Borsodi L. László két verse

Séta

a haj­na­li park min­ket rejt
értünk van­nak füvek fák bok­rok

szo­ro­san belém ka­rolsz mégis
félünk hogy meglátnak

a hős ka­to­na emlékműve mögött megállunk
vissza­for­du­lunk a játszótér felé

va­la­mit mo­tyo­gok
úgy tűnik min­dent értesz

de

nem állunk meg nem for­du­lunk
szem­be egy-
mással


Két árva

Árvám vagy. És árvád va­gyok.
A tű fokán átfúj a szél.
A si­va­tag ben­nem ra­gyog.

Forrás: eirodalom.ro

2019. október 3.

Szóljon hozzá!