Kapui Ágota: Limes

Valahol Kelet s Nyugat közt félúton
valahol a csend és a zaj mezsgyéjén
a múlt kapuján túl a jelen küszöbén
valahol a civilizáció odvaiban
a műanyagszatyor rengetegben
ahol a tavasz zacskó-lombot virágzik
s burjánzó zöldjével takargatja szégyenét a nyár
ahol a patak visszahőköl
a PET palack-zátonyok mögött
valahol a kristálytiszta ősszavak
és a fertőzött álmok keresztmetszetében
az idegenség korbácsütései alatt
a bezárt iskolák vakablakaiban
a tóba fojtott falvak hörgésében
omló várfalak és kancsal fényű
hagymakupolák metszéspontjában
határnak csúfolt villanypásztorok között
az összeszorított ököl ropogásában
a türelem legvégső zónájában
a limes limesén
ott a hazám

2018. január 7.

Szóljon hozzá!