‘Riport’

 

Farkas József György: Mindszenty József – New Brunswick, Bogotá, Koror

2019. augusztus 20.

A világban szerteszét élő magyarok – mint sorozatunkból is kitűnik – számos helyen szoborral, táblával igyekeznek új hazájukban is népszerűsíteni nemzetünk nagyjait, megőrizni emléküket. A 20. század harmadik harmadában a legtöbbször talán Mindszenty József (1892–1975) nevét és alakját örökítették meg.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Nagy Imre – Párizs, Snagov

2019. augusztus 16.

„Noha egész életében hithű kommunista volt, minden tisztségében a szovjet uralom alatt élő ország és lakói érdekét próbálta érvényre juttatni” – írja az Encyclopaedia Britannica Nagy Imréről (1896–1958), megállapítva róla, hogy az utókor méltán helyezte Magyarország másik mártír miniszterelnökével, Batthyány Lajossal egy sorba.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Sass Kálmán – Strängnäs

2019. augusztus 9.

A strängnäsi dómtemplomban (ami Svédország egyik legrégebbi ilyen egyházi létesítménye) a Mártírok kápolnája korunk számos keresztény vértanújának állít emléket. A dómtemplom előző vezetősége döntött úgy, hogy az egyik épületszárnyban lévő kápolnát alakítja át a hitükért és a szabadságért életüket feláldozott mártírok emlékét őrző hellyé.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar forradalom 1956 (III) – Lengyelország

2019. július 31.

Lengyelország számára is történelmi év volt 1956. A forradalmi megmozdulások még ott kezdődtek, támogatásuk kiemelten szerepelt a magyarországi népfelkelés kezdetekor megjelent – és az utcákon visszhangzott – jelszavak között is. A lengyelek is támogatták a magyarok küzdelmét, egyebek mellett adományokkal, gyógyszerekkel.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tamás Menyhért: Vigyázó madár (részlet)

2019. július 23.

Rossz előérzettel szálltam vonatra. A hazahívó távirat: GYERE APÁD NAGYON BETEG; GÁSPÁR, rövid volt, annál hosszabb az éjszaka. Az előző napi, szilveszteri esti mámort, két másodperc alatt felitatta a távirat. Apám beteg? Hát nem édesanyám? Már tíz éve nyomja az ágyat. Apámnak soha semmi baja sem volt. Megpróbáltam aludni. Nem ment. Apámra nyitottam az ajtót.

Tovább | 1 hozzászólás »

Farkas József György: Magyar forradalom, 1956 (II) – Melbourne, Bogotá, Capri, Vilnius, Szófia

2019. július 22.

A hatvan esztendővel ezelőtti magyarországi eseményekre a világ legtávolabbi pontjain is felfigyeltek. Különösen így volt ez Ausztráliában, ahol az éppen akkor megrendezett melbourne-i olimpián a magyarok ügye melletti szimpátia számos megnyilvánulására nyílt mód.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar forradalom, 1956 (I) – Los Angeles, Boston, Toronto, San Francisco, Ottawa, New York

2019. július 21.

Az 1956-i forradalom és szabadságharc leverését követően mintegy kétszázezer ember hagyta el Magyarországot. A nyugati államok – némi lelkiismeret-furdalástól is ösztönözve – menekültek tízezreit fogadták be, nagyvonalúbban alkalmazva esetükben a bevándorlási szabályokat.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Thália papnői a mindennapok sűrűjében / Rozsnyai Júlia

2019. július 20.

Rozsnyai Júlia színésznő kolléganőmmel beszélgetek. Amúgy igazából először. Harminc éve váltak szét útjaink, bár mindkettőnket ugyanabba az országba vetett a sors. Sepsiszentgyörgyre utánam került, jóval fiatalabb nálam, kolozsvári születésű, akárcsak én. A rendszerváltás előtti állapotok őt is átsodorták Magyarországra. Mint ahogy Szabó Zoltán kollegánkat még jóval előttünk, aki aztán több kötetet írt s adott ki […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar kórház – Korea

2019. július 14.

A koreai háború (1950–53) volt az első súlyos fegyveres összecsapás a második világháború befejezése után, tönkretette az ázsiai ország gazdaságát, teljes ipari potenciálját. Korea északi és déli fele egyaránt romokban hevert, a háborúban milliók pusztultak el, tömegesen haltak meg a sebesültek a vérveszteség, a legyengülés, a járványok és az ellátatlanság következtében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Vándor József – Santa Clara

2019. július 8.

A kubai Santa Clara városában bronztábla állításával emlékeztek Vándor József (1909–1979) magyar katolikus papra, születésének 100. évfordulóján. Vándor atya (aki Wech József néven született Dorogon) szaléziánus szerzetesként érkezett Kubába a két világháború között, haláláig, 1979-ig élt ott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Reviczky Imre – Cfát

2019. július 4.

Reviczky Imre (1896–1957) nevét utca és emléktábla örökíti meg az izraeli Cfáton. A katonatiszt 1942. áprilisában mint honvéd alezredes a keleti fronton zászlóalj-parancsnokként, majd Nyíregyházán, illetve Nagybányán egy munkaszolgálatos zászlóalj parancsnokaként működött. Az utóbbi állomáshelyén csaknem negyvenezer román és zsidó munkaszolgálatos tartozott alá.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gergely Tamás: Piknik a drottningholmi palota kertjében

2019. június 28.

Hárman voltunk kicsiny társaságunkban: Rafi, Gunnar meg jómagam. Pikniken a svéd királyi palota többhektáros kertjében. Rafi Lajos erdélyi magyar költő: cigány, költő és bádogos. Gunnar Svensson svéd költő és bádogos, politikai meggyőződését tekintve kommunista.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: MEASZ-emléktábla – Larnaka

2019. június 22.

Történelembarátok számára is kevésbé ismert, hogy a holokauszt több tízezer túlélőjét – aki a háború után Palesztinába akart jutni – a brit hatóságok elfogták és évekig ciprusi internálótáborokban tartották fogva. A történet jól végződött: Izrael Állam megalakulása után az internáltak – köztük számos magyar zsidó – célba értek.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Könyv Orbán Balázsról, az emberről

2019. június 22.

Orbán Balázs és a legendás Szejke címmel jelent meg Balázs Árpád könyve, amely a legnagyobb székelyről tartalmaz újdonságokat, ritkaságszámba menő írásokat, személyes információkat. A szerzővel a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának (NYÖP) székelyudvarhelyi dísztermében Simó Márton író beszélgetett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar Hősi Parcella – Bukarest

2019. június 17.

Történelmi sérelmeik ellenére Románia és Magyarország immár szövetséges államok, a két nemzet, amelynek közös a múltja, ma minden területen az együttműködést keresi – mondta a magyar honvédelmi miniszter a bukaresti Calvineum református temetőben létesített Magyar Hősi Parcella és az ott felállított emlékmű avatásán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Nagy Ferenc – Herndon

2019. június 13.

A második világháború utáni koalíciós idők miniszterelnöke, Nagy Ferenc (1903–1979) református kisbirtokos családból származott. Szülei földjén gazdálkodott 1931-ig, s bár csak hat elemit végzett, már a 20-as évek elejétől cikkeket írt a helyi lapokba.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar ciszterciek – Dallas

2019. június 1.

Az Egyesült Államokban, a Kennedy elnök elleni merényletről elhíresült Dallasban található a római katolikus ciszterci rend egyik temploma (képünkön), amelyhez a magyarországi Bélapátfalva apátsági kolostori temploma szolgált mintául.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Márai Sándor – San Diego

2019. május 25.

Márai Sándor (1900–1989) Grosschmid Sándor néven, Kassán született, felvidéki szászok leszármazottjaként. Elsősorban regényíróként ismert, bár szintén rangos novella-, vers- és tárcaírói munkássága, emellett néhány színdarabot is írt. A háború utáni hazai helyzet alakulásával mind elégedetlenebb Márai Sándor 1948-ban elhagyta Magyarországot.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Tízezer magyar áldozat emléke – Sachsenhausen

2019. május 21.

„A békét és a konfliktusok megegyezéses rendezését ösztönző szabályok alapján működő nemzetközi rend melletti kiállásra kötelezi Németországot a náci múlt” – jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter a sachsenhauseni koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar bencések – São Paulo, Woodside

2019. május 16.

A Magyar Bencés Kongregációhoz tartozik a pannonhalmi szerzetesek által alapított Szent Gellért Apátság is a brazíliai São Paulóban. Az első bencések még a múlt század harmincas éveiben jöttek el a távoli Dél-Amerikába, hogy az ott élő kis magyar közösség lelki gondozását felvállalják. Nova Pannonhalma néven még új központot is kialakítottak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (63)

2019. május 14.

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Kristó Tibor: A riporter megtér (Alutus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, Szerkesztő: Sarány István. Borító: Hajdú Áron) Amikor átnyújtotta […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ligeti Zsuzsa: Kávét inni Núbiában

2019. május 12.

Fúj a szél. Homok mindenütt. Az egykori Núbiában – amely ma részben Szudán területére esik – csak a Nílus mellett van élet, ott, ahol öntözni lehet. Nagy szerencsém volt, hogy a katonai puccs előtt nem sokkal járhattam Szudánban, annak is északi részén, vagyis Felső-Núbiában. A történelem régmúltját láttuk, a turisták számára nem igen hozzáférhető területen. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Deportált magyarok – Hrastovec

2019. május 7.

A közép-szlovéniai városban 2013-ban márványtáblát állítottak a jugoszláv hatóságok által 1945-ben oda deportált Mura-vidéki magyarok emlékére. Az aktust a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség (MMÖNK) kezdeményezte. A hrastoveci várban jelenleg működő szociális intézmény vezetősége segített az emlékmű és környezete kialakításában, a magyar kormány pedig hozzájárult a költségek fedezéséhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar háborús áldozatok Moldovában – Chișinău, Benderi

2019. május 2.

Az 1945–48 között Moldovában elhunyt magyar hadifoglyoknak és polgári áldozatoknak állítottak az ország fővárosában, Chișinăuban (Кишинёв/Kisinyov) emlékművet, illetve temettek el közülük 381 katonát és civilt a Dnyeszteren túli Benderiben. Az 1991-ben a Szovjetuniótól de facto elszakadt területen a II. világháborút követően létesültek fogolytáborok. 1946 januárjában-februárjában nagyon kemény volt a tél, ennek következtében és az élelmezés hiányosságai […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Deportált magyarok – Hrastovec

2019. április 23.

A közép-szlovéniai városban 2013-ban márványtáblát állítottak a jugoszláv hatóságok által 1945-ben oda deportált Mura-vidéki magyarok emlékére. Az aktust a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség (MMÖNK) kezdeményezte. A hrastoveci várban jelenleg működő szociális intézmény vezetősége segített az emlékmű és környezete kialakításában, a magyar kormány pedig hozzájárult a költségek fedezéséhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »