‘Nincs kategorizálva’

 

Ágoston Hugó: Kedves Gazsi!

2023. január 15.

Özönlenek a cikkek a halálod híréről, amit félve vártunk, mint gyakran a kérhetetlen bizonyosságok hírét, és az első óráktól látszik: az egész összefoglalhatatlan, mint minden, ami veled kapcsolatos. Szerény bámulód voltam, s kezdettől fogva a szellemiséged olyan elbűvölő hatása alá kerültem, mint korábban csak Földes László intellektusa – és utána is nagyon keveseké – előtt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Petőfi-emlékév: Mester Petőfi

2023. január 15.

A múlt század 40-es éveinek elején, a „kicsi magyar világban” történt, hogy az egyik székelyföldi kisvárosban az uraságnak fia született. Az örömhír másnapján nagyszabású vadászatot szerveztek, amelynek végeztével a boldog apa nem győzte az igen szapora koccintást a gyermeke egészségére. Alaposan megrészegedett, és egyre inkább ágaskodott benne a virtus. Az egykori frusztrációkat örökös nyújtotta reményteljes […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ivan Karamazov :Mikes Kelemen képeslapjaiból

2023. január 8.

Édes néném, ma a Nagyságos Fejedelem kijelentette, hogy az irodalom szent, és ő csak akkor ír, amikor közel érzi magát az ő Istenéhez. Mindennap rója sorait, szóval úgy érzem, gyakran találkoznak ők ketten. Nem vagyok féltékeny: Isten, ha komolyan gondolja saját feladatkörét, mindenütt ott van, az én hajlékomban is. Majdnem elnevettem magam, hogy ilyen szavakat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Faluvégi Anna: elmerengés

2023. január 7.

úgy élem megezt a napothogy felismerembennea tegnapot

Tovább | Nincs hozzászólás »

Domokos Géza: Örök nyugtalanítónk – Petőfi

2023. január 7.

Minden bizonnyal igaz: Petőfi verseiben új meg új értelmezést, rejtett jelenlétet, közvetett mondanivalót nemigen fogunk már felfedezni. Ahogy a költő egyik méltatója írta nemrég, Petőfi műveinek nincs mögöttes területe. A föld, amelyből „rongyos vitézei” vétettek, nem rejteget titkon feszülő erőket, amelyek csak a gondolati vagy formaművészeti vizsgálat érzékenyebb, mélyrehatóbb eszközeire várnak, hogy nem is sejtett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

BELAKTAM A NÉMASÁG VÁROSÁT

2023. január 6.

Borsodi L. László költői estjéről Szétszórt némaság és Estére megöregszel – két jelentős, tematikájukban, időrendiségükben, megjelenésükben egymást követő, egymásba fonódó erdélyi prózaverskötet címei. A csíkszeredai Borsodi L. László költő elhunyt családtagjainak, felmenőinek történeteit éli meg, mutatja be sajátos, az olvasót valóban megérintő költészetén keresztül e kötetek lapjain. E két könyv képezte az alapját annak a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

B. Tomos Hajnal: Télidőben ostoros egek

2023. január 4.

Élhettünk volna rigódalban,patak partján piros dinnyebélben,anya-ölben, szép-szerelmes regényekben-járhattunk volnatáncot bodzasípra,

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2023. január 2.

TÉVEDNI EMBERI… Voltaire-t egy vita hevében ellenfele idiótának nevezete. Voltaire derűsen nézett rá, és így szólt:– Professzor úr, én önt eddig okos embernek tartottam. Ön viszont idiótának nevezett engem. Úgy látszik, mindketten tévedtünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Rostás Szabolcs: Lapzárta

2023. január 1.

BÚCSÚ A NAPILAPTÓL – Közel három évtizeddel ezelőtt, pályakezdő újságírókként folyton lestük a nagy öregek szavait, akiktől igyekeztünk megtanulni a lehető legtöbbet, ami elsajátítható ennek a szakmának a művelése során. A lap kitörölhetetlen helyet foglal el a(z erdélyi) magyar sajtótörténelemben •  A magyar irodalomba – és sajtótörténetbe – még Ady révén bevonult nagyváradi Kanonok soron […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ladányi Mihály: Az én Bukarestem

2023. január 1.

Barátom üldögél mellettem az Emke-kávéház asztalánál, és nem érti, miért indulok hetedszer turistaként Bukarestbe kilenc év alatt. Három napot töltött egyszer Bukarestben, szerinte az egy rendezetlen város, zajos vendéglőkkel. „Ott voltál a Tömő utcai robbantásnál?“ — kérdeztem. Pesten a Tömő utcában robbantással bontják az öreg házakat. De barátom született pesti, már az ükapja is ott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Pamflet: Feltámadott Petőfi!

2023. január 1.

Forrás: Háromszék, 2022. december 30., péntek, Szerző: Kuti János Amikor 1991-ben egy küldöttség tagjaként Novoszibirszkben jártam, elvittek a Mezőgazdasági Kutatóintézetbe, amelyben – azt mondták – 26 kilométert lehet sétálni a folyosókon anélkül, hogy az ember kimenne a szabadba.Bemutattak egy magyarul is tudó tudósnak, Fagyjas Fagyarovics Fagyarovnak (Fegya), aki később a Puscsinóban lévő Talajtani Intézet kriológiai […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Csata Ernő: Apáczai Csere Jánosra emlékezem

2022. december 31.

1659 december 31-én hunyt el (363 éve) a hazai művelődés és tudományosság úttörője, Apáczai Csere János. Síremléke a házsongárdi temetőben van.Tanulmányait hollandiai egyetemeken végezte, itt is vette feleségül Aletta van der Maet, jómódú polgárlányt. Erdélybe érkezve, II. Rákóczi György fejedelem kinevezte a gyulafehérvári kollégium tanárának, székfoglaló beszéde: De studio sapientiae.Nevéhez kötődik az első Magyar Encyclopaedia […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos PRIVÁT HANGULATOK

2022. december 29.

Kukkra, sógor! Valamikor az átkos múltban Bimbus is futballozott. Ő mesélte, mikor még élt, hogy a faluközi bajnokságot úgy nyerték meg, hogy el is vesztették a döntő mérkőzést, s nem is. Vagyis megnyerték, de mégsem. A zándorfalvi csapat mindig találomra állt össze, a magát Depnernek tituláló brigádos játszotta a menedzsert, a kollektív gazdaság traktora vontatta […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Albert Ildikó: KARÁCSONY

2022. december 25.

Nem tudom, létezik-e, és ha igen, tetten érhető-e a csoda? Csak azt, de azt bizton, hogy szükségünk, végtelenül nagy szükségünk van rá. Mint ahogyan lehetséges, hogy azok, az apró bűvöletek, a megtapasztalásaink, a mindennapos felfedezéseink is, ha odafigyelünk rájuk és felemelkedünk hozzájuk.Mert fel kell nőjjünk ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen kicsik vagyunk.Hogy felfedezzük, csoda maga az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: HANGEMBER AZ ÁRNYVONATON

2022. december 25.

Az árnyvonaton ársapkáját lobogtatva flexeltegy hangember.A 2022-es év magyar szava, antiszava ésifjúsági szava Nyelvészek egy közössége – idén a PKÜ Kazinczy Műhelyének közreműködésével – 2010 óta kiválasztja, megszavaztatja és közzéteszi az év szavait. A 2022. évről ez az eredmény született. Az év szava: ársapka Az indoklás szerint idén a gazdasági válságkezelő eszköztár egyik eleme azársapka […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Majtényi Erik: Beszédes sorrend

2022. december 25.

A Hét irt már arról a kis statisztikai kimutatásról, amely a minap jelent meg a sajtóban. Az UNESCO „Index Translationum“ című közlönyének kimutatásáról, arról, hogy a világ 73 országában 41322 könyvet fordítottak le 1970-ben. Ez majdnem két lefordított könyv minden országban külön-külön – naponta és persze átlag. Az információrobbanás korában már nem is olyan meghökkentő […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin karácsonyi üdvözlete a portál olvasóinak és szerzőinek

2022. december 22.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bencze MIhály: A fakó keselyű visszatért

2022. december 21.

Árnyékok nyújtóznak a vízen, füzek sóhajtanak,Lemenő nap fényében fakó keselyük rajzanak.Csend birkózik a nyári alkonnyal, a patak csobog,S a hulló sastollak, csillagfényben úszó sárkányok.

Tovább | 3 hozzászólás »

Demeter János: Vadászat az éjszakában

2022. december 20.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2022. december 20.

A LEGJOBB NEVELŐESZKÖZ A ’szabadság’ jegyében szüntették meg az iskolai egyenruhát és engedik meg a diákoknak, hogy a sulitól tíz méterre vígan cigizzenek. Van azonban egy ügyes ember, aki roppant egyszerű eszközökkel tudott rendet csinálni; nem mindenütt, csak a maga portáján. Haáz Sándor (Sankó), a száztagú Szentegyházi Gyermekfilharmónia alapítója, zenetanára és karnagya egy interjúban elmesélte, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Az emlékezet

2022. december 16.

A napokban Kézdivásárhelyen jártam, egy kiállítást kellett megnyitanom a Vígadó patinás termében, s minthogy a tárlatot már délelőtt, nagyon hamar berendezték, bőven volt időm arra, hogy körbecsavarogjam a várost, ne csak a már helyreállított, szép épületeket, vagy a szobrokat nézzem meg, bejárjak néhány udvarteret, hanem azt is észrevegyem, hogy vannak olyan kis, szürke épületek, amelyeket […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Zita néni (alias Hegedűs Zsolt): Arnold egy napja (11)

2022. december 15.

X. Térítési kísérlet 17.15-17.30 A centrumban nagy a nyüzsgés. Tejet és kenyeret kéne vennem. Buszom három perc múlva indul, nincs időm bevásárolni. A dúskeblű hölgyekkel díszített címlapokat nézegetem a Pressbyrånak nevezett trafik kirakatában. – Hejszán! – köszön rám valaki. – Felkapom a fejem. Jóképű fiatalember áll előttem. Nem a szomszéd házból láttam kimenni a minap? […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos böngészője

2022. december 15.

SZOVÁTAI HÍRMONDÓ A SZERKESZTŐ BÚCSÚCIKKE Amióta ezt a lapot szerkesztem, írom, mindanynyiszor a vezércikk maradt utoljára. Azért is, hogy már lássam a betördelt anyagot, a nyomdakész oldalakat, s valamiképpen azzal kapcsolatos témát válasszak hozzá. De azért is, mert úgy szerettem, hogy előbb a neheze legyen meg, a vezércikket a végén percek alatt „kirázom” majd.Most is […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Botár László-kiállítás Bukarestben

2022. december 14.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Magyari Barna: Veríték-labdák pattognak rajtam

2022. december 11.

pihen a világnagy a csend és mélynézd nesztelenülvetkőzik az éj nemcsak kezed szépde mindened azruháid alólátfénylik a tavasz

Tovább | Nincs hozzászólás »