Hírét vettük…

… Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) hét végén átnyújtotta Kolozsváron idei díjait az arra érdemeseknek. A díjazottak a következők:

Balázs Ferenc-díj – a Mészkői Unitárius Egyházközség az épített és szellemi örökségének őrzéséért és közkinccsé tételéért

Gr. Bánffy Miklós-díj – Dimény Levente színművész, rendező- koreográfus érzékeny és kiemelkedő színészi szerepformálásaiért, társulatvezetői munkásságáért, a modern-kortárs táncművészet partiumi megteremtéséért és népszerűsítéséért

Bányai János-díj – Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató gazdasági antropológiai kutatásaiért és intézményvezetői munkásságáért

Janovics Jenő-díj – a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége a magyarságért, valamint a közművelődés terén végzett munkájuk elismeréseképpen

Kallós Zoltán-díj – Fazakas János a néptánchagyományok továbbadását szolgáló több évtizedes oktatói és közművelődési munkássága elismeréseképpen

Kőváry László-díj – Zsigmond Enikő ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként

Gr. Kun Kocsárd-díj – Balázs Bécsi Attila, a TÉKA Alapítvány elnöke az intézményalapító, szórványiskolát és -kollégiumot létrehozó és működtető tevékenysége elismeréseképpen

Monoki István-díj – Bedő Melinda a modern könyvtári infrastruktúra megteremtésében elért eredményeiért, könyvtárosképzés, közösségépítés és kistelepülési könyvtárfejlesztés terén végzett odaadó munkájáért

Nagy István-díj – Lőfi Gellért az erdélyi magyar kórusmozgalomban, a magyar közösség érdekében kifejtett kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseképpen

Poór Lili-díj – Fincziski Andrea színművész példaértékű és szerteágazó alkotói tevékenysége elismeréseként, érzékenységgel és szenvedéllyel megélt valamennyi szerepéért

Spectator-díj – Bodolai Gyöngyi újságíró több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel a mezőségi szórványközösségek életét bemutató írásaiért, valamint kiemelkedő egészségügyi szakcikkeiért

Szolnay Sándor-díj – Sánta Csaba a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkássága, a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának létrehozása elismeréseképpen

Életműdíj – Egyed Ákos történész, akadémikus, író a tudományosság terén, az EME megújításában és a KAB létrehozásában végzett munkája elismeréseképpen

Cseke Péter író, egyetemi oktató az írói tevékenysége, valamint az ifjú nemzedékek nevelésében végzett munkája elismeréseképpen

Díszoklevél – a Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása beindulásának 50. évfordulója alkalmából, a szerkesztőség munkájának elismeréseként

Emellett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Brassó megyei szórványban, valamint az EMKE elnökségben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként Házy Bakó Esztert, a romániai magyar civil életben végzett munkájáért, népzenészként és operaigazgatóként az erdélyi magyar zenekultúra terén, valamint a civil szervezetek támogatásában kifejtett sokrétű közművelődési tevékenységéért az EMKE társadalomszervezési alelnökét, Szép Gyulát tiszteletbeli tagjává választotta.

2020. november 7.

Szóljon hozzá!