Kiss Székely Zoltán: Bem álma a vámosgálfalvi csata előtt

Abosfalva. Nyitott templomhajó.

A lovak térdét feszíti szét a szél a gálfalvi úton,
s elfújja a petróleumlámpát a parókia
Küküllő felé bámuló ablakában.

Aki nem járt azóta sem erre –
– ha nem is a fehéregyházi csata távolából -,
de visszagondol ördöngös huszártisztjére.

Hóharmattól vert tőkén felejtett
szőlőgerezdet szagolna.

A január fagyott jégcsap ujjai helyett
érző ujjbeggyel érintené meg
a felállított lőállások öreg tüzéreit
s az öreg házak lakóit
a szőkefalvi úton.

Talán arra gondol, hogy várják odahaza.
Tarnówban rég.
Vagy már Aleppó sírkertje
két év múlva?

Hinni kell a visszatérésben,
hisz a vén Kis-Küküllő is, lám,
mily nagy kanyart tud vetni
a gálfalvi szőlőhegy alatt.

Megsimogatná a holtággá
vált Nagykanyarát a Kis-Küküllőnek
az Ördöngös híd előtt.

2019.01.17.

A vámosgálfalvi az 1848–49-es téli hadjárat egyik ütközete. Helyszíne Küküllő vármegyében, Szőkefalva és Vámosgálfalva között volt. Bem főhadiszállását az abosfalvi katolikus parókián állította fel.
1849. január 16–17-én Puchner mozgósította csapatait, s Bem elé sietett. Január 16-án Gálfalva és Szőkefalva között támadta meg Bem csapatait, de azok visszavetették egészen Borzásig. Az éjszaka folyamán Bem megerősítette állásait, s úgy helyezte el tüzérségét, hogy az egész csatamezőt tűz alatt tudja tartani.
Január 17-én Puchner újra támadott, Bem ágyútűzzel fogadta. Az osztrák gyalogság egy ideig jól állta a tüzet, de aztán lassan visszavonult. Bem a befagyott Kis-Küküllőn át támadott. Az osztrák visszavonulás rövidesen pánikszerű futássá változott.
De egy császári ulánus főhadnagy kis csapatával egészen Bem környezetéig hatolt, s a tábornok csupán segédtisztjének köszönhette megmenekülését.
Azt a kis hidat, ami összeköti a vámosgálfalvi – szőkefalvi árkon át a két falut, s ahol a huszártiszt megmentette Bem életét, Ördöngös hídnak tudják a helyiek a mai napig.

2020. február 14.

Szóljon hozzá!