Bigonya: Berda József (1902–1966)

Egy politikus arcképéhez

Istenem, még ilyet, hogy te
nem hallottad a nagy miniszter
hatalmas beszédét az államháztartás
rendbehozatala tárgyában!

Én ott voltam lásd, s hazafiúi
kötelességemnek eleget tevén, csupa
láz voltam a meghatottságtól; –
nemes indulat és honfibú!

Ily csodálatos elmét nem láttam
én még, mióta élek! Jó ebédektől
s vacsoráktól kidagadt szája oly
mélységes komolysággal rezgett, mely már
megdöbbent okosságával.

Szinte látni lehetett, hogy ömlik
az ige örök malasztokkal fűszerezett
buzgalma, mint finom illatú moslék
a vályúba, minek a boldog disznók
már előre röfögnek…

De ez mind kevés ama történelmi
pillanathoz, mikor az asztalra csapott,
s mint a kard, csörrent az irgalmatlan
parancs: „Mig én vagyok itt, nem tűrök
izgatást, hazátlan bitangok!”

Szerkeszti: Bölöni Domokos

2016. november 2.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights