Bálint György breviárium (92)

A „gnóm” szó meghatározása körül volt némi zavar ma délelőtt a törvényszéken. Az ifjú röpirat-cikkíró, aki „gnómokról” írt inkriminált művében, nem tudta megmondani a bíróság előtt, mi az a gnóm. Három évig járt egyetemre, de elfelejtette megtanulni. Mikor faggatták, hogy mégis írja körül ezt a fogalmat (ami, gyengébbek kedvéért, törpefélét jelent), ezt a klasszikus meghatározást adta: „A gnóm valami olyasféle minden lében kanál ember. Esetleg úgy is mondhatnám, hogy sokat akar a macska, de nem bírja a farka.” Hát ezt jól meghatározta az ifjú közíró. Szabatos, tömör szövegét meg kell jegyezni, és alkalomadtán fel kell eleveníteni. Az utóbbi időben egyre gyakrabban van szükség erre a nagyon találó és nagyon ötletes meghatározásra, mert a jeles cikkíró mondata nem illik ugyan a gnómra, de meglepően jól jellemzi magát a szerzőt és számos hasonló szerzőtársát. Gratulálunk. (Remek meghatározás. 1938. július 9.)

Folytatjuk

2017. november 28.

Szóljon hozzá!