A montevideói lány-ról az Erdőszentgyörgyi Figyelőben

Korábban a Káfé főnix több ízben közölt egy-egy rövidprózát Szentgyörgyi László tollából. Az írásokat kivétel nélkül abból a kötetből válogattuk, mely A montevideói lány címmel jelent meg 2020-ban a marosvásárhelyi Bookman kiadónál, Várdi Lázár feljegyzései alcímmel, Bölöni Domokos szerkesztésében.
Az erdőszentgyörgyi születésű szerző könyvéről rövid beajánló szöveg jelent meg az Erdőszentgyörgyi Figyelő idei májusi-júniusi számában. Ebből idézünk:
„Az alcímben jelzett Várdi Lázár a főszereplő, valójában a szerző alteregója, aki egyes szám harmadik személyben beszél tapasztalatairól, így igyekszik megőrizni a távolságtartó, tárgyilagos szemléletet, de sorain mindig átsüt a személyesség. Az első rövid történet, a Pályamódosítás az újságíróvá válásnak rövid, tömör története. Várdi tanult szakmája szerint nyomdász, de a rendszerváltás előtt kénytelen volt szakmájától idegen területeken dolgozni, mert frissen végzett szakemberként nem fogadta el a regát egyik városában felajánlott állást – tudjuk, nem volt egyedi eset akkoriban. Az 1989-es változás után végre elhelyezkedhetett nyomdászként. Munkája során beleolvas az egyik újság anyagába, és ’mintha csak önmagának– megjegyezte: ilyet én is tudnék’. És lassacskán megtörtént a pályamódosítás: „újdondász lett.”. Olvasottsága, íráskészsége adott volt, az újságíráshoz szükséges kíváncsisága, igazságérzete, őszintesége sem hiányzott. Várdi Lázár nyitott szemmel járja a világot, és azt írja meg, amit tapasztalt, látott. A kötet ezeknek a tapasztalatoknak a tükre.
Apró kisemberi történetek, érdekességek, amelyekből talán nem lettek újságcikkek, de egy-egy emberi sorsot, egy-egy furcsa élethelyzetet villantanak fel tömören, érdekesen. A kötet utolsó írásában, az Epilógusban, avagy Várdi Lázár csütörtököt mond címűben csalódottan tesz pontot a harmincöt éves újságírói pálya végére: Az én esetem csak megerősítette a mondást, hogy szamárbőgés nem hallatszik a mennybe –
vonta meg újságírói tevékenységének mérlegét Várdi.”


Forrás: Erdőszentgyörgyi Figyelő, 2021. május-június, 9. old.

2021. július 1.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights