Search Results for “Petőfi-emlékév”

 

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (30)

január 31st, 2022

Amikor a fiatal költő 1844 Szilveszter éjén visszanézett az elmúlt esztendőre — minden Szilveszterkor visszanézett, s versbe öntötte számadását —, meg lehetett elégedve az eredménnyel. Nemcsak a külső sikerrel; nincs még egy költő, akiről újságban, társaságban annyi szó esnék, mint róla; két megjelent kötete után minden percben nyomdába tudna adni még kettőt — de meg […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (29)

január 29th, 2022

…/1844/ November derekán Vahotnak feltűnik, hogy lakója, szokása ellenére, honn maradt „estvénként, s jó befűtötte kis szobáját, pongyolára levetkőzött, rá-rágyújtott hosszúszárú pipájára, s egész füstfelhőt csinált maga körül, s olykor egyet kortyantva a hevítő piros borból, nyugtalanul járt fel s alá; mint egy oroszlán a szűk kalitban”. A szoba leírása találó: lépcsőházi nyomorúságos zugoly az, […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (28)

január 27th, 2022

…Mint segédszerkesztőnek napi ingyen belépője van a színházba. Végre összeismerkedhet kora nagy színészeivel! A legnagyobbal, színészi eszményképével, Egressyvel meg éppenséggel testi-lelki jóbarátságba lép. Gondolhatni, mire használja.Egressy nem azért olvasott és magolt be életében annyi szövegkönyvet, hogy ha teheti, ne dramatizáljon meg egy-egy jelenetet még emlékirataiban is. Jutalom-játékra készült, 1844 októberében. A jutalomjáték azt jelenti: a […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (27)

január 26th, 2022

Az ifjú Antaeus nem a földből merít új erőt: egy mellényzsebben hordható kis francia könyvből. Itt ismerkedik meg alaposan Béranger-val. Már eredetiben tudja olvasni.Kitűnő mestertől tanulni nem nagy művészet; a jó elme az, amely a közepes lecke révén is emelkedik.Béranger nem oly rossz példakép, amilyennek főleg magyar rajongója mellé állítva nálunk tartják… Arról persze, hogyan […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (26)

január 25th, 2022

…Mit neki időviszontagságok, nyugalom, otthon, egészség: »ha vágyainak .sólyomszárnya támad«, viharral, vésszel dacolva viteti magát feltartóztathatatlanulEgy nélkülözések közt töltött tél után kínosan búcsúzott el Debrecentől, hátrahagyva kiegyenlítetlen számláját, keserű csalódást és sok egyéb búsító emléket, …Kecsegtető reményének csak roncsaival indult el a költőkirály Vörösmartyhoz, hogy egyedül hozza fellebbezhető szellemi ügye kiegyenlítését… Lelke eligazodását egyedül Vörösmartytól […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (25)

január 24th, 2022

…A hatodféléves fojtó, sűrített megalázás után hatodféléves zsúfolt győzelem következik, mintha az első korszak valami egyiptomi ára volna a következő másodiknak: a költő még hátralevő esztendeinek… A diadal persze egyes-egyedül a nyilvánosság meghódítását jelenti. A szenvedések nem ritkulnak, de a költő már egy ország színe előtt viseli őket. Enyhíti a fájdalmat? Kezdetben igen. Később erősíti… […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022: Olvassunk együtt a költő verseiből (24)

január 23rd, 2022

…Mondják, a színpadon lámpaláza volt (mint minden kezdőnek); a versben egy tétova hang, egy felesleges gesztus nélkül végez el bármi bonyolult feladatot; a nyilvánosság egy félmellékmondat hangvezetésében sem hökkenti meg. Fesztelenül jár föl-alá előttünk; verseit — ahogy a népdaloktól tanulta — mesterien szerkeszti meg, de a legerősebben megkötötteket is úgy mondja el, mintha rögtönözne. A […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (23)

január 22nd, 2022

Barátaival – esténként – az ifjú színházba megy, s ahogy az már illik, rajong egy színésznőért, az Óphéliát játszó Hivatal Anikóért. Ír hozzá természetesen szerelmes verset is, /lásd L-né…./ de milyen szerelmes verset? A színésznő férjes asszony, az ünnepelt, daliás Lendvay felesége — első nagy szenvedélyét, ártatlanságát, amelyre a fiatal költők s általában a fiatal […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (22)

január 21st, 2022

…Az ifjú költő gyanakodva tekint szét a /pozsonyi/ szalonokban. Nem a faragatlan vidékiek esetlenségével, ahogy barátai gondolják: a száműzettek gőgjével. Különös, hogy ő, az éhenkórász, szinte várja és sürgeti, hogy kidobják? A gyerekkor szépítő emléke megszépíti az elvesztett gazdagságot is. A hajdani polgárian jómódú fiút nem vezethetik oly magas helyre, ahol ne az jusson eszébe: […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (21)

január 20th, 2022

…Mi üldözte el Kecskemétről? A nyomor, amely mint tudjuk, magát csalfán mindig helyi jelenségnek tünteti föl, vagy a színészek közt mindenütt egyformán dúló ármány? Vagy a hálótárs Némethy föltevését kell elfogadnunk, aki szerint a Pestre szerződött Mimi de Caux kedvéért hagyta ott Kecskemétet, az egyetlen kedvéért, akit a színésznők között meg-meglátogatott? Késéssel érkezik Pestre, nemcsak […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (20)

január 19th, 2022

Az ország legelső folyóiratának [Athenaeum] nincs szerkesztőségi helyisége. A kéziratok előbb Bajzáék asztalán hányódnak a háziasszony kézimunkái és kávésfindzsái között, aztán egy ablakmélyedés deszkáján, ahol szalmaszéken kuporogva egy dohányvágó alkalmatosság mellett a nemzet ünnepelt, nagy költője, az agglegény Vörösmarty írja színházi bírálatait, vérfagyasztó drámáit és egyre ritkábban verseit. Az Athenaeumnák csak háromszáz előfizetője van, de […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (19)

január 18th, 2022

A fiatal költőnek mintha valóban egyre menne. Mintha most még valóban nem az volna fontos neki, hogy mit ír, hanem csak az, hogy ír. Aki érzi erejét, az azt is érzi, hogy azt minden formába bele tudja csomagolni. Bordal kell, népdal, vidámság? Van az is.… Már aszódi, selmeci és soproni barátai furcsállva figyelik meg rajta, […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (18)

január 17th, 2022

…Szerencsére a költemények könnyen születnek. A diákok nem sokat értenek a művészethez, de előttük és a tanárok előtt is, mint akkoriban mindenki előtt, aki műveltnek akarta tudni magát, a biedermeier parancsuralma magas polcra emeli a költészet művelőit. A tagbaszakadt, falusi kamasz vasgyúrók fölött öt-hat széplélek uralkodik. Orlayn és Kozmán kívül egy Lantay Sándor nevű, egy […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (17)

január 16th, 2022

„Kipróbált két csikaján” Pozsonyból Győrbe megy, onnan Pestre, onnan — mintha csak úgy a szomszédba szaladna át — Selmecre, hogy kikérje a bizonyítványát, onnan Dunavecsére szüleihez. Végre itt pihenhetne, de pár hét múlva — ahogy egy akasztófahumorú levelében Szeberényinek írja — unatkozik! Szüleinek nincs terhére, kocsma, mészárszék körül mindig akad dolog. Valójában attól tart, hogy […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (16)

január 15th, 2022

…Soproni barátai rémülten fogadják a „kiaszottan, elviselt katonaruhában” megjelenő fiút; azt hiszik, megszökött. Nem soká időz közöttük. Mintha az országfutó nagy lendületnek nem tudna megállást parancsolni most sem, amidőn alkalma volna rá; pár nap múlva ismét útra kel. Pápára gyalogol, a márciusi havas esőben. Itt sem leli helyét.»Miért jöttél Pápára, mi a célod, miből akarsz […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (15)

január 14th, 2022

A kamasz katona zárkózott és visszavonult. Szabadnapjain meg-meglátogatja barátait, Pákhot és Orlayt, akik a szegény diákszállásokon alig élnek kényelmesebben, mint ő a kaszárnyában, Sass Istvánt, aki a sárszentlőrinci iskola után most Sopronban tanul.De a gyermek katona csak a régi jóbarátnak nyitja meg szívét. A többiekkel a kamaszok szokásos jókedvű hangján beszél. Eltréfálódik velük — a […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév: 2022 – Olvassuk együtt a költő verseit (14)

január 13th, 2022

…Pesten a Vörös Ökörben, ahol apja is megszállni szokott, van egypár napi hitele, egy-két nap a légvételre… Miből élt attól fogva, hogy innen is kicsöppent, miután apjával a vendéglőben véletlenül összeakadt, de szerencsésen megszökött tőle? Éjszakánként a rákosmezei csűrökben és istállókban húzza meg magát. Napközben is ott csatangol, keserű, egy kicsit kisfaludyas gondok emésztik.Olyanok, aminők […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (13)

január 12th, 2022

…A fiú már akkor sem az a kapkodó, „művészi” természet, aminőnek a költőket ábrázolni szokás. Meggondolt, állhatatos, mert nagy elhatározásokra képes jellem. De ebben a helyzetben egy halvány célzás is elég neki. Az apai dorgálás az utolsó köteléktől is felszabadítja, hogy sarkára álljon, szabadon szembeforduljon, harcra keljen az élettel, amelyet hivatása megváltoztatni. A eszköz megválasztásánál […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (12)

január 11th, 2022

Az apa nemcsak megértést, hanem türelmet is keveset mutat csapongó természetű fia ötletei iránt. A hiszékeny öreg tervezőt idegesítik a fiatal tervező merész vágyai, s mivel ő már csalódott, apai szigorral akarja elfojtani annak önhitt álmodozásait, nem sejtve, hogy az tőle a hiszékenységgel a nyakasságot is örökölte. A család békés egén nap nap után haragos […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (11)

január 10th, 2022

…A … gazdag fiút otthon a nyomor várja. Egy világ dőlt össze. Petrovics István tönkrement — egy-két hónap leforgása alatt úgy, hogy a készséges pénzkölcsönzőnek egy fillérje sincs, a többszörös háztulajdonos feje fölött tető sem maradt. A házat, tanyát, állatokat elvitte a Duna tavaszi áradása. A család a szomszédokhoz szorult. Az ercsi bérletet egy sikkasztó […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (10)

január 9th, 2022

Tizenöt éves, amikor beállít az épp Aszódon időző vándorszínészek igazgatójához azzal, hogy belép a csapatba. Az igazgató furcsállva hallgatja a civilben is színésziesen, de orrhangon deklamáló fiút, és nyilván az egyenes visszautasítás elkerülése végett iskolai elbocsátó bizonyítványt kér tőle. Más gyermek, ha előbb nem, ezen a ponton megtorpant volna a vállalkozásban. Koraérett! — halála napjáig […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (9)

január 8th, 2022

…Kettős életet él, mint különben ebben az életkorban a legtöbb gyermek. Vidáman kúszik a legmagasabb fa tetejére; amikor elcsípi a csősz, keményen állja az ütlegeket, de barátait nem árulja el. Szembeszáll a nála erősebb tanulókkal, egyiknek beveri az orrát. Amikor felelnie kell tettéért, színészies szónoklatba kezd: „Még a féreg is, kit lábbal tapodnak, felgörnyed önvédelmére […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév –2022 Olvassuk együtt a költő verseit (8)

január 7th, 2022

…Semmi csodálkoznivaló azon, hogy Magyarországon oly összehasonlíthatatlanul széles körű s mélyreható latin kultúra fejlődött ki: a magyar politikusok, tudósok voltak legjobban elszigetelve az anyanyelvbe, azon ők a szomszédban sem válthattak gondolatot. Épp ezért az sem csodálatos, hogy a latin kultúra legtovább Magyarországon maradt meg. Az anyanyelv a népé volt és a költőké. A közügyekkel foglalkozó […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassuk együtt a költő verseit (7)

január 6th, 2022

…A hatodik iskolában, a pesti evangélikus gimnáziumban sincs hosszú tartózkodása. Pesten nem a legszebb házban lakik, még szépben sem. Rokonoknál, égy lovashajdúnál van szállása. Mennyivel más környezet ez, mint a sárszentlőrinci. Itt nem válik ki többé társai közül sem csinosságával, sem ügyességével — ez az oka annak, hogy szorgalmával sem? Az első félévben a 114 […]

Read full article | No Comments »

Petőfi-emlékév – 2022; Olvassunk együtt a költő verseiből (6)

január 5th, 2022

Legjobb barátja, iskolai padszomszédja is nemes úrfi, Sass István, a közeli Borjád földesurának gyermeke. Ő is úrifiúnak számít, méghozzá a kényeztetettek közül valónak. Hazulról bőven ellátják mindennel, egyre-másra kapja a csomagokat pompás gyümölccsel, süteménnyel; anyja év közben többször is meglátogatja. Minden évszakban más ruhát hord”. Mindenütt szívesen látják. Elmegy a borjádi nemesi kúriába, és Sass […]

Read full article | No Comments »

 
Verified by MonsterInsights