Bölöni Domokos böngészője

AZ A NÉMET!

Fehér Gyuri közbaka igen derék gyerek volt, csak az a hibája ne lett volna, hogy sehogy se szerette a németet. El is járt a szája az istenadtának, mindaddig, mig végre egyszer lehúzatták.
— Fünfzig — mondta a német kapitány. Fehér Gyuri lefeküdt, s várta a jó ötvenet. Mikor azonban a harmincadikat ütötték el rajta, közbeszólt a kapitány, hogy: „Genug, kann er aufstehen.” (Elég, fel tud állni.)
— No látjátok — szólt oda Fehér Gyuri a pajtásaihoz —, ilyen a német itt is; ötvenet ígér, és csak harmincat ad.

Bolond Miska, 1860. november 18.

2022. augusztus 4.

Szóljon hozzá!