Borcsa János: Képzelt interjú Boér Gézával

A költő születése 70. évfordulójára

Boér Géza 1952. március 13-án született Torján, és Kézdivásárhelyen érettségizett 1971-ben. A kolozsvári egyetemi éveket (Bölcsészkar, magyar–francia szak) követően, 1975-ben tért vissza az udvarterek városába, ahol középiskolai tanárként dolgozott 1989. január 23-án bekövetkezett haláláig.


Életében egyetlen verseskötete jelent meg (Hiányok térképe. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980), halála után fél évvel, Markó Béla utószavával adták ki a másodikat (létlelet. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1989), kéziratos hagyatékából pedig egy válogatás látott napvilágot alulírott kiadásában és előszavával, Fekete Vince szerkesztésében (sorskeresztrejtvény. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2002).

Képzelt interjúnk kérdéseire a válaszokat a megjelent Boér-kötetekben olvasható versekben találtuk meg.

Az interjú teljes szövege a kolozsvári Helikon folyóiratban.

2022. szeptember 1.

Szóljon hozzá!