Bölöni Domokos böngészője

MR. MADÁCH, BUDAPEST

Néhány nappal ezelőtt spanyol nyelvű távirat érkezett Madridból a
következő címre: „Mr. Madách Budapest.” Miután a távirat spanyolul volt írva, a posta a spanyol követségnek kézbesítette. A sürgöny így hangzott: „Engedje át előadásra Az ember tragédiája című darabját spanyol nyelven.”
— Aztán mit csináltak a sürgönnyel?
— A spanyol követségen egy darabig törték a fejüket, végül is odaadták Marton Sándor dr.-nak azzal, hogy kézbesítsék a szerzőnek. A spanyolokat kellemesen fogja érinteni a hír, hogy a halhatatlan költő már nincs az élők sorában, és a mű után már nem kall tantiémet fizetni.

Színházi Élet, 1930/50

2020. június 30.

Szóljon hozzá!