Kölcsönsorok: Sándor Petőfi

Un gând mă frământă pe mine… / Egy gondolat bánt engemet…
(Traducere de Csata Ernő)

Un gând mă frământă pe mine:
A muri-n pat printre perne!
Ofilind încet, ca o floare,
Pe care viermea o roade;
Arzând încet, ca o lumânare,
În spații pustii, goale.
Nu așa să mor, Doamne,
N-aș dori așa moarte!
Copac să fiu, de un trăsnet pătruns,
Sau de vârtej din rădăcină smuls;
Stâncă să fiu, ce din vârf în vale
Va fi zguduit de un tunet mare… –
Când tot norodul subjugat
Răzvrătind de jug săturat,
Cu steag roșu și fața aprinsă
Și pe steag această lozincă:
,,Libertate”!
Ce răsună,
Răsună întruna din est spre vest,
Cu tirania ei se plesnesc:
Acolo să mor,
Pe câmp de omor,
Acolo să-mi curgă sângele fraged,

Când ultimul meu cuvânt va răzbate,
Să-l absoarbe zgomot oțeliu,
Sunet de trompetă și bubuitul,
Prin al meu trup
Caii în drum,
Să gonească la triumful dobândit,
Lăsându-mă pe mine acolo stâlcit. –
Colo să am oase rămase,
Când va veni o înmormântare,
Unde cu marș funebru, cortegiu,
Însoțit și cu drapel de doliu,
Eroii ajung la înhumare,
Morții pentru sfânta libertate!

***
Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;

Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyugatig,
S a zsarnokság velük megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér ki szívembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyúdörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével
És fátyolos zászlók kíséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

2023. január 23.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights