István. Borító: Hajdú Áron) Amikor átnyújtotta […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ligeti Zsuzsa: Kávét inni Núbiában

2019. május 12.

Fúj a szél. Homok mindenütt. Az egykori Núbiában – amely ma részben Szudán területére esik – csak a Nílus mellett van élet, ott, ahol öntözni lehet. Nagy szerencsém volt, hogy a katonai puccs előtt nem sokkal járhattam Szudánban, annak is északi részén, vagyis Felső-Núbiában. A történelem régmúltját láttuk, a turisták számára nem igen hozzáférhető területen. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Deportált magyarok – Hrastovec

2019. május 7.

A közép-szlovéniai városban 2013-ban márványtáblát állítottak a jugoszláv hatóságok által 1945-ben oda deportált Mura-vidéki magyarok emlékére. Az aktust a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség (MMÖNK) kezdeményezte. A hrastoveci várban jelenleg működő szociális intézmény vezetősége segített az emlékmű és környezete kialakításában, a magyar kormány pedig hozzájárult a költségek fedezéséhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar háborús áldozatok Moldovában – Chișinău, Benderi

2019. május 2.

Az 1945–48 között Moldovában elhunyt magyar hadifoglyoknak és polgári áldozatoknak állítottak az ország fővárosában, Chișinăuban (Кишинёв/Kisinyov) emlékművet, illetve temettek el közülük 381 katonát és civilt a Dnyeszteren túli Benderiben. Az 1991-ben a Szovjetuniótól de facto elszakadt területen a II. világháborút követően létesültek fogolytáborok. 1946 januárjában-februárjában nagyon kemény volt a tél, ennek következtében és az élelmezés hiányosságai […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Deportált magyarok – Hrastovec

2019. április 23.

A közép-szlovéniai városban 2013-ban márványtáblát állítottak a jugoszláv hatóságok által 1945-ben oda deportált Mura-vidéki magyarok emlékére. Az aktust a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség (MMÖNK) kezdeményezte. A hrastoveci várban jelenleg működő szociális intézmény vezetősége segített az emlékmű és környezete kialakításában, a magyar kormány pedig hozzájárult a költségek fedezéséhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar hadifogoly-emlékművek – Szpaszk, Krasznodar

2019. április 18.

A II. világháború alatt és után az egész Szovjetunióban – becslések szerint – mintegy 200–250 ezer magyar vesztette életét hadifogoly-, illetve munkatáborokban. A kétoldalú hadisír- és emlékmű-gondozási megállapodás megvalósulása nyomán a volt Szovjetunió területén többfelé bukkanhatunk a II. világháború idején elhunyt magyarok emlékére emelt obeliszkekre.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Esterházy János – Mírov, Varsó, Prága

2019. április 7.

Gróf Esterházy János (1901–1957) előkelő főnemesi családból származott. Az apja korán meghalt, anyja özvegyen nevelte, két testvérével együtt. A család ötezer holdnyi birtokának kilenctizedét veszítette el a trianoni békével Csehszlovákiához csatolt országrészben a földreform miatt.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (39)

2019. április 5.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Szilágyi Aladár: A Klisszura titkai (Erdélyi Riport Könyvek, Scripta Kiadó, Nagyvárad, 2006, Szerkesztő: Szűcs László, Műszaki szerkesztő: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar hadifoglyok és örmény hősi halottak – Jereván

2019. április 3.

Örményország fővárosában már a XXI. században avatták fel azt az emlékművet, amely – a világban eléggé szokatlan módon – egyszerre tiszteleg egykori ellenségek előtt. A négyszögletű, zömök oszlop rózsaszín tufából épült – Jereván központjának házaira jellemző ez az építőanyag.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fekete Réka: Könyves délután Lujzikalagorban

2019. április 2.

A szótárszerkesztés tizenhat esztendeje alatt a moldvai magyar tájnyelv értékeit, szépségeit, kincseit látta meg, azt a változatosságot, ami az évszázadok alatt gazdagította a nyelvet – foglalható össze tömören, hogy saját bevallása szerint mi vezérelte Péntek János nyelvészprofesszort mindvégig abban a munkában, amelynek eredménye A moldvai magyar tájnyelv szótára három kötete. A kolozsvári egyetemi tanár szombaton […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (36)

2019. április 1.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Borsi-Kálmán Béla: Öt nemzedék és ami előtte következik… A temesvári Levente-pör 1919-1920 (Noran Kiadó, Budapest, 2006, Szerkesztő: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Hudec László – Sanghaj

2019. március 27.

A kalandos sorsú Hudec László (1893–1958) egy hatgyermekes mérnökcsalád első gyermekeként született Besztercebányán (ma Szlovákia is büszke rá) Nevét sokféle átírásban őrzik a lexikonok, szakcikkek: László/Ladislaus/Ladislav Hudec/Hugyecz. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1914-ben, és 1916-ban már a Magyar Királyi Építészkamara tagja volt.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar üldözöttek mentője – New York

2019. március 20.

Manhattan közepén, az ENSZ New York-i székházával szemben található a gránitoszlopokból álló, 1998-ban felavatott Wallenberg-emlékmű. Az oszlopokon feliratok ismertetik Raoul Wallenberg (1912-1947?) budapesti tevékenységét, majd az elhurcolását a Szovjetunióba. Az emlékmű a budapesti gettóból származó macskakövekre épült. Mellette áll a svéd diplomata bronzból készült, stilizált aktatáskája.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: arcok, szavak, emlékek (22)

2019. március 10.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Találkozásaim a költővel. Visszaemlékezések Szergej Jeszenyinre Válogatta és oroszból fordította Bán Péter (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. Szerkesztő: […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kisbarnaki Farkas Ferenc – Altötting, Arnstorf

2019. március 7.

Talán a legellentmondásosabb személy sorozatunkban kisbarnaki Farkas Ferenc (1892–1980) honvédtábornok, cserkészvezető, a Horthy által alapított Történelmi Vitézi Rend harmadik főkapitánya. Szerepe főképpen annak okán vitatott, hogy a nyilasuralom alatt is aktívan tovább szolgált.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar katonasebesültek halála – Plankstetten

2019. február 28.

A bajorországi városkához, Berchinghez tartozó Plankstetten bencés kolostorát 1129-ben alapították, s évszázadokon keresztül zavartalanul gyarapodott. A 20. század közepén azonban –  a többi között magyar sebesülteket is ápoló-gyógyító – hadikórházat rendeztek be a falai között.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Neumann János – Göttingen, Princeton

2019. február 21.

Neumann János (1903–1957) Budapesten született. Édesapja, Miksa, aki a Magyar Jelzálog- és Hitelbank igazgatója volt, 1913-ban nemesi címet kapott, és felvette a margittai előnevet. A fia így lett hivatalosan margittai Neumann János, későbbi külföldi tartózkodása idején a John von Neumann nevet használta.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Osváth László lengyelmentő – Varsó-Białołęka

2019. február 14.

Osváth László (1892–1970) magyar politikusnak 2012-ben állítottak szobrot a lengyel főváros Białołęka kerületében. Az elhelyezés nem véletlen: Białołęka amolyan „magyar sarok” Varsóban, és évek óta együttműködik Budapest XXII. kerületével, Budafok-Nagytéténnyel. Osváth pedig a II. világháború idején a belügyminisztérium egyik vezető tisztviselőjeként (1936-tól öt miniszter mellett a kulcsfontosságú elnöki osztályt vezette) kiemelkedő eredményeket ért el a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Id. Antall József – Varsó

2019. február 5.

Lengyelország volt az első áldozata az 1939 szeptemberében kitört a második világháborúnak. Civilek, majd katonák menekültek át nagy számban Magyarországra, ahol együttérzéssel és barátsággal fogadták a földönfutókat. Budapest nem adta ki Németországnak a lengyel hadsereg tagjait, akik számára a Délnyugat-Dunántúlon állítottak fel táborokat. Ezzel lehetővé tették, hogy onnan mintegy ötvenezren eljussanak a nyugati szövetségesek támaszpontjaiig. A […]

Tovább | Nincs hozzászólás »