Bajor Andor: Hogyan kell szakszerűen rágalmazni

MINT ISMERETES, az idősebb rágalmazók avval a problémával állnak szemben, hogy nem tudnak fiatal rágalmazó szakkádereket nevelni a jövő számára, s így nem lesz utánpótlás, ha majd kidőlnek. Ezért tartom fontosnak az alábbi befeketítő tanfolyam anyagának kiadását, ajánlva tanulni vágyó ifjúságnak.

1. Bevezetés a rágalomba
Csak kevesen tudják, hogy a bibliai Mózes (aki mellesleg zsidó nagytőkés
létére titokban SS katona volt) magánbeszélgetésekben a tízparancsolat ellen nyilatkozott és aktívan támogatta a rágalmazókat, s amikor Egyiptomból kivonult, egyiptomi valutát vitt magával, hogy a mesterkedéseit anyagilag fedezze.
Ez persze nem lényeges, de annál furcsább, hogy például Julius Cezár is több rágalomhadjáratot vezetett a gallok ellen, akiknek különben a titkos ügynöke volt, s azért is igázta le őket, hogy a gyanút az unokaöccsére. a későbbi Augustus császárra terelje, aki mellesleg titokban ócska bútorokkal kereskedett és az így szerzett pénzen ellenségeket vásárolt magának, hogy tudjon harcolni velük.
Ugyanez volt a helyzet Mátyás királlyal is, aki a hadseregét mindenki előtt befeketítette, (lásd: Fekete sereg), hogy ezáltal elterelje magáról a figyelmet és mint a feudális királyság titkos ügynöke összeesküvést szőjön a későbbi paraszt felkelések ellen. Ezek olyan dolgok, amelyeket csak éppen megemlítek, de kétségtelen, hogy a tudomány még sok sötét mesterkedést fog földeríteni. A lényeg az, hogy maga a rágalmazás igen bonyolult folyamat és nagy körültekintéssel kell eljárni. Először is, meg kell találni a személyt, akit rágalmazni lehet — sőt ajánlatos.


II. Kit rágalmazzunk?
Sohse rágalmazzunk olyat, aki erre nem alkalmas. Ne rágalmazd a káderest, hogy hosszú életű lehess a munkahelyeden. Ne rágalmazd fölötteseidet, mert ezáltal kihívod magad ellen a kérlelhetetlen sorsot (aki mellesleg igen sötét alak, kiszámíthatatlan és zavaros, misztikus és anarchista, s állítólag keretlegény is volt.) Ne rágalmazd a karrierista felebarátodat, mert az visszarágalmaz téged. („Ki kardot ránt, kard által vész el” — mondta az evangélista — bár többen hallották, hogy a kocsmában másképp nyilatkozott.)
Csakis olyan felebarátodat rágalmazd — akit becsületes embernek ismernek, mert az ilyenről minden rosszat fel lehet tételezni.
Rágalmazd tehát Bús Alajos énektanárt, aki a légynek sem árt, éppen ezért feltételezhetően kell legyen valami hiányossága.


III. Mivel kell Bús Alajos énektanárt rágalmazni?
Csakis olyan dologgal, amelyet — ha igaz volna — senki sem hinne el. Találomra felsorolok néhányat:
1. Bús Alajos nem más, mint a vonatrobbantó Matuska Szilveszter, a közénk furakodott biatorbágyi rém.
2. Bús Alajosnak Dél-Amerikában ezüstróka tenyészete van, s a profitot nylon szipkákba csomagolva, félévenként elküldik neki.
3. Bús Alajos zsebmetsző volt Portugáliában.
4. Bús Alajos angol misszionáriusnak készült, rabszolgái és ültetvényei vannak a Fidzsi szigeteken.
5. Bús Alajos 1942-ben Von Sligovitz néven ellentengernagyként működött a Moltke csatahajón, és ott állandóan kutyakorbáccsal verte a néger hadifoglyokat.
6. Bús Alajos a CEC megdöntésén dolgozik, állandóan pénzt tesz be, és azután kiveszi, hogy ezáltal a CEC belső szervezetét aláássa.
7. Bús Alajos állandó levelezésben áll Mihai ex-királlyal, és két héttel ezelőtt telefonon keresztül pertut ittak.
8. Bús Alajos kettős életet él, orvvadászattal keresi a pénzt és hét szeretője van Pitesten.
9. Bús Alajos meg akarja támadni a Német Demokratikus Köztársaságot.
10. Bús Alajos mohamedán és a török szultán törvénytelen fia.


IV. Hogyan kell bebizonyítani, hogy Bús Alajos a török szultán törvénytelen fia?
Körültekintéssel kell hozzákezdeni. Először több ízben ki kell jelenteni, hogy Bús Alajos körül van valahol valami. Ezt komor arccal kell kijelenteni, ég felé nézve, tenyerek kiforditandók. Amikor az emberek ezt megszokták, lehet jönni a piaszterrel. Bús Alajos jelenlétében a pénzt — tréfásan — piaszternek kell nevezni és minden egyes piaszter alkalmával kacsintani kell. Miután ez is köztudomású lett, elő kell venni a félholdat. A következő módon.
— No, Alajos, mit szólsz? Már megint feljött a félhold! Üss a zsebedre és megfiadzik a piaszter.
Azután: Te Alajos, mennyi is egy egész holdnak a fele? Egy fél? Igaz, a próféta szakállára!
Ezután jöhet a müezzin: Ki énekel itt, mint egy müezzin? Ahá, sejtettem!Különben ilyen alkalmakkor miért nem fordulsz mindig Mekka felé?
Ekkor jön a döntő fordulat.


V. Jóságos ég, ki hitte volna!
Rettenetes, amit mondani akarok … ki hitte volna … hogy: tegnap este bekopogtattam Bús Alajoshoz. Bekopogtattam, s lenyomom a kilincset, belépek… és ki hitte volna? Megláttam … Ha hiszitek, ha nem: azt az alakot. Igen, de hogyan! Papucsban! Kaftánban! Valami különös … piros selyem nadrágban! És a fején: ez az őrjítő — turbán volt. Mindez — mondom este — Mekka felé — égen félhold, müezzin, piaszter, az asztalon dzsebedzsi, Allah, Mohamed, Szent Isten, és findzsa! S erre ez az alak, azt mondja: mosakodtam. Igen, mosakodott, ahogy Mohamed előírja, naponta ötször. Mondom: későn jöttem? Azt feleli: hát nem egészen korán. Elsápadtam: a Korán! — jutott eszembe — szóval még nem kezdett egészen a Korán olvasásának. Hát mondom én… én ezt nem hittem volna Önről.


VI. Bús Alajos, Aliasz Ali, a Szultán törvénytelen fia.
Ez az alak — semmi kétség — mohamedán! De ez még semmi! Ez az alak — nem egy egyszerű mohamedán! Ugyanis, ha elolvassuk a Nagymufti titkos levelezését és betekintünk az ankarai és sztambuli újságokba, valamint figyelembe vesszük a török hajóhad parancsnokának meg nem jelent naplóját, továbbá a Szultán végrendeletét, amelyet pillanatnyilag Addisz Abebában őriznek egy meg nem nevezhető helyen, és ezenkívül arra gondolunk, amit több főherceg 1922 április 30-ikán mondott, nem beszélve a British Múzeum ide vonatkozó irattáráról — ha veszünk egy kis fáradságot és mindezt elolvassuk: … bizony … akkor furcsa dolgokra jöhetünk rá …
Bús Alajos igazi neve: Ali. Aki pedig nem más, mint a Szultán
törvénytelen fia: s ez az ember azért Bús, mert nem sikerülnek szándékai,
melyeket jól ismerünk.


VII. Hogy süllyedt idáig a gazember?
Ez a gazember, a közvélemény megtévesztésével jött a világra. Bölcsőjében mohamedán monarchista törekvéseket takargatott, és azokat pelenkájával leplezte, a figyelmet pedig bőgéssel igyekezett elterelni reális céljairól.
Gyermekkorában befurakodott egy elemi iskolába, hogy ott rongálhassa a padokat és fölkészüljön a mesterkedésekre, melyeket ma már jól ismerünk.
Így sikerült Zeneakadémiára jutnia, ahonnét ez a janicsár énektanárnak álcázva távozott, majd üzemi kórusvezető címén hadonászni és pöffeszkedni kezdett a közönség előtt, melyet sikerült megtévesztenie ideig-óráig, ennek a szerényen félrehúzódó basának.
Mint énekkar-vezető a basszus szólamokat tudatosan falcs hangokra tanította, és több ízben kifejtette úgynevezett „elméletét”, az összhangról, jóllehet a haladás és a szultánátus között összhang nem képzelhető el.
Végül is elárulta magát a gaz ottomán trónkövetelő, s most világosan látjuk kopasz fejét, melyet megtévesztésünkre hajjal növesztett be.


VIII. Mit kell tenni a továbbiakban.
Bús Alajos, előreláthatólag: tagadni fogja török monarchista származását. Ekkor a következőket kell mondani:
1. Senki se hisz egy tőrök trónkövetelőnek!
2. Nem szép, ha valaki megtagadja szüleit. Benne van a Koránban is, hogy a szülőket tisztelni kell. Még a medvebocs is tiszteli anyját. Úgy látszik Bús Alajosból még ez az érzés is kihalt.
3. Aki meghallgatja Bús Alajos védekezését, — az akarva nem akarva, tudatosan vagy öntudatlanul izlámhívővé válik, és rövidesen rettenetes változásokat észlelhet magában. Nincs mit kertelni — mondjuk ki nyíltan — Bús Alajos barátai, akik őt még most is elvtársuknak tartják — átváltoznak eunuchokká.
Erre aztán mindenki megijed, mert ugyan ki akar eunuchhá lenni egy török
trónkövetelő kedvéért?
*
Ez az egyszerűbb rágalmazás módszere — röviden: a törökügynök módszer. A bonyolultabb rágalmazással újabb előadásban fogunk foglalkozni.
Fölkérjük azonban a tisztelt rágalmazó-jelölteket, hogy további intézkedésig ezt a módszert se alkalmazzák, mert — és ezt elfelejtettem az elején megmondani — mindig kiderül az igazság és így végül is igen rossz lesz a rágalmazó sorsa. A rágalmazó sorsa — mellesleg — igen sötét és ronda, rosszindulatú, gálád, nem érdemes alkalmazni, főként megbízhatatlansága miatt.
Ugyanakkor kérem a mélyen tisztelt aktív rágalmazókat: ne állitsák rólam azt, hogy szerény írásom rosszindulatú mesterkedés, amellyel egy amerikai gumiarábikum cég érdekeit akarom szolgálni. Ez nem felel meg a valóságnak — ami különben tudom, hogy mellékes.


Forrás: Utunk, 1956. /30. szám (július 27.)

2019. szeptember 11.

Szóljon hozzá!