Search Results for “Varga Domokos”

 

Varga Domokos: 9. Rajban vagy raj nélkül?

november 18th, 2020

A költők, akár az énekesmadarak, rajokban szoktak mutatkozni – mondogatta Babits, de áll ez többé-kevésbé a prózaírókra is. Pontosabban: a költőkre is csak többé-kevésbé áll, hiszen köztük is akadnak rajokba aligha sorolható nagy magányosak, mint teszem azt, Homérosz, Dante, Milton, Blake, Puskin, vagy akár a mi Zrínyink, Csokonaink, Berzsenyink, Vajda Jánosunk.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 8. Elismerés nélkül?

november 17th, 2020

Nem elég írónak, költőnek lenni. Annak is kell tekintetni. Elismerés nélkül mit ér az egész? Még a megjelenés is kevés. Még az is, hogy a vers fölött, az írás alatt nyomtatott betűkkel áll ott a név, az én nevem, a te neved, az ő neve: az ifjú – vagy kevésbé ifjú – tollforgatóé.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 7. Hiánytalan hitel

november 16th, 2020

Sok író, költő a valódi életét is többé-kevésbé színészként éli meg: szüleitől örökölt nevét átigazítja, sőt másra cseréli, jelmezszerű hosszú hajat, bajuszt, szakállt növeszt, kedveli a jellegzetes ruhadarabokat, a romantikus, bohém, korhely, nőcsábász vagy egyéb allűröket, tulajdon művei patetikus előadásának mámorát, és így tovább.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 6. Komédiások

november 15th, 2020

Babits már csont és bőr volt. Csak a szeme ragyogott még ki elevenen pergamenfehérre fakult, beesett arcából. Szemével még tudott beszélni. Szájával már rég nem. Illyés Gyula búcsúzni ment hozzá egy barátjával. A végét járó, beteg költő csupán egy halvány mosollyal jelezte, hogy megismeri őket, s örül, hogy eljöttek.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 5. Sz*r a versben

november 14th, 2020

Lehet valaki művelt, olvasott, befogadásra kész mindenfelé nyitott, de hogy beavatott lesz-e, az a lélek titka. És aki az lesz? Az tudja-e, hogy nem ő tehet róla? Az elhivatott írók, költők önistenítését, zsenipózait a féltehetségek, sőt a dilettánsok is nemegyszer átveszik.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 4. Lélekáramok

november 13th, 2020

Teljesen egyedülálló írók nincsenek. Mindenki tartozik valahova, valakikhez. Azokhoz is hozzátartozik, akiktől viszolyog, netán irtózik. Vonzások és taszítások alakítják pályáját, erőterek segítenek – szerencsés esetben – kibontakoztatni vele született tehetségét. A tehetségteleneken nem segít semmiféle erőtér. Választhatnak példaképeket és ellenpéldaképeket, erőlködhetnek, ágaskodhatnak: hiába.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 3. „Kellemes” a láthatáron

november 12th, 2020

Sokat lazult az egykor oly szigorúan követett klasszikus meseszerkezet, szabadabban csapong a személyes fantázia. E jellegzetesen kollektív műfaj közvetítőiben mintha már jó ideje megerősödött volna a vágy, hogy ne csak az előadásmódot, hanem magukat a meséket is a saját szájuk íze szerint alakítsák. Társadalmi helyzetük, szerepük megváltozása is magával hozta ezt.

Read full article | No Comments »

Varga Domokos: 2. Írói kálváriák

november 11th, 2020

Szembeszökő, hogy az irodalom nagyjai közül hányan éltek át súlyos ifjúkori válságokat. Ki így, ki úgy. Nemcsak a fiatal Petrovics Sanyi járta meg a maga kálváriáját, hanem a kevésbé kalandos természetű Arany János is, miután odahagyta a debreceni kollégiumot, s vándorkomédiásnak szegődött.

Read full article | No Comments »

Igazi közkincs: Varga Domokos íróiskolája

november 10th, 2020

A Lyukasóra című magyarországi televíziós adás egyik nagy tudású szerkesztője (1992-től) Varga Domokos volt. Aki az irodalmi ismeretekkel, olvasói és alkotói érzékenységgel való televíziós barátkozásnak volt az egyik aktív mestere – szépírói munkássága mellett. A 79 éves korában elhunyt, sokoldalú szerző rendkívül érdekes könyve, az Íróiskola mesterfokon (Magyar Írók Egyesülete–Hét Krajcár, Bp., 2001, Lyukasóra-könyvek) most […]

Read full article | No Comments »

Bölöni Domokos böngészője

július 21st, 2021

NÁSZÚT, 1936 Az új nászutasok úgy állítják össze az úti programot, hogy lehetőleg ne érintse azokat a városokat amelyekhez akár a férjet, akár a feleséget legalább is pillanatnyilag időszerűtlen emlékek fűzik. Vannak, akik például Gorizián és Udinén keresztül, nagy és fáradságos vargabetűvel érkeznek Milánóba, csak azért, hogy elkerüljék Velencét, ahol a fotográfus kirakatában esetleg még […]

Read full article | No Comments »

Bölöni Domokos: Riport a kereszt gazdájával

augusztus 11th, 2018

– Fantasztikus! Ha nem tudnám biztosan, hogy… Szóval, hogy halottnak tetszik lenni, hát kitör a frász… A halott kiegyenesedett. Érdeklődve nézett a riporterre és kísérőjére. – A… a keresztet nézegettük… Nagyon érdekes és eredeti… Tetszik tudni, véletlenül léptünk be. De érdekel ez a téma… A fejfák, a keresztek… – Egyre ritkábbak – szólalt meg a […]

Read full article | 4 hozzászólás »

Bölöni Domokos: Boccsú Bimbi beceneve

december 2nd, 2017

Boccsú Bimbit ugyanúgy hívják, mint a nagyapját, az is Boccsú Bimbi. De bá, vagyis Boccsú Bimbi bá. Volt. Boccsú Bimbi pedig csak szimplán Boccsú Bimbi. A faluban nem élt más Boccsú, csak ők ketten. A Boccsú Bimbi apja azért nem Boccsú, mert senki sem látta soha. Valamelyik nyári sokadalomban jött össze vele Varga Borbála, a […]

Read full article | No Comments »

Megemlékezés Szilágyi Domokosról (a rendezvények programja)

október 28th, 2016

Szilágyi Domokos költő halála 40. évfordulója alkalmából 2016. november 3-a és 5-e között kerül sor a szatmárnémeti irodalmi tanácskozásra és koszorúzásra, a batizi és nagysomkúti megemlékezésre, valamint a kolozsvári házsongárdi főhajtásra és az azt követő kerekasztal-beszélgetésre, az alább közzétett program szerint:

Read full article | No Comments »

Bölöni Domokos: Gyérítés*

augusztus 18th, 2014

Az erdőrészünk nagyobbik darabja a Botoson túlra esett, a falutól jó félórányi járásra. De mit számított a nyaktörő ösvény, a meredek mart, ha erdőre mehettem! Mostanság is szívesen vetem be magam, hazafelé tartva, egy-egy gyertyánosba, de ez az erdő már természetesen nem az. A nyolcvanas évek derekától letarolták az egészet, a falu felőli részt terjesen: […]

Read full article | No Comments »

Cseke Péter: Páskándi kolozsvári műfajspektruma

június 13th, 2020

A költő hatalom nélküli hatalma Közlési jogának visszaszerzése után, 1965-ben jelentkezik másodjára az Utunk hasábjain. Kezdetben karcolatokkal, majd csaknem valamennyi műfajjal vagy műfajkísérlettel, amelyekben (börtönlét)tapasztalataiból fakadó gondolatfutamai formát ölthettek. Mintha csak ott folytatná, egyre nagyobb elszántsággal, ahol 1957-ben kiütötték kezéből a tollat. Hogy milyen belső indítékok késztették nem egyszer indulatos megszólalására? „Tény az – olvashatjuk […]

Read full article | No Comments »

Hervay Gizella: SIRATÓFAL*

július 2nd, 2021

……………………. Szabédi László Nagy Kálmán Szőcs Kálmán Szilágyi Domokos Szilágyi Attila Dankanits Ádám Dankanits László Bretter György Nagy Pál Kemény Zsuzsa Varga Katalin Tánczos Gábor …………………….

Read full article | No Comments »

LAZICS

május 4th, 2021

• A marosvásárhelyi Súrlott Grádics irodalmi kör összeállítása Lázár Lászlóról, az Ifjúmunkás című ”egykori, jó szemű szerkesztő”-jéről.   Elekes FerencA tökömet ne vegyük ki?   Nem elegáns mozdulat, amikor egy internetes újság szerkesztője beavatkozik egy másik internetes újság szerkesztésébe. Különösen akkor nem, ha ez a másik internetes újság tetszik neki, mondhatni mindennapi olvasmánya.Most mégis elkövetem […]

Read full article | 1 Comment »

Idén lett volna 80 éves…

március 1st, 2021

Seprődi Kiss Attila (Sepsiszentgyörgy, 1941. február 17 – Budapest, 2008. augusztus 1) – erdélyi magyar színházi és televíziós rendező, műfordító, színész, Kiss Árpád (1902) és Seprődi Anna (1902) fia. (Seprődi Kiss Attilával Bérczes László beszélgetett 1989 ben. A szöveg 1990 decemberében jelent meg a Hitelben. Részleteket közlünk belőle.) *

Read full article | No Comments »

Vámszer Géza és a kézdivásárhelyi udvarterek

május 20th, 2020

Vámszer Géza (1896–1976), miután rajztanári oklevelet szerzett Budapesten, hazatért szülővárosába, Nagyszebenbe, majd 1926-tól Székelyudvarhelyen tanított. A Székelyföld településeit bejárva rajzokkal és fényképekkel pontosan dokumentálta az ott élők életmódját, népi kultúráját, művelődés- és művészettörténeti értékeit.

Read full article | No Comments »

Demény Péter / Ivan Karamazov/: Korona-változatok 5

március 20th, 2020

Markósan A vírustól nem ijedek meg, láttam én ilyet valaha, mikor még más vírusban égett ez a trianoni haza,

Read full article | No Comments »

Cseke Péter: Az emlékezet feltámasztása

július 19th, 2019

Mottó: A jelent a múlt kétségbeesettjei viszik előre. ILLYÉS GYULA Ahogy szaporodtak Gálfalvi György emlékiratának részletei a Látó, a Korunk, a Székelyföld, a Bárka hasábjain, ahogy rendre elmerültünk a Kacagásaink 1) „csobbanó szavainak” marosvásárhelyi, nagyváradi, békéscsabai, budapesti, kolozsvári hullámveréseiben, nem lehetett kétségünk afelől, hogy közelmúltunk emlékezetének a feltámasztására kaptunk felszólítást.

Read full article | No Comments »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (63)

május 14th, 2019

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Kristó Tibor: A riporter megtér (Alutus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, Szerkesztő: Sarány István. Borító: Hajdú Áron) Amikor átnyújtotta […]

Read full article | No Comments »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (62)

május 11th, 2019

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Mészáros Sándor: Csecsenföldön (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013, Utak, tájak, emberek sorozat. Szerkesztő: Kozma Mária) A sorozatcímet azonnal […]

Read full article | No Comments »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (61)

május 10th, 2019

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Füstös L. Jenő: Csatószegi mozaik (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. Szerkesztő: Kozma Mária. Műszaki szerkesztő: Sulyok Örs) A […]

Read full article | No Comments »

Székedi Ferenc: Arcok, szavak, emlékek (60)

május 7th, 2019

Az utóbbi években többször is átválogattam a könyveimet, egy utolsó simogatással iskoláknak, könyvtáraknak, egyetemnek, antikváriumnak, rokonoknak, barátoknak ajándékozva oda mindazokat a köteteket, amelyekről úgy éreztem, hogy már aligha fogok újraolvasni. A dedikált könyvek jelentették a kivételt. A megmaradókat. Ferencz Imre: A hetedik évad (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979, Forrás sorozat. Szerkesztő: Csiki László. Műszaki szerkesztő: Bálint […]

Read full article | No Comments »