‘1956-2016’

 

A szabadság hullámhosszán (7)

2016. október 29.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 29. Sorra alakultak meg a munkástanácsok. A Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke Rácz Sándor lett, akit 1956 decemberében, a forradalom leverése után, a szovjet segítséggel létrehozott bábkormány miniszterelnöke, Kádár János, egyeztető tárgyalásra hívott meg a Parlamentbe. Az épületben társával, Báli Sándorral együtt letartóztatták, majd forradalmi tevékenységéért életfogytiglani […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (6)

2016. október 28.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 28. Délután 5 óra 25 perckor Nagy Imre miniszterelnök rádiószónoklatot intézett az ország népéhez. „A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna. Ezt a nagy megmozdulást az elmúlt történelmi korszak súlyos bűnei robbantották ki. A helyzetet még súlyosabbá tette, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (5)

2016. október 27.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 27. Kurucz Béla, a Zalka Máté Tüzértiszti Iskola növendéke beszél: 27-én elcsendesültek a harcok, és a Forradalmi Bizottság elhatározta, hogy mi is megjelenünk, szolidaritást mutatva a Kiliánnál lévőkkel. Kimentünk egy századnyi erővel, és akkor láttam Malétert személyesen. A Kilián előtt állva nézte a felvonulásunkat. És láttuk, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gérecz Attila: Daróc a szürkéhez

2016. október 26.

Én nem utállak – én köszönnék. Kis tökfilkó vagy, mint a többi, akiknek, hogy a fém kiváljék, a salakért kell létrejönni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (4)

2016. október 26.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 26. Egy katona a Kiliánból: Két dolog volt, ami rettentően hiányzott. Az egyik az élelem, amiben már igen szűkösen álltunk, és a bent lakó építőipari munkások összes készletét – mivelhogy ők otthon szoktak főzögetni – föléltük. A másik dolog pedig a kötszerhiány volt. Én 26-án kaptam […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (3)

2016. október 25.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 25. A Parlament előtti vérengzéssel egyidejűleg, már a forradalom elején megszületett az új, szabad sajtó. Hódi Sándor, aki a forradalom alatt alakult lap, az Igazság munkatársa volt, menekülése után már a BBC londoni stúdiójában beszélt a magyar újságírás újjászületéséről: A forradalom első napjaiban, 25-én, elmentem a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (2)

2016. október 24.

Az ötvenhatos forradalom története a BBC-s változatban (részletek) Október 24. Vitalij Fomin, a magyarul is beszélő szovjet politikai tiszt az elsőként előre küldött, úgynevezett „operatív csoporttal” érkezett Budapestre az október 23-áról 24-ére virradó éjjel. Ő fogadta az ország többi részéből küldött szovjet alakulatokat. Elsőnek egy kerékpáros felderítőszázad érkezett Budapestre. Sárbogárdról jött. Én utasítást kaptam, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kapui Ágota: Ötvenhat

2016. október 23.

Konok kutyák elveszett életek a szabadság a kapukon kívül szögbörtönök elrontott négyzetek

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseke Gábor: Mi folyik a csapból?

2016. október 23.

Mottó: A legjobb, ha friss, tiszta, egészséges ivóviz. De sajnos, ez sokszor nincsen igy. előfordul, hogy kampányok zubognak elő a csapból, s olykor döbbenten vesszük észre, hogy mi magunk… 1956 hat évtizedes emléke úgy vetült ennek az esztendőnek az elejére, mint szikrázó hóra a téli fasor árnyéka. Mégis az történt, hogy sokan csak akkor vették […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A szabadság hullámhosszán (1)

2016. október 23.

Az ötvenhatos forradalom története BBC-s változatban (részletek) …A BBC Világszolgálat Közép-európai Szolgálatát 1956-ban Gregory Macdonald vezette. Amikor 1979-ben interjú készült vele, a nyugalmazott BBC-munkatárs így emlékezett a nevezetes napokra: Húsz esztendőn át tartó főosztályvezetői munkásságom legnagyobb eseménye a magyar felkelés volt. Nem sokkal a kitörése előtt, éppen a zavargások idején jártam Lengyelországban, tehát tapasztalhattam, hogy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (86)

2016. október 22.

Tovább | Nincs hozzászólás »

*** 1956 októberében…

2016. október 22.

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (85)

2016. október 21.

Akinek ’56 csak szabadulást hozott / V. (olvasónapló) Börtönélet a népi demokráciában (Nyolcadik „levonás”) * Közel lenne a szabadulás? Minden jel arra mutatott, hogy beindul a korábbi ítéletek felülvizsgálata. Csoportosan vitték az elítélteket a Fő utcába. Lifttel mentek fel az utolsó emeletre. Rendes ajtón nyitottak be. Terített asztalnál ebédeltek („igaz, csajkából, de késsel és villával…”). […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (84)

2016. október 20.

Akinek ’56 csak szabadulást hozott / IV. (olvasónapló) Börtönélet a népi demokráciában (Hatodik „levonás”) * „És eljött, bizony eljött az ötödik nyár. Tulajdonképpen végig sem lehetett gondolni ezt a számot, még visszafelé sem. Ez a szám már túl van azon, hogy ‘egyszer vége lesz’, azon is, hogy ‘meglátjátok, egyszer csak nyílik az ajtó’… Ha öt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (83)

2016. október 19.

Akinek ’56 csak szabadulást hozott / III. (olvasónapló) Börtönélet a népi demokráciában (Negyedik „levonás”) A börtönhangulat: tömény várakozás. Arra, hogy teljen az idő. A vacsorára. A lefekvésre. A felkelésre. A napok váltakozására. Hogy egyszer majd eljön a fogvatartottak ideje is. A cellában, esti étkezés után, váratlanul elmosolyodik valaki: „– Mit nevetsz? – kérdi rá Mariclaire, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (82)

2016. október 18.

Akinek ’56 csak szabadulást hozott / II. (olvasónapló) Börtönélet a népi demokráciában (Második „levonás”) *Az első, börtönben – s egy ideje magánzárkában – töltött hónapon túl: „Emlékezetemmel a gyermekkorban, fülemmel a fogház folyosóján éltem. Hallgattam a cellaajtók csapódását, lakóinak kopogásait, a foglárok zsörtölődését; mert a csövesekkel szabad volt szóba állniuk, csak velünk voltak némák. Legalábbis […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (81)

2016. október 17.

Akinek ’56 csak szabadulást hozott / I. (olvasónapló) Létezik az 1956-tal kapcsolatos irodalomnak egy olyan darabja, mely formailag nem a forradalom eseményeivel foglalkozik ugyan, mégsem választható le róla. Éppen úgy nem, ahogyan a hírhedt Rajk-perről se beszélhetünk anélkül, hogy ne jusson azonnal eszünkbe 1956 is…

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956 filmeken

2016. október 15.

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (80)

2016. október 12.

Emigránssorsok (IV) / Fejtő Ferenc: Rehabilitáltak […] 1956 nyarán feszülten figyeltem a Magyarországról és Lengyelországból érkező híreket, mert a magyarral párhuzamosan kibontakozott a lengyel ellenzéki mozgalom is. Október elején meghívást kaptam a Magyar PEN Klubtól. Ez azt jelentette, hogy megszűntem persona nton grata lenni, hogy engem is „rehabilitáltak”. Kilencévi távollét után szívesen mentem volna, de az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (79)

2016. október 10.

Emigránssorsok (III) /12.000 menekült Franciaországban (tudósítás) Az 1956-os forradalom leverése után közel 12.000 magyar menekült érkezett Franciaországba. A francia kormány, valamint számos magánszervezet mindent elkövetett annak érdekében, hogy az újonnan érkezett magyarok beilleszkedését megkönnyítse. A családi, illetve baráti kapcsolatokkal rendelkező új menekültek, valamint a francia nyelvet már némiképpen ismerők helyzete természetesen lényegesen könnyebb volt. De […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (78)

2016. október 8.

Emigránssorsok (II) / Ferdinandy György: A strasbourgi ivóban […] Délután még benéztem a Victoire-ba, az öregdiákok törzshelyére, ahová mindennap beültek az egyetem körül bóklászó magyarok. Ez a vén épület gyakran eszembe jut ma is. A céljaimból az idők folyamán sok mindent elértem, de soha, sehol a világon nem lett azóta se törzshelyem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (77)

2016. október 7.

Emigránssorsok (I) / Für Lajos: Hazajöttem […] Robogó teherutó ponyvájának résein át láttam meg Párizs kápráztató fényeit: a villogó reklámokat, az autófolyamok reflektorkévéit. 1957-ben egy február végi késő este érkeztünk a Gare de l’Est-re, de nem a főbejáraton, hanem valahol oldalt tereltek ki az állomásról, s nagy biztonsági felügyelettel az ott várakozó katonai kocsikra szálltunk fel. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956–2016: Egy forradalom újrajátszása (76)

2016. október 5.

15 fénykép emlékezete / III. Haris László több ízben is s nem csak Magyarországon kiállította ’56-os „túlélő” felvételeit. Előhívásuk, kidolgozásuk, majd megsemmisítésük körülményeiről az alábbiakat mesélte: – November 2-án biztos, hogy nem hívtam elő, utána következett november 4-e! Szörnyűséges reggel köszöntött ránk, hiszen 2-án és 3-án nyugalom volt, de 4-én, ami vasárnapra esett, hajnalban óriási […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Írók a forradalomban –1956

2016. október 4.

Tovább | Nincs hozzászólás »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (75)

2016. október 3.

15 fénykép emlékezete / II. A Szakolczay-interjú Jóval több ’56-os emlékezésnél. Benne van Haris László fotóművésszé válásának korai motivációja is, a családi és környezeti hatásokkal egyetemben. Fotózni ugyanis a nála nagyobb bátyja példájára kezdett. „Engem már egészen kicsi gyerekként nagyon érdekelt a dolog s az, amit ő csinált, úgyhogy én már a szó szoros értelmében hatéves […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

 
Verified by MonsterInsights