Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul* (10)

Az első magyar szökevény

A falunkban az első engedély nélküli visszatérő egy 16 éves fiú, Lesták Elemér fia volt. A nagyapját, Palyi János bácsit és a nagyanyját nem hurcolták el, mert idősek és betegek voltak. Ők ott maradhattak a lévárti házukban. Az unokájuk a szerencsés szökés után náluk húzódott meg. A hatóság hamarosan megtudta, hogy a szökevény hol rejtőzködik.
Az eset nyugtalanságot okozott a helyi szlovákok körében, mert attól tartottak, hogy az első visszatérőt követi a második és így tovább. Ők veszélyben vannak, mert mi lesz, ha a tulajdonosok hazajönnek.
Fedor, Martinko, Sedlák és Salamon lóhalálában mentek Tornaljára a csendőrségre. A járási hatóságnál kieszközölték, hogy a fiút fogják el, éskarhatalommal toloncolják vissza Csehországba…
A csendőrök vacsora közben lepték meg Lesták Elemért. A két nagyszülő, Elemér és Andris ültek az asztalnál. Andris szolgalegény volt, de úgy élt az öregekkel mint családtag. A háború alatt került a falunkba…
A két harkácsi csendőr felszólította a szökött fiút, hogy öltözzön, fogja, ha valamit vinni akar magával, mennie kell velük, bekísérik a tornaljai állomásra, onnan pedig tovább, vissza Csehországba.
Andris látta, hogy baj van. Úgy tett, mintha nem érdekelné a dolog. Csak úgy mellékesen megemlítette, hogy itt van ő, befogja a lovakat, beviszi ő a csendőr urakat meg Elemért a tornaljai állomásra, hosszú az út, ne menjenek gyalog.
A csendőrök kaptak az ajánlaton. Andris szólt Elemérnek, menjen vele az ólba, szerszámozzák fel a lovakat. A két csendőr az ólajtóba állt. Ők meg ketten bementek a lovakhoz…
Amikor a lovakat kivezették az udvarra, mondja Andris a csendőröknek, hogy indulás előtt az állatokat meg kell itatni.
A csendőrök bólintottak.
A kút a Palyi Jani bácsiék háza előtt van a faluközi útszélen. Andris és Elemér a két lovat odavezette.
A csendőrök a kapuban várakoztak.
Elemér úgy állt, hogy a ló takarja. András meg húzta a vizet.
Elemér beugrott a Galo Pali bácsiék udvarába, szaladt a csűrbe és azon át ki a mezőre, ahonnan azután eltűnt az erdőben.
Andris meg tovább húzta a vizet. Veder le, veder fel. Hangosan mondta, hogy a csendőrök is hallják, jó szomjasak vagytok, lovacskák, mit ette-
tek, hogy ennyit isztok.
Amikor Andris úgy gondolta, hogy Elemér már messze jár, a vízhúzást abbahagyta. Fogta a kantárszárat, vezette vissza a lovakat.
Akkor látja a két csendőr, hogy Elemér eltűnt.
Nekitámadnak Andrisnak.
Az meg bámul rájuk, még a száját is eltátja, mint a bolond. Idétlen hangon a lovakat szidja, amiért sok vizet kellett nekik húzni. Most meg szedheti le róluk a szerszámot, pedig hát ő Elemért meg a csendőr urakat be akarta fuvarozni Tornaljára.
A csendőrök káromkodtak, de semmit nem tudtak tenni. Szégyenszemre elkullogtak a ház elől. A bírónak, a szlovák Martinkónak meghagyták, hogy ha a Lesták fiú előkerülne, akkor kötözzék meg, majd ők érte jönnek.
A szökött fiú többet nem mutatkozott. Csak Andris tudta, hol van a rejtekhelye. Ő hordott neki ennivalót. Elemér néha-néha éjszaka belopódzott a nagyszülőkhöz. Meleg ételt evett és tiszta alsóneműt váltott. Addig Andris a kapuban őrködött.
Így tartott ez egy vagy másfél hónapig.


* Részletek

(Folytatjuk)

Előzmények: Bevezetés / 1. rész  / 2. rész / 3. rész /  4. rész / 5. rész / 6. rész / 7. rész / 8. rész / 9. rész /

2019. augusztus 31.

Szóljon hozzá!

 
Verified by MonsterInsights